לראשונה: שידורי תעמולת הבחירות ישודרו גם בגלי צה"ל

כך קבע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט ביהמ"ש העליון אליקים רובינשטיין

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון אליקים רובינשטיין, קבע כי שידורי תעמולה בבחירות ישודרו גם בגלי צה"ל.

בהחלטתו כתב השופט רובינשטיין: "לפי סעיף 15 לחוק דרכי תעמולה, אין מניעה לשדר את שידורי הבחירות בגלי צה"ל. הדברים עולים הן מלשונו של החוק והן מתכליתו, והסמכות נתונה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית; זו - כאמור - עמדת היועץ המשפטי לממשלה ועמדתה המשפטית של המדינה.

"במתחם שיקול הדעה סבורני כי יש לשדר את השידורים הללו בגלי צה"ל, בהתאמה מסוימת לבחירות אלה שאליה אדרש להלן... כאן יש להבהיר כי תחנת גלי צה"ל לא תגבה תשלום בעד השידורים אלה ולא תישא באחריות אזרחית או פלילית בשל שידור תעמולת בחירות לפי חוק דרכי תעמולה, ראה סעיפים 15ב' ו-16ב' לחוק דרכי תעמולה, שאמנם עוסקים ברשות השידור, אולם נוכח החלטה זו חלים גם על גלי צה"ל".

לגבי זמני שידור קובע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כי "...נוכח חדשנותה של החלטה זו, ולוח זמנים הקצר שלפנינו, מצאתי כי במערכת הבחירות לכנסת ה-19 היקף שידורי תעמולת הבחירות בגלי צה"ל יהיה מצומצם בהיקף שידורי תעמולה ביתר תחנות הרדיו. לפיכך, כל רשימת מועמדים תוכל לשדר בגלי צה"ל שידורי בחירות בשיעור של 25% מהיקף הזמן המוקצב לה לצורך שידורי תעמולת בחירות ברדיו בשפה העברית. למניעת ספק, קביעה זו חלה אך על מערכת הבחירות הנוכחית".

כמו כן מוסיף רובינשטיין בהחלטתו כי "על מנת להסיר חשש, בראשית כל שידורי בחירות בגלי צה"ל תפורסם הודעה בהירה וברורה מטעם ועדת הבחירות, שתונסח בהמשך, בה יובהר כי גלי צה"ל אינה אחראית בשום צורה שהיא לתכנם של שידורי תעמולה, וכי שידורים אלה נערכים מכוח חוק דרכי תעמולה לפי הוראת המחוקק ובאחריות הרשימות, כל הרשימות כולן".

צרו איתנו קשר *5988