משקיעי נדל"ן יצטרכו להעמיד 50% הון עצמי

(עדכון) - בנק ישראל אוסר על הבנקים להעניק משכנתאות בשיעורי מימון גבוהים ■ משכנתא של 75% לדירה ראשונה - מותנית בהצהרת הרוכש

בנק ישראל מפתיע: הבנק המרכזי החליט להוריד את הריבית במשק לחודש נובמבר ב-0.25% לרמה של 2% (בשוק ציפו כי הריבית תיוותר על כנה) ולהטיל מגבלות חמורות על המשכנתאות.

במקביל, הכריז הבנק המרכזי על הטלת הגבלות נוספות על לקיחת משכנתאות בדמות מגבלה על שיעור המימון במשכנתאות (LTV). הוראה בנק ישראל מגבילה הן רוכשי דירה ראשונה, הן משפרי דיור והן משקיעי נדל"ן מישראל ומחו"ל - כאשר נוטלי המשכנתאות יתבקשו מעתה להגיש הצהרה על הדירות שבבעלותן.

ההוראה קובעת שאסור לבנקים לאשר משכנתא בשיעור מימון גבוה מ-70% מערך הדירה למעט ברכישת דירה ראשונה. במילים אחרות, מדובר בהגבלה על משפרי הדיור. כמו כן, בנוגע למחוסרי דיור, הבנקים לא יוכלו להעניק משכנתאות בשיעור מימון של מעל ל-75% מערך הדירה.

ההגבלה החמורה ביותר נוגעת למשקיעי הנדל"ן: הבנקים לא יוכלו להעניק להם משכנתא בשיעור מימון של 50% ויותר מערך הדירה. במילים אחרות, רוכשי דירות להשקעה יצטרכו להעמיד הון עצמי של 50% לפחות מערך הדירה.

"דירה להשקעה הינה בהתאם לדווח לרשויות המס (דירה שנייה), לרבות דירה הנרכשת ע"י תושב חוץ. ההוראה תיכנס לתוקף לאחר דיון בוועדה המייעצת לענייני בנקאות", נמסר מבנק ישראל. כיצד יבחינו בבנק בין משקיעים למחוסרי דיור? ע"י הצהרה מעו"ד. בנק ישראל יחייב את הבנקים לדרוש מנוטלי המשכנתאות תצהיר מאושר ע"י עו"ד "לגבי עמידתו של הלווה בתנאים הנדרשים לשם היות הדירה דירה יחידה או דירה חליפית והעתק של ההצהרה שנמסרה על ידו לרשות המיסים בהתאם לסעיף 73(ג) לחוק מיסוי מקרקעין".

"בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחויות שליליות בשוק הדיור ובשוק האשראי לדיור", מסביר בנק ישראל את הצעדים החריפים. "טיוטת ההוראה הנוכחית פורסמה על רקע הגידול המשמעותי בשנים האחרונות ביתרת האשראי לדיור והעלייה במחירי הדירות בארץ. מגמות אחרונות בשוק הדיור מעידות על גידול במספר העסקאות, גידול ברמה החודשית של ביצועי המשכנתאות וגידול בנפח הפעילות של המשקיעים, בין היתר על רקע סביבת הריבית הנמוכה על המשכנתאות".

בבנק ישראל מביעים דאגה מההשלכות של התנפחות שוק הדיור ושוק המשכנתאות על יציבות הבנקים: "התפתחויות אלו משליכות על רמת הסיכון הגלומה בתיק האשראי הבנקאי; הגידול המואץ של תיק האשראי לדיור במאזני הבנקים עלול לטמון בחובו סיכונים ליציבות המערכת הבנקאית ובעיקר נוכח מתאם בין תיק האשראי לדיור ותיק האשראי לענף הבינוי והנדל"ן. אלו מהווים נכון ל-30.6.2012 כ-40% מסך סיכון האשראי המאזני".

בבנק טוענים כי המהלכים נועדו לשמור על יציבות הבנקים ומזכירים שמשברים פיננסיים בעולם החלו כתוצאה ממתן אשראי לדיור "בתנאים שלא שיקפו את הסיכונים המתפתחים בשוק זה". בבנק מוסיפים כי "ההוראה המדורגת משיתה כללים נוקשים יותר על משקיעים וכן מתחשבת באוכלוסיה שרוכשת דירה לראשונה".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נדל"ן ותשתיות?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988