חרף הדאגה ממצב המשק: מדד אמון הצרכנים עלה בינואר

כוונות קניית מוצרים בני קיימא הקיפו בינואר 32.2% מכלל המשיבים לסקר, הנתון הגבוה ביותר מאז מארס 2010 ■ לקריאת הניתוח המלא

מדד אמון הצרכנים של גלובס, בשיתוף PwC Israel, עלה בינואר ב-5.3 נקודות ל-79.7 נק' (1996 - 100 נק'), לאחר ירידה בגודל דומה בדצמבר, ועלייה של 2.3 נק' בנובמבר. עתה, כאשר הבחירות מאחורינו, נמצא המדד ברמה בה היה ברבעון האחרון של 2012, ומתחת לרמתו ברבעון הראשון של 2012.

נתון המגמה של המדד, אשר מבוסס על ממוצע נע תלת-חודשי, עלה בינואר ב-0.8 נק' לאחר עליות של 3.7 נק' בדצמבר ו-4.9 נק' בנובמבר. בסך הכול מתקבלת תמונה של התאוששות מסוימת באמון הצרכנים מאז השפל שנרשם ברבעון השלישי של השנה. יודגש כי הסקר עליו מבוסס המדד, בעריכת מכון סמית, נערך קודם להודעת הפרישה של נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר. הוא נערך גם במקביל לידיעות בדבר הצעדים המתוכננים לגבי תקציב המדינה.

שלוש שאלות הליבה של סקר המדד הן:

1. מהו לדעתך מצבו הנוכחי של המשק?

2. מה יהיה מצב המשק בעוד חצי שנה?

3. מה יהיה מצבך הכלכלי האישי בעוד חצי שנה?

לגבי כל שאלה אנו נוטלים את שיעור האופטימיים, גורעים ממנו את שיעור הפסימיים, וכך מקבלים את מה שמכונה "המאזן נטו של האופטימיות". אם, לדוגמה, 40% ממשתתפי הסקר מעריכים שמצבם ישתפר בתוך חצי שנה, ו-50% חושבים שהוא דווקא יורע, הרי שהמאזן נטו יהיה מינוס 10 נקודות אחוז (נ"א).

ובכן, החודש נרשמה עלייה חדה ברכיב שמודד את ציפיות הצרכנים לגבי מצב המשק בעוד שישה חודשים, ובכך נמשכת התנודתיות החריפה שמאפיינת את הרכיב מזה זמן רב. המאזן נטו עלה ב-10.5 נקודות אחוז (נ"א) למינוס 20.5 נ"א, לאחר שירד ב-10.1 נ"א בדצמבר, ועלה ב-10.6 נ"א בנובמבר.

שיפור ניכר נרשם גם בציפיות הצרכנים לגבי מצבם הכלכלי האישי בעוד חצי שנה. המאזן נטו של הרכיב עלה בינואר ל-7.9 נ"א, לעומת מינוס 1.4 נ"א בסוף דצמבר ו-1.8 נ"א בנובמבר. העלייה הרצופה בנתוני המגמה בחודשים האחרונים, והעלייה המשמעותית בנתון השוטף בינואר, מרמזים על אפשרות למפנה מסוים אחרי חודשים של פסימיות מוגברת.

לעומת שני הרכיבים לעיל, המאזן נטו בשאלה לגבי מצב המשק בהווה ירד בינואר ב-3.3 נ"א למינוס 33.2 נ"א, זאת אחרי ירידות של 2.5 נ"א בדצמבר ו-2.1 נ"א בנובמבר. הירידה החודש ברכיב זה בולטת, כאמור, אף יותר אם משווים אותה לשיפור הניכר שנרשם בציפיות לגבי המצב הכלכלי, ולגבי המצב הכלכלי האישי.

ניתן לדבר על אפשרות לגידול בצריכה הפרטית, במיוחד ברבעון השני של השנה. הבסיס המרכזי להתממשות תרחיש זה היא ההתאוששות בציפיות לגבי המצב הכלכלי האישי. ביסוס נוסף אפשר למצוא בנתון לגבי הנכונות לרכוש מוצרי בני קיימא. שיעור הנכונות לרכוש מוצרים כאלו שב ועלה בינואר ל-32.2% מכלל המשיבים לעומת 31% מהם בדצמבר, ו-29.7% בנובמבר. מדובר בנתון הגבוה ביותר שנרשם מאז חודש מארס 2010, והוא מייצג רמה גבוהה יחסית של ביקוש למוצרים אלה.

לקריאת הניתוח המלא

צרו איתנו קשר *5988