חקירת דורון עופר: "לפני מות אביך התנגדת לתת לו הלוואה"

עו"ד נבות תל-צור, שחקר את דורון עופר בביהמ"ש, טען כי בקשתו של דורון עופר לקבל מסמכים מחברת עופר השקעות הוגשה שלא בתום-לב וממניעים זרים

"עד פטירתו של אבי, יולי עופר, בספטמבר 2011, לא הייתה לי שום בעיה לקבל אינפורמציה מחברת עופר השקעות. אחרי מותו פתאום הייתי צריך להגיש בקשות מיוחדות לשם כך" - כך העיד היום (א') איש העסקים דורון עופר בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, במסגרת דיון בעתירתו לחייב את חברת עופר השקעות להעביר לידיו מידע ומסמכים הנוגעים לפעילותה.

בית המשפט קבע כי על עופר השקעות להעביר תוך 7 ימים את המסמכים לדורון עופר, שיבחן האם הם עולים בקנה אחד עם בקשתו. אם לא תושג הסכמה בין הצדדים, ייערך דיון נוסף בבקשתו של דורון עופר.

בא-כוחה של עופר השקעות, עו"ד נבות תל-צור, שחקר את דורון עופר בבית המשפט, טען בפני השופט עודד מודריק כי בקשתו של דורון עופר לקבל מסמכים מהחברה הוגשה שלא בתום-לב, ממניעים זרים, תוך ניצול לרעה של החוק ולמטרה זרה. "הבקשה היא על הרחבה גורפת מדי של הוראות החוק ושבית המשפט יפתח את כל הנושאים", אמר.

עו"ד תל-צור רמז כי בקשתו של דורון עופר הוגשה בשל הסכסוך על ירושת אביו, שמתנהל בינו לבין אחותו ליאורה עופר, וציין כי בקשתו הוגשה כחודשיים אחרי שיולי עופר ז"ל הלך לעולמו.

עו"ד תל-צור הטיח בדורון עופר שעמד על דוכן העדים: "לכן כשביקשת פרטים על תשלומים של נושאי משרה 3 שנים אחורה, ביקשת פרטים גם על אביך, שהיה ראש וראשון לנושאי המשרה".

"בסך-הכול ביקשתי לדעת כמה מקבלים דירקטורים. לא פירטתי מי כן ומי לא... הייתה לי תקופה לא קלה, אבי היה חולה אנוש, אבל לא היה לי שום סכסוך עם אבי", השיב דורון עופר.

עו"ד תל-צור המשיך לתקוף את דורון עופר: "חודש לפני מותו של אביך, התנגדת לתת לו הלוואה שנועדה למנוע מבעדו להגיע למצב מביש של כינוס נכסים. אתה התנגדת".

בשלב זה התערב עו"ד אלקס הרטמן, בא-כוחו של דורון עופר, ואמר: "באיזו דרך החיטוט הזה בחיי המשפחה רלוונטי למשפט הזה? בבית המשפט למשפחה מתנהל סכסוך בין הצדדים בדלתיים סגורות. אין שום צורך לחקור כאן על פרטים כאלה. אלה דברי משפחה שאינם קשורים למשפט הנוכחי".

בהמשך השיב דורון עופר לשאלתו של עו"ד תל-צור ואישר כי טרם מותו של אביו הועברו אליו כספים רבים, אך הוא אינו זוכר את ההלוואה הספציפית עליה דיבר תל-צור.

השופט עודד מודריק העיר כי אין מחלוקת שיש סכסוך משפחתי בין דורון לליאורה עופר שמתנהל בבית משפט לענייני משפחה, "ואולי היה לי יותר מעניין לנהל את המשפט שם", אמר, אך באותה נשימה הוסיף: "אבל זה לא שייך לכאן". השופט הוסיף כי הוא מבין שהמסמכים שעופר השקעות אינה מוכנה להעביר לדורון עופר הם סודיים.

בא-כוחו של דורון עופר, עו"ד אלקס הרטמן, הגיב: "דירקטור לא יכול לעשות כל שימוש במידע שמגיע לו מהחברה, אך הוא יכול למשל להגיש תביעות משפטיות על סמך המידע. ככל שהדין קובע סודיות - הוא קיים, וככל שלא - הוא אינו קיים".

עו"ד הרטמן טען כי בעיניו כל הסיטואציה היא "די מוזרה". "לגבי הפרוטוקולים של מועצת המנהלים והאסיפה הכללית של החברה, אני מניח שלא תהיה בעיה להעביר אותם לדורון, כי ברור שצריך להראות אותם", אמר.

בנוסף, עו"ד הרטמן ציין כי יכול להיות שבהתאם למסמכים שיקבל, דורון עופר יבקש מאחותו מליאורה להחזיר מיליוני דולרים שקיבלה מהחברה (הכוונה ל-300 אלף דולר שקיבלה ליאורה עופר מהחברה מדי שנה, ודורון עופר טוען שהיא קיבלה שלא כדין. ח"מ).

בתום הדיון ובהסכמת הצדדים קבע בית המשפט כי עופר השקעות תעביר לידי דורון עופר את המסמכים, כדי שיברר אם הם עולים בקנה אחד עם בקשתו. אם לא תושג הסכמה אחרי שהם יועברו, ייקבע דיון נוסף במחלוקת.

בתחילת הדיון הציע השופט מודריק לצדדים לעבור על כל קבוצה של מסמכים שמבקש דורון עופר לקבל לידיו, ולבחון איזה מהם הוא יכול לקבל. "לרדת לתוך הקרביים ולראות אם הוא מנסה לעשות בכך שימוש מחוץ לתפקידו כדירקטור, אני לא בטוח שצריך. ברמה העקרונית, המידע שקשור בפעילות החברה מגיע לו, יש על זה פסיקה עצומה", אמר השופט, אך בהמשך הוא איפשר, כאמור, לבא-כוחה של עופר השקעות לחקור את דורון עופר.

לפני שבועיים הגישה עופר השקעות לבית המשפט תגובה חריפה לעתירתו של דורון עופר לחייב את החברה להעביר לידיו מידע ומסמכים הנוגעים לענייניה ולפעילותה.

באמצעות עורכי הדין נבות תל-צור וטל שפירא ממשרד רם כספי ושות', כתבה עופר השקעות בתגובתה כי "דורון עופר גמר אומר להיאבק באחותו, אף במחיר של פגיעה בוטה וחסרת תקדים בחומרתה בכבודו של אביו המנוח".

לדברי החברה, "לא טובת החברה המשיבה עומדת לנגד עיני המבקש, כי אם האינטרס האישי-כספי שלו הוא המניע אותו בהליך זה, כמו גם בנקיטת הליכים נוספים".

כן טוענת החברה, בין היתר, כי בקשתו של דורון עופר הוגשה בחוסר תום-לב, והיא חורגת באופן בוטה מהוראות הדין והפסיקה "בכל הקשור לזכותו של דירקטור לעיין ולבדוק את מסמכי החברה".

החברה אינה מסתפקת בכך ומוסיפה כי דורון עופר אינו דירקטור העושה עבודתו נאמנה, "אלא בפנינו מבקש הרואה לנגד עיניו תכלית אחת בלבד - קידום האינטרסים האישיים-כספיים שלו, בהליך שהוא מנהל בבית המשפט למשפחה לביטול צוואת אביו המנוח".

עופר השקעות מבקשת לכן מבית המשפט כי ידחה את בקשתו של דורון עופר לקבל מסמכים שונים מהחברה בעניינים שונים.

נזכיר כי לפני כ-3 חודשים החליט דורון עופר להעמיד את עצמו כמועמד לתפקיד דירקטור מטעמו בבנק מזרחי-טפחות, כצעד מתריס המופנה בעיקר נגד אחותו, ליאורה עופר.

נציין כי דורון עופר מחזיק ב-15% ממניות עופר השקעות, המחזיקה בכ-20% ממניות מזרחי-טפחות, ואולם הוא מציג את עצמו כמועמד לתפקיד הדירקטור מטעמו - ולא מטעם עופר השקעות.

דורון עופר לא היה מעורב במשך השנים במזרחי-טפחות, וככל הידוע, זו הפעם הראשונה שבה הוא הציע עצמו לתפקיד דירקטור, כך שעל-פי הערכות מדובר בצעד טקטי, כחלק ממלחמת הירושה שלו מול ליאורה עופר.

מקורבים לדורון עופר מסרו בזמנו ל"גלובס" כי ליאורה עופר מנסה להסתיר מסמכים שישפכו אור על פעולות מפוקפקות לכאורה שבוצעו בחברת עופר השקעות, תוך חשש לגרימת נזקים לחברה.

דורון עופר מיוצג בידי עורכי הדין אלקס הרטמן, נועם זמיר וענת וולפוביש.

צרו איתנו קשר *5988