חבר אגודה שיתופית רשאי להפסיק חברותו גם אם יש לו חוב לאגודה

כך קבע היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, בתום דיון שהתקיים בלשכתו לבקשת רשם האגודות השיתופיות

‎‎חבר אגודה שיתופית רשאי להפסיק את חברותו, גם אם יש לו חוב כספי לאגודה - כך קבע בימים האחרונים היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, בתום דיון שהתקיים בלשכתו, לבקשת רשם האגודות השיתופיות.

עמדתו של וינשטיין התקבלה כפרשנות של פסק דין עקרוני, שניתן בתביעה ייצוגית בבית המשפט המחוזי נצרת לפני כשנה, שבמסגרתו ביטל בית המשפט סעיף בתקנון האגודה השיתופית של תושבי היישוב הקהילתי מתיישבי אמנון (ה"פ 22222/07/109).

‏אותו סעיף בתקנון האגודה הגדיר 3 מצבים המגבילים את זכותו של חבר האגודה להפסיק את חברותו בה: היותו של החבר בעל זכות במקרקעין בתחום האגודה; היותו של החבר מקבל שירותים מהאגודה; היותו של החבר חב חוב כספי לאגודה.

שופט המחוזי האשם חטיב ביטל את הסעיף, ובמשרד המשפטים התעוררה השאלה האם סעיף זה בוטל לגמרי - או שמא יש לפרש את פסק הדין באופן המשאיר על כנו את ההורה, שלפיה ניתן לכפות על חבר אגודה שיתופית, החב לה חוב כספי, להמשיך להיות חבר בה עד להסדרת חובותיו.

‏‎‎פגיעה בזכות יסוד

‏להליך שהתקיים אשתקד בבית המשפט בנצרת התייצב גם היועמ"ש והגיש את עמדתו, ולפיה לצד החופש להתאגד, קיים החופש לא להתאגד, וכי הפסקת חברות באגודה חקלאית לא תחייב, בכל הנוגע למינהל, ביטול זכות של המתיישב בנחלתו.

‏השופט קבע בפסק דינו כי "נראית לי עמדתו של היועץ המשפטי, שלפיה סיום חברותו של מתיישב באגודה השיתופית המוניציפלית-הקהילתית, אינו צריך לפגוע בזכויותיו הקנייניות של אותו מתיישב, עמדה זו מקבלת תימוכין בהחלטת ממ"י מס' 970 הקובעת כי הפסקת חברות באגודה שיתופית חקלאית לא תחייב בכל הנוגע למינהל, ביטול זכותו של המתיישב בנחלתו, ואין בהפסקת החברות באגודה החקלאית השיתופית לשלול מבעל הנחלה זכויות בנחלה, והוא רשאי להמשיך להחזיק בקרקע בתנאי הנחלה, אף לאחר הפסקת חברותו באגודה".

‏עוד נקבע בפסק הדין כי "כפיית אדם להתאגד באגודה שיתופית קהילתית מוניציפלית או מניעתו מלהביא לסיום חברותו באגודה כזו, שבה התאגד קודם לכן, מהווה פגיעה בזכות יסוד, וכל סעיף בתקנון אגודה שיתופית שמטרתו לכפות חברות באגודה, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, חסר כל תוקף".

‏הדיון בלשכתו של וינשטיין התקיים אגב הצורך לגבש את עמדת המדינה בנושא זה, במסגרת עתירה התלויה ועומדת בבג"ץ.

בסופו של דבר הכריע היועץ כי מאחר שזכות ההתאגדות - הכוללת את הזכות לחופש מהתאגדות - היא זכות יסוד בסיסית, כפייתו של מי שאינו מעוניין להיות חבר אגודה שיתופית להישאר חבר בה, בשל היותו בעל חוב לאגודה, פוגעת בתכלית שעליה עמד בית המשפט בפסק דינו.

וינשטיין הוסיף כי בנסיבות העניין לא נמצאו אותם "סיבה חזקה" או "נימוק משכנע", שאותם דרש בית המשפט כהצדקה לפגיעה בזכות ההתאגדות של החבר, או להבחנה בין 3 המצבים שנקבעו בסעיף התקנוני שאותו ביטל בית המשפט בפסיקתו.

‏עוד הדגיש היועמ"ש כי חבר שבוחר להפסיק את חברותו באגודה השיתופית, חייב להסדיר מול האגודה את נושא השירותים שהיא מספקת לו, ככל שהיא מספקת לו כאלה, וזאת במסגרות המקובלות. ‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988