המבקר יוסף שפירא: לעכב את העלאות מחירי המזון והחלב

מבקש להקדים את הדיון בוועדה לביקורת המדינה בעניין חוות-דעתו בנושא הפיקוח על מחירי המזון והחלב ■ בנוסף מבקש כי שרי האוצר, התמ"ת והחקלאות "ימתינו ולא יפעלו למימוש העלאות המחירים המתוכננות, עד לדיון מעמיק בחוות-הדעת וממצאיה"

על רקע העלאות מחירי המזון ברשתות השונות עם תום החגים: מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, מבקש להקדים את הדיון בוועדה לביקורת המדינה בעניין חוות-דעתו בנושא הפיקוח על מחירי המזון ומחירי החלב.

כן מבקש המבקר כי שר האוצר יובל שטייניץ, שר התמ"ת שלום שמחון ושרת החקלאות אורית נוקד "ימתינו ולא יפעלו למימוש העלאות המחירים המתוכננות או לביצוע צעדים משמעותיים אחרים, עד לקיומם של דיון ובחינה מעמיקה של חוות-הדעת וממצאיה".

גורמים במשרד האוצר מציינים כי השר שטייניץ לא המתין למכתב ופעל למניעת העלאת מחירים ופתיחת השוק ליבוא.

במכתב ששיגר המבקר לח"כ אורי אריאל, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת, ולשרים הרלבנטיים, ציין שפירא: "בימים האחרונים שב ועולה נושא מחירי מוצרי המזון ומוצרי החלב על סדר היום הציבורי. אנו עדים לפעילות ערה בתחום זה, שכתוצאה ממנה מסתמנת מגמה להעלאה משמעותית של מחירי מוצרי המזון, ובכללם מוצרי החלב, ובהקדם".

"נוכח זאת, ונוכח החשיבות הציבורית הרבה של נושא זה, ובשים לב לדחיפותו של העניין", כתב המבקר, "מצאתי לנכון לבקשך להקדים ככל שניתן את מועד הדיון בוועדה בנושא חוות-דעת מבקר המדינה והממצאים העולים ממנה, בהשתתפותם של כל הגורמים הרלבנטיים, וזאת על מנת שניתן יהיה להביאם בחשבון עוד בטרם תתקבלנה החלטות משמעותיות בנושא זה".

המכתב שוגר לח"כ אוריאל ולשרים בתום ישיבה מיוחדת שערך המבקר במשרדו, נוכח הכוונה להעלות את מחירי המזון ומחירי החלב ומוצריו. וזאת, זמן קצר לאחר פרסום חוות-דעת מיוחדת של מבקר המדינה, שחשפה ליקויים קשים בתפקודם של משרד האוצר, משרד התמ"ת ומשרד החקלאות, שבעטיים עלו בשנים האחרונות מחירי המזון ומחירי מוצרי החלב עלייה תלולה.

שפירא מציין במכתבו כי יש למצוא את הדרך להבטיח שבתהליך קבלת ההחלטות יובא בחשבון גם "האינטרס של ציבור הצרכנים", בין באמצעות שיתוף נציגיהם בתהליך ובין בדרך אחרת, וזאת על מנת להגביר את אמון הציבור במהלכי הממשלה ואת מעורבותו בהם.

"חלק מהמחויבות הבסיסית של המדינה לאזרחיה הוא חובתה לספק לכל אזרח ביטחון תזונתי, שמשמעותו היא מתן אפשרות לכלל האוכלוסייה להתקיים בכבוד תוך הבטחת צריכת מוצרי המזון הבסיסיים הנדרשים לה", כתב המבקר במכתבו. "לדאבון הלב, קיימת כיום בישראל אוכלוסייה לא מעטה המתקשה להתקיים בכבוד, והיא הנפגעת הראשית של העלאות מחירים מסוג זה. שיקולים אלה מחייבים בחינה מעמיקה שבעתיים של הליקויים שהועלו בחוות-הדעת בטרם קבלת ההחלטות".

כזכור, בחודש שעבר פרסם מבקר המדינה חוות-דעת בעניין הפיקוח על מחירי המזון והפיקוח על מחירי מוצרי החלב, ממנה עולה כי מדינת ישראל לא מילאה את חובתה הבסיסית לדאוג לביטחון תזונתי לתושביה, ועליה לקבוע סל מוצרי מזון בסיסי ולנהל עליו פיקוח מחירים הדוק.

חוות-דעת המבקר חשפה שורה ארוכה של ליקויים קשים ופעילות רשלנית במיוחד של בעלי תפקידים במשרדי הממשלה, שהביאה באופן עקיף לעליית מחירי המזון.

המבקר ציין, בין היתר, כי "עליית מחירי המזון בשנים האחרונות, נוכח כשלי שוק בחלק מהשווקים של מוצרי מזון חיוניים, הרעה משמעותית את מצבן של השכבות החלשות. חובת הממשלה להגביר את הביטחון התזונתי של האוכלוסייה בכלל ושל השכבות החלשות בפרט".

בדיקת מבקר המדינה עסקה הן בפיקוח על מחירי המזון והן בפיקוח על מחירי המוצרים בענף החלב. בשני התחומים נמצאו כשלים קשים. בין השנים 2005-2010 עלו מחירי המזון בישראל (בעיקר לחם, דגנים, בשר, עופות, מוצרי שמן ומוצרי חלב) בשיעור ריאלי של כ-8%.

לשם המחשה יצוין כי בתקופה זו עלו המחירים בגוש האירו ובמדינות האיחוד האירופי בשיעור ריאלי של 1.1% ו-3.6% בהתאמה בלבד.

צרו איתנו קשר *5988