לקראת המשך פיתוח "מגד": גבעות שכרה מיכל נפט חדש

במיכל האחסון החדש ניתן לאחסן עד ל-300,000 חביות נפט ■ ידרשו כחודשיים עד למילוי הכמות ההתחלתית המינימאלית למיכל האחסון ובתקופה זו לא יבוצעו מכירות של נפט על ידי השותפות

שותפות גבעות עולם מודיעה כי כחלק מההיערכות לקראת המשך פיתוח שדה מגד, השותפות חתמה על הסכם שכירות של מיכל אחסון נפט חדש שצפוי להתאים ליכולות ההפקה העתידיות של השותפות.

המיכל החדש יחליף את המיכל הנוכחי בו עשתה החברה שימוש עד כה, שאין אפשרות להאריך את תקופת השכירות שלו ושגודלו עשוי שלא להספיק לפעולות ההפקה העתידיות. במיכל האחסון החדש ניתן לאחסן עד ל-300,000 חביות נפט.

בשל גודלו של המיכל ובשל צרכים תפעוליים יש צורך להזרים למיכל כמות נפט התחלתית מינימאלית של כ-36,000 חביות שרק לאחריה ניתן יהיה לעשות שימוש במיכל ולהזרים ממנו נפט שיימכר לצד ג'.

השותף הכללי מעריך כי ידרשו כחודשיים, עד למילוי הכמות ההתחלתית המינימאלית האמורה למיכל האחסון. לפיכך בתקופה זו לא יבוצעו מכירות של נפט על ידי השותפות וכל הנפט שיופק מקידוח מגד 5 יוזרם למיכל החדש. יודגש כי כמות הנפט האמורה איננה נחשבת למלאי אבוד וכי החברה תוכל למוכרו בתום תקופת השכירות של המיכל החדש או לשעבדו לטובת התחייבויות פיננסיות שונות.

הסכם השכירות החדש נחתם לתקופה של שנתיים (עד ליום 30 בספטמבר 2014) כאשר לגבעות קיימת אופציית הארכה לשנתיים נוספות - דבר שיאפשר לחברה להמשיך ולפתח את השדה ללא עיכוב עקב מגבלת אחסון אפשרית.

צרו איתנו קשר *5988