למרות מכירת אבגול: מידרוג חתכה דירוג אג"ח פטרוכימיים

"הורדת הדירוג משקפת את הערכתנו לאי שיפור מספק בגמישות הפיננסית של החברה ובנראות המקורות ארוכי הטווח לשירות החוב", הודיעה חברת הדירוג

מידרוג הורידה היום (ה') את דירוג האג"ח של פטרוכימיים מ-Baa2 ל-Ba1, תוך הותרת אופק הדירוג שלילי. זאת, עקב אי שיפור מספק בגמישות הפיננסית של החברה, חרף הודעתה על מכירת 45% ממניות אבגול שלשום.

"הורדת הדירוג משקפת את הערכתנו לאי שיפור מספק בגמישות הפיננסית של החברה ובנראות המקורות ארוכי הטווח לשירות החוב", הודיעה חברת הדירוג. "אנו מעריכים את נזילות החברה ואת נגישות החברה למקורות מימון כנמוכה, בין השאר על רקע רמת מינוף גבוהה מאוד נוכח חולשה מתמשכת במניית בז"ן".

במדירוג מעריכים כי "המשך המגמות השליליות בשוקי ההון ואי שיפור משמעותי בתשואות האג"ח של החברה עלולים להקשות על החברה לגייס חוב לצורך מיחזור התחייבויותיה".

פטרוכימיים, שבשליטת דיוויד פדרמן הודיעה ביום שלישי על מכירת 45% מהון המניות של יצרנית הבדים אבגול, לחברה בשליטתה של קרן Ethemba Capital, תמורת כ-420 מיליון שקל.

במידרוג מציינים כי "עם מימוש אחזקתה של החברה באבגול, צפויה החברה להיוותר עם בז"ן כאחזקתה היחידה. להערכתנו, סיכון האשראי של בז"ן הנו בינוני: מחד, בז"ן הנה בעלת מעמד עסקי חזק בישראל ומאידך, פעילותה מתאפיינת בתנודתיות גבוהה בתוצאות הכספיות וביכולת נמוכה לחזות את התוצאות גם בטווח הזמן הקצר והבינוני. בז"ן הציגה בשנה האחרונה שחיקה מתמשכת בביצועים התפעוליים נוכח מרווחי זיקוק נמוכים, מרווחי פטרוכימיה בשפל ומחסור בגז טבעי. במהלך החציון הראשון לשנת 2012, רשמה פטרוכימיים הפסד בגין חלקה בבז"ן המסתכם לסך של כ-133 מיליון שקל ובגין ארבעת הרבעונים האחרונים רשמה פטרוכימיים הפסד בגין חלקה בבז"ן בסך של כ-233 מיליון שקל. יצוין כי במהלך רבעון שני 2012, בעקבות עסקה למכירת מלאי ושינוי בתנאי אשראי ספקים, הציגה בז"ן גידול משמעותי ביתרות הנזילות".

צרו איתנו קשר *5988