OECD: על הממשלה החדשה להתכונן להעלות מסים

יעדי הגירעון הועלו מ-1.5% ל-3% תמ''ג ב-2013 וב-2014 מ-1% ל-2.75% וגם השגת היעדים החדשים "נראית מאתגרת" ■ ללא העלאת מסים ב-2014, הגירעון באותה שנה צפוי להיות "מעל היעד"

"ללא קשר לתוצאות הבחירות, האתגרים הפיסקאליים ניכרים. על הממשלה להימנע מהקלות נוספות ביעדי הגירעון והיא חייבת להבטיח כי ההוצאה הממשלתית תואמת את תקרת ההוצאה שנקבעה כאשר היא מתחילה להתכונן להעלאת מסים נוספות לקראת 2014". כך כותבים כלכלני ה-OECD בדוח התחזיות הכלכליות המעודכן שמפרסם היום (ג') ארגון הכלכלות המפותחות.

בהקשר הזה מציינים בארגון כי הלחצים להגדלת ההוצאה הממשלתית כתוצאה ישירה מתשובה לתנועת המחאה של 2011, יחד עם הירידה בתקבולי המסים מתחת לציפיות, מביאים את גירעון ב-2012 "רחוק מאוד מהיעד המקורי".

בדוח צוין כי יעדי הגירעון הועלו מ-1.5% ל-3% תמ''ג ב-2013 וב-2014 מ-1% ל-2.75% וגם השגת היעדים החדשים "נראית מאתגרת". לדבריהם, ללא העלאת מסים ב-2014, הגירעון באותה שנה צפוי להיות "מעל היעד". בדוח צוין כי הפחתת החוב בשנים הללו, צפויה להחיות "צנועה".

עוד נכתב כי "הצמיחה נעצרה. עם זאת, הצמיחה צפויה להתחיל שוב כבר במחצית הראשונה של 2013 בעיקר בגלל ההתאוששות של הביקושים החיצוניים. מוסיפים כלכלני הארגון אשר מורידים את תחזית הצמיחה של ישראל לרמה של 3.1% בלבד ב-2012 ולרמה של 2.9% בשנת 2013, כאשר כלכלני הארגון מציינים כצמיחה זו כוללת 0.2 נקודות אחוז שתגיע מהכנסות מ"תמר". עם זאת, לפי ה-OECD, צפויה התאוששות משמעותית וצמיחה בשיעור של כמעט 4% ב-2014.

לגבי רמת המחירים במשק, נכתב בדוח כי "האינפלציה תחת לשיטה אך הלחצים האינפלציוניים צפויים לצוף שוב עם התחזקות הפעילות הכלכלית". בהקשר זה, נכתב כי מחירי החשמל והמזון ימשיכו ללחוץ על אינפלציית הליבה בטווח המיידי כאר בטווח האורך יותר, אותם לחצים צפויים לחייב את בנק ישראל לחדש את הצמצום המוניטארי (העלאת ריבית), החל מהרבעון השני של 2012.

נעצרה ההתאוששות בעולם

לגבי הסיכונים המאיימים על כלכלת ישראל נכתב כי עדין הסיכון של הכלכלה הגלובלית הוא המשמעותי ביותר עבור צמיחתו של המשק הישראלי אך מצויינים בדוח עוד שני סיכונים מרכזיים: ראשית, הסיכון הגיאו-פוליטי שכן "המתח באזור נותר גבוה"; וגם חוסר הוודאות הפיסקאלית כאשר "התוצאות התקציביות והיעילות של הצעדים לצורך הגברת האכיפה מציגים רמה של אי וודאות גבוה במיוחד". יתרה מזו, בדוח צוין כי "דחיית גיבוש תקציב המדינה והבחירות הכלליות מוסיפות סיכונים נוספים.

לגבי הכלכלה הגלובלית נכתב כי התאוששות בה נעצרה. "הצמיחה כלכלית צפויה חלשה מאוד בשנתיים הקרובות", כותבים כלכלני ה-OECD בדוח.

לפי התחזיות, כלכלת ארה''ב צפויה לצמוח השנה ב-2.2%, כאשר שיעור יצמח ירד בשנת 2013 לרמה של 2% ויגדל שוב לכמעט 3% ב-2014 (2.8%). בד בבד, שיעור האבטלה במשק האמריקאני צפוי לרדת באופן רציף מ-8.1% כעת, לכ-7.4% בסוף 2014, כאשר הריבית צפויה להישאר ללא שינוי עד סוף 2014 לפחות

לגבי הכלכלה האירופית, ב-OECD סבורים כי תמשיך להיות במיתון עד מחצית 2013, כאשר באותה שנה הצמיחה תהיה כמעט אפסית וכבר ב-2014 צפויה צמיחה של מעל 1% (1.3%). עם זאת, לא צפויה התאוששות של ממש בשוק העבודה כאשר האבטלה תמשיך להכות את היבשת האירופית: לפי התחזיות האבטלה צפויה לגדול בכמעט 1 נקודת אחוז מ-11% ב-2012, לרמה של כמעט 12% ב-2013 ולהישאר כך עד 2014 לפחות. לפי תחזיות ה-OECD, הבנק המרכזי האירופי צפוי להגביר את קצב ההתערבות באמצעות הרחבה מוניטארית נוספת כך שעד 2014 הריבית צפויה להגיע ל-0%.

צרו איתנו קשר *5988