האוצר שוקל למחוק לחברת החשמל חוב של 6 מיליארד שקל

ל"גלובס" נודע כי באוצר בוחנים את כל מבנה החוב וההון של החברה ■ היוזמה המתגבשת: המרה של חלק מהלוואה צמיתה המוגדרת כ"חוב נחות" להון מניות ■ המהלך יתבצע כנראה כחלק מרפורמה כוללת בחח"י

במשרד האוצר שוקלים למחוק חובות בהיקף של כ-6 מיליארד שקל לחברת החשמל. מדובר בהלוואה שנטלה בעבר חברת החשמל בערבות של המימשל האמריקני בהיקף של כ-3.6 מיליארד שקל ואג"ח צמיתות (שחח"י מחוייבית לשלם בגינן רק את הריבית, עליהן דיווחנו בעבר ב"גלובס").

ל"גלובס" נודע כי באוצר בוחנים את כל מבנה החוב וההון של החברה. מדובר ביוזמה שקיימת והמרה של חלק מהלוואה צמיתה המוגדרת כ"חוב נחות" להון מניות במשך תקופה ארוכה. הדבר נובע כי היחס בין הון לחוב בחברת החשמל הוא מאוד בעייתי.

זאת, כחלק מפתרון כולל לחובות הענק והמצוקה התזרימית הקשה של חברת החשמל, בין השאר עקב הזינוק בעלויות רכש הדלקים.

גורמים הקרובים לנושא מעריכים כי צעד כזה יתבצע כחלק מרפורמה כוללת בחברת החשמל.

אתמול דיווחנו כי משרד האוצר יפעל להעמדת ערבות מדינה לחברת החשמל בסך מיליארד שקל באופן מיידי וערבות מדינה נוספת בסך 2 מיליארד שקל בשנת 2013, בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת. כך עולה ממכתב מנכ"ל משרד האוצר לחברת החשמל ששוגר היום.

מנכ"ל משרד האוצר ציין כי המדינה חוזרת על התחיבותה לתת ערבות או פתרונות מימונים אחרים לגרעון התזרימי המצטבר של החברה, בשל עלות הדלקים וצרכי המזומנים של החברה לרוכשם. כזכור, נוכח הפסקת הזרמת הגז הטבעי ממצרים, אשר חייב רכישת דלקים יקרים יותר, משרד האוצר יחד עם רשות החשמל ובהסכמת חברת החשמל החליטו לפרוס את עליית התעריף לצרכן, בכדי להימנע מעלייה חדה של עשרות אחוזים במחירי החשמל לאזרחים.

בנוסף לערבות המיידית, משרד האוצר יפעל להעמדת ערבות מדינה נוספת בסך של עד 2 מיליארד שקל בשנת הכספים 2013, להנפקת סדרה קצרה בלבד. הערבות מותנית באישור ועדת הכספים של הכנסת. משרד האוצר יאפשר לחברה למחזר בערבות המדינה אג"ח שגויסו בערבות מדינה בעקבות משבר הדלקים, ואשר מועד פירעונם הינו בשנת 2013.

בנוסף, תוך ימים אמור להעביר האוצר מכתב המציג באופן מפורט מנגנון להידוק הבקרה והדיווח של משרד האוצר על מצבה הפיננסי והתיפעולי של החברה. זאת, עקב בעית הבור התזרימי בסך 1.4 מיליארד שקל לרכישת דלקים. מבדיקת "גלובס" עולה כי סוכנויות הדירוג התריעו בפני החברה על הידלדלות המזומנים בקופתה, אך ההנהלה התעלמה ככל הנראה מההתרעות.