בן-דב: "הפסדתי על פרטנר מיליארד שקל. אני לא בוכה"

בעקבות עסקת פרטנר: סקיילקס תוכל לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח ■ בעל השליטה היוצא אילן בן-דב: "אנחנו בתקופה שהולכים לפתוח את השוק הקווי לתחרות, ולקבוצת סבן יש הרבה ערך מוסף שתביא לפרטנר"

בעקבות חתימת העסקה להעברת השליטה בפרטנר לידי חיים סבן, אמר היום המוכר אילן בן דב ל"גלובס": "הפסדתי על פרטנר מיליארד שקל. אני לא בוכה על שום דבר, פעם מרוויחים ופעם מפסידים, הכול בסדר. יחד עם זאת, אני חושב שעשינו עסקה מצוינת לבעלי המניות של סקיילקס, והצלחנו להוריד חוב של 1.6 מיליארד שקל.

"אני מרוצה מאוד מההצטרפות של חיים סבן לפרטנר. זה סימן חיובי לשוק התקשורת ולמשק הישראלי. אנחנו בתקופה שהולכים לפתוח את השוק הקווי לתחרות, ולקבוצת סבן יש הרבה ערך מוסף שתביא לפרטנר".

במסגרת העסקה אמור המיליארדר סבן לרכוש כשני שלישים מהחזקותיה של חברת סקיילקס (שבשליטת בן דב) בפרטנר תמורת 250 מיליון שקל. נוסף על כך ייקח על עצמו סבן את חוב סקיילקס להאצ'יסון מהונג קונג, בגובה של כ-300 מיליון דולר.

מדוחות סקיילקס שפורסמו בסוף השבוע עולה, כי השלמתה של עסקה זו תאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה בשנתיים הקרובות, אולם מצבם של מחזיקי האג"ח של סאני, החברה האם של סקיילקס, שבה שולט בן דב ישירות, עדיין לוט בערפל.

סקיילקס סיימה את הרבעון השלישי עם הפסד של 34 מיליון שקל, אשר נבע בעיקר מהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בגין ההחזקה בפרטנר - בגובה של 41 מיליון שקל (לפני מס), וכן מהוצאות מימון נטו בגובה של 118 מיליון שקל.

ברבעון השלישי פרעה סקיילקס תשלומי קרן וריבית בהיקף של 252 מיליון שקל למחזיקי האג"ח, ובחודש אוקטובר ביצעה תשלום נוסף בהיקף של כ-80 מיליון שקל.

נכון לסוף חודש ספטמבר, היו בקופת החברה מזומנים בהיקף של 127 מיליון שקל, ובסוף החודש הנוכחי היא אמורה לפרוע תשלום נוסף בגובה של כ-180 מיליון שקל, אשר ימומן מהקופה ומפעילות היבוא של מכשירי הסלולר של סמסונג.

פעילות זו, אשר אמורה להיוותר במלואה בסקיילקס לאחר העסקה, רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 272 מיליון שקל, ורווח נקי של 27 מיליון שקל.

מתחילת השנה הסתכם הרווח של פעילות מכשירי הקצה של סמסונג בכ-78 מיליון שקל.

נכון לסוף הרבעון השלישי נאמד היקף החוב של סקיילקס למחזיקי האג"ח בכ-2.6 מיליארד שקל, היקף שאמור לרדת לכ-1.4 מיליארד שקל לאחר עסקת סבן. דירקטוריון סקיילקס כתב כי בהשוואה לבחינה שביצע בסוף הרבעון השני, התחזקו יכולת הפירעון של החברה והגמישות התזרימית שלה, בעיקר עקב ההתקשרות בעסקת סבן והסבירות הגבוהה להשלמתה.

אין דוח תזרים חזוי בסאני

בעקבות ההפסד של סקיילקס, רשמה החברה האם סאני הפסד של 33 מיליון שקל, ומתחילת השנה הסתכם הפסד זה בכ-603 מיליון שקל. היות שלחברה כבר מוצמדת הערת "עסק חי", היא לא נדרשת לפרסם תזרים מזומנים חזוי שבו תראה כיצד בכוונתה לפרוע את התחייבויותיה, ולכן חלק זה נעדר מהדוח הכספי של סאני.

לפי דוח תזרים המזומנים של סקיילקס, שהנו הנכס העיקרי של סאני לאחר השלמת העסקה עם סבן, לא ברור כיצד מתכוון בן דב לפרוע את חובות האג"ח של החברה שבה הוא שולט. סקיילקס עדיין נדרשת לקבל אשראי ממקורות חיצוניים כדי לעבור את השנתיים הקרובות, כך שהאפשרות שהיא תוכל לחלק דיבידנד נמוכה.

בקופתה של סאני היו בסוף הרבעון מיליון שקל בלבד, היא נדרשת לפרוע בחודש הבא תשלומי קרן וריבית בהיקף של כ-65 מיליון שקל וסך החוב למחזיקי האג"ח נאמד בכ-241 מיליון שקל.

לדברי רואי החשבון של סאני: "לאור ירידת היחס בין שווי השוק של מניות סקיילקס המשועבדות לפחות מ-50% מהערך הנקוב של איגרות החוב שקיימות במחזור, והואיל ולחברה אין מקורות נוספים שיש בהם כדי לכסות את הפרש החוב למחזיקי האג"ח, הרי שקיים חשש משמעותי בדבר יכולת החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה למחזיקי איגרות החוב במהלך השנה הקרובה. גורמים אלה וגורמים נוספים מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ'עסק חי'".

סאני

■ הפסד בינואר-ספטמבר: 603 מיליון שקל

■ חוב למחזיקי האג"ח: 241 מיליון שקל

■ גירעון בהון העצמי: 288 מיליון שקל

סקיילקס

■ הפסד בינואר-ספטמבר: 732 מיליון שקל

■ חוב למחזיקי האג"ח: 2.61 מיליארד שקל

■ גירעון בהון העצמי: 154 מיליון שקל

צרו איתנו קשר *5988