תביעה ב-21 מיליון שקל נגד לאומי בעניין רכישת בנק ברומניה

חברת S.C. KOLAL B.V, שמכרה לבנק לאומי את בנק EUROM BANK ברומניה באוקטובר 2005, טוענת כי לאומי מעכב כספים שמגיעים לה

חברת S.C. KOLAL B.V ("קולל"), שמכרה לבנק לאומי את בנק EUROM BANK ברומניה באוקטובר 2005, הגישה היום (ד') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב תביעה בסך כ-21 מיליון שקל נגד לאומי. זאת, בטענה כי לאומי מעכב בידו כספים שמגיעים לחברה כחלק מהתמורה שהתחייב לאומי לשלם לה בעסקת רכישת הבנק ברומניה.

באמצעות עו"ד דני ניסים ועו"ד סיון חומרי ממשרד עו"ד גולדבלט גינדס יריב, טוענת קולל כי כאשר בנק לאומי רכש ממנה את הבנק ברומניה תמורת 42 מיליון דולר, מטרתו הייתה לרכוש רק את הפעילות השוטפת של הבנק ברומניה, תוך ניכוי הפעילות שאינה בנקאית מובהקת והוצאתה ממאזני הבנק.

לשם כך, נטען, הוסכם כי התובעת תיקח על עצמה חובות וזכויות של הבנק שאינם נובעים מהפעילות השוטפת. לדברי התובעת, עוד הוסכם בין הצדדים כי התובעת תשפה את בנק לאומי בגין סדרה של תביעות שהוגשו נגד הבנק רומניה, לרבות בגין הוצאותיו המשפטיות בשל תביעות שמתנהלות נגדו או שהוא מנהל, כאשר התובעת תהיה זכאית לקבל את הפירות של התביעות שהיא תממן.

לדברי התובעת, לשם הבטחת קיום התחייבויותיה, הופחת סכום התמורה ששולמה לתובעת עבור הבנק והם הוחזקו כבטוחה בידי בנק לאומי.

ואולם, לטענת התובעת, במהלך 2009 ומשביקשה התובעת לערוך התחשבנות על יסוד נתונים שהעביר בנק לאומי לידיה ולקבל לידיה את הכספים המגיעים לה ממנו בהתאם להסכם, "החלו בנק לאומי ונציגיו (ובעיקר נציגיו ברומניה), ללא כל סיבה והצדקה, מחפשים אמתלות להתחמק ולהימנע מביצוע תשלומים המגיעים לתובעת, וזאת בניגוד להתחייבויות ברורות ומפורשות ובניגוד למסמכים שהציגו נציגי בנק לאומי לתובעת".

לטענת קולל, המשמעות היא שבנק לאומי מחזיק בידיו כספים שהם חלק מהתמורה החוזית בה התחייב, כאשר הסכום שמגיע לתובעת (כ-21 מיליון שקל, כאמור), נסמך על דיווחיו השוטפים של בנק לאומי ונציגיו, שגובו במסמכים בכתב אותם ערכו בנק לאומי ונציגיו.

צרו איתנו קשר *5988