גפני דורש להקפיא שומות מס לבני זוג נשואים העובדים יחד

יו"ר ועדת הכספים למנהל רשות המסים: להקפיא עד הכנסת הבאה את היוזמה לשלול זכאות של זוגות נשואים העובדים יחד לחישוב מס נפרד על הכנסותיהם

מאבקם של הזוגות הנשואים העובדים יחד נגד שלילת זכאותם לחישוב מס נפרד על הכנסותיהם נושא פרי: במכתב ששיגר בסוף השבוע (ה') יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, למנהל רשות המסים, דורון ארבלי, דורש גפני מארבלי להקפיא לאלתר, עד לכינונה של הכנסת הבאה, את כל השומות החדשות שהוצאו לזוגות אלה ע"ל-ידי רשות המסים בעקבות פסיקתו של בית המשפט העליון בנושא.

"קביעת עובדות בשטח בשלב זה אינה נכונה לאף אחד ואינה ראויה מבחינה ציבורית", כותב גפני לארבלי.

מכתבו של גפני מתייחס לפסיקת בית המשפט העליון מיוני האחרון, אשר שללה את זכותם של זוגות נשואים העובדים יחד בחברה, או בעסק בבעלותם, לחישוב מס נפרד על הכנסותיהם.

פסק הדין, שניתן בפרשת מלכיאלי, עסק בפרשנות של סעיף 66 לפקודת מס הכנסה, המעניק לבני זוג נשואים אפשרות לתבוע שקביעת חבותם במס תתבצע על-פי חישוב נפרד, כאילו לא היו נשואים. זאת, אם לא קיימת תלות בין מקורות הכנסותיהם.

העליון קבע כי על-פי הסעיף, בני זוג המחזיקים במשותף בכלל מניות חברה, המשלמת את שכרם, או כמעט בכולן, חייבים להגיש שומת מס משותפת ולא נפרדת.

ההלכה החדשה של העליון הפכה פסק דין קודם משנת 2003 בפרשת קלס, והגדילה בפועל את חבות המס המוטלת על בני זוג. עם זאת, השופטים הכירו בכך שפסיקתם מובילה לתוצאה לא רצויה, שלפיה בני זוג נשואים העובדים יחד בחברה שבבעלותם מופלים לרעה מבחינת שיקולי המס, לעומת בני זוג שאינם נשואים או כאלה העובדים במקומות עבודה נפרדים. לפיכך, בית המשפט קרא למחוקק לתקן את לשון החוק ואת הסעיף הרלבנטי שנחקק לפני 55 שנה.

"אף אתה יודע ומבין שמדובר בהוראה ארכאית שנועדה למנוע תרמיות, אך נראה כי אין לה מקום בספר החוקים של מדינת ישראל", כותב גפני לארבלי ומציין כי בעקבות הפסיקה נוצר מצב בו לכאורה לזוגות רבים ישנם חובות גבוהים לרשות המסים על שנות מס רבות, שלגביהן הם כבר דיווחו לפי הפרשנות ששררה באותה עת ואיפשרה חישוב מס נפרד ולא מאוחד.

תלונות רבות בעניין זה הגיעו לכנסת והונחו על שולחנה של ועדת הכספים. בנוסף, הוקמה ועדה ברשות המסים שבוחנת את הנושא ושוקלת תיקון חקיקה.

"במצב שנוצר, לנוכח יציאת הכנסת לפגרת בחירות, לא ניתן בשלב זה לחוקק תיקון לפקודת מס הכנסה. מנגד, לא ניתן להשלים עם מצב בו רשות המסים הוציאה שומות מס בשווי אלפי שקלים לזוגות רבים שעבדו ביחד בשנים האחרונות, ויש למצוא פתרון לאותם זוגות", כותב גפני.

על רקע זה דורש גפני מארבלי כי "רשות המסים תנהג בהגינות הציבורית הנדרשת", וכי יפעל לאלתר "לעצור ולהקפיא לחלוטין, בשלב זה, את כל ההליכים, השומות והדרישות שהוצאו לזוגות שעובדים יחד בגין חישוב מס מאוחד שנעשה להם על תקופת העבר, זאת עד לאחר הבחירות לכנסת ה-19, ועד לאחר שהוועדה המקצועית שהוקמה ברשות המסים תסיים את עבודתה ותציג את מסקנותיה".

גפני אף מבהיר לארבלי כי כל פעולה אחרת אינה רצויה, וכותב: "ברור לכל שהתנהלות כוחנית כרגע של סגירת שומות עבר תביא לפגיעה באמון הציבור ברשות המסים ובוועדת הכספים, שכן בחינת עצירת ההליכים הובטחה על-ידכם בשיחות ובדיוניה של ועדת הכספים".

למכתבו צירף גפני פנייה של בני זוג העובדים יחד, אחת מיני רבות שהגיעה אל שולחנו בעניין חישוב המס המאוחד, בו הם מתלוננים על חבות המס שגדלה רק בשל הפסיקה החדשה.

"פנייה זו ממחישה לדעתי את האבסורד הגדול שנוצר בשל יישום הוראות פקודת מס הכנסה בדבר חישוב מאוחד לבני זוג העובדים יחד", כותב גפני.

מרשות המסים נמסר בתגובה: "מכתבו של יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, טרם התקבל במשרדנו. יחד עם זאת, לאחר שקיבלנו אותו באמצעות התקשורת, נציין כי כפי שמתאר ח"כ גפני עצמו, הנושא הינו מורכב ונבחן בצורה מעמיקה על כל השלכותיו על-ידי ועדה מקצועית שמינה מנהל רשות המסים, דורון ארבלי. הוועדה אמורה לסיים את עבודתה בימים הקרובים, ולאחר שייבחנו המלצותיה, כולל העלויות הכרוכות, תתקבלנה החלטות בעניין, והן יפורסמו לידיעת הציבור".

צרו איתנו קשר *5988