ישראל הולכת לבחירות: אמון הצרכנים בשפל של 4 שנים

המדד ירד גם בספט', והשלים ירידה של 18 נק' בשלושת החודשים האחרונים ■ לקריאת הניתוח המלא

ישראל הולכת לבחירות כלליות בצל פסימיות גוברת בקרב האזרחים והבוחרים ביחס לעתיד המשק בחודשים הקרובים. מדד אמון הצרכנים של גלובס, בשיתוף PwC Israel, ירד בספטמבר ב-1.3 נקודות ל-63.5 נק' (1996 = 100 נק'), לאחר ירידות של 8.2 נק' באוגוסט ו-8.4 נק' ביולי. והוא נמצא עתה ברמות השפל של תחילת 2009, בעיצומו של המשבר הפיננסי בעולם.

שלוש שאלות הליבה של סקר המדד הן: 1. מהו לדעתך מצב המשק בהווה. 2. מה לדעתך יהיה מצב המשק בעוד חצי שנה. 3. מה לדעתך יהיה מצבך הכלכלי האישי בעוד חצי שנה.

לגבי כל שאלה אנו נוטלים את שיעור האופטימיים, גורעים ממנו את שיעור הפסימיים, וכך מקבלים את מה שמכונה "המאזן נטו של האופטימיות". אם לדוגמה 40% ממשתתפי הסקר מעריכים שמצבם ישתפר בתוך חצי שנה, ו-50% חושבים שהוא דווקאי יורע, הרי שהמאזן נטו יעמוד על מינוס 10 נקודות אחוז (נ"א).

מדד האמון צונח נוכח פסימיות גוברת ביחס למצבו השוטף של המשק, אך במיוחד ביחס למצבו הצפוי בעוד שישה חודשים. הנתון השוטף של המאזן נטו - כאמור הפער בין משיבים אופטימיים לפסימיים - של השאלה אודות מצבו הנוכחי של המשק ירד בספטמבר ב-8.4 נקודות אחוז (נ"א) לרמה של מינוס 41.6 נ"א, זאת לאחר ירידות של 3.3 נ"א באוגוסט ו-9.8 נ"א ביולי.

בספטמבר יותר משיבים הפכו פסימיים, כאמור, ביחס לתפקוד המשק במרוצת ששת החודשים הקרובים (השאלה השנייה). המאזן נטו ירד ב-1.8 נ"א לשפל של מינוס 45.3 נ"א, זאת אחרי ירידות של 6.2 נ"א באוגוסט ו-13.6 נ"א ביולי. נציין כי בארבעת החודשים האחרונים הירידה המצטברת מסתכמת ב-23.5 נ"א.

הנפילה במאזן נטו של ציפיות הצרכנים ביחס למצבם הכלכלי האישי בעוד חצי שנה נבלמה בספטמבר; המאזן עלה ב-6.3 נ"א למינוס 8.2 נ"א. זאת לעומת ירידות של 14 נ"א באוגוסט ושל 1.9 נ"א ביולי. ועדיין כאשר בודקים את נתוני המגמה - מבוססים על ממוצע נע תלת-חודשי - מגלים פסימיות ששררה רק במהלך 2003, בשלהי האינתיפאדה השנייה, כלומר אפילו לא בשיא המשבר הכלכלי העולמי ב-2009.

לקריאת הניתוח המלא

צרו איתנו קשר *5988