"לא נביא את עסקת כלל ביטוח-כור לאישור מחזיקי האג"ח"

עו"ד דוד חודק, נציג כור, אמר היום באסיפת מחזיקי אג"ח של החברה כי "רק אם העסקה תהייה טובה לכור היא תקרה"

עו"ד דוד חודק, המשמש כנציג הוועדה המיוחדת מטעם כור לבחינת הכדאיות בעסקת כלל ביטוח-כור, שנמצאות שתיהן בשליטת קבוצת אי.די.בי, הבהיר היום למחזיקי האג"חים ח', ט' ו-י' של החברה כי אם יוחלט על ביצועה, "לא נביא את העסקה לאישור בעלי האג"ח". הוא אמר את הדברים במסגרת אסיפת מחזיקי אג"ח של החברה, כשנציגי כור ציינו בנוסף כי "רק אם העסקה תהייה טובה לכור היא תקרה".

נציין כי החוק כלל אינו דורש שעסקה שכזו תאושר על ידי מחזיקי האג"ח, כפי שציין חודק, כשהפרוצדורה הנדרשת היא אישור ועדה בלתי תלויה לעסקה ותנאיה ואישור בעלי המניות מקרב הציבור - ללא בעלי השליטה.

בכל אופן, אמירות אלה באו על רקע ביקורת בקרב חלק ממחזיקי האג"ח בכור ובחברות האם, כנגד העסקה הנרקמת. התנגדות זו באה לאחרונה לידי ביטוי במכתב שנציגות מחזיקי האג"ח באי.די.בי פתוח - בה חברות פסגות, קרן יורק והפניקס - שלחה לחברה ובה התריעה כי העסקה נובעת מרצון לשרת את האינטרסים של בעל השליטה בקבוצה. טענה זו, נציין, הוכחשה מכל וכל על ידי החברה וראשיה.

אסיפת בעלי האג"ח של החברה נעשתה בעקבות בקשת נאמני החברה שקיבלו פניות ממחזיקי האג"ח, במטרה לקבל מידע על עסקי החברה תוך התייחסות ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויות כלפי מחזיקי האג"ח. במסגרת האסיפה אמרו נציגי כור כי "העסקה מגיעה בעקבות פנייה של בעלת השליטה. עניינו אותנו בכלל ביטוח, שהינה חברת ביטוח מובילה בארץ שראוי לבחון את ההעסקה המוצעת לגביה".

הם גם התייחסו בהקשר זה לוועדת הדירקטורים שהוקמה על ידי החברה על מנת לבחון את העסקה (המורכבת מדירקטורים חיצוניים ומדירקטורים בלתי תלויים של כור), ש"אם תהייה העסקה הזאת, היא שתנהל את המו״מ ותקבע את התנאים. העסקה תובא לאישור בעלי מניות הציבור שאינם קשורים לבעלי השליטה".

פסגות ומגדל שוקי הון: לדריקטורים אחריות אישית

בהקשר זה, כך נודע ל"גלובס", נאמני האג"ח של כור, ביוזמת מחזיקי אג"ח בחברה בהובלת בתי ההשקעות פסגות ומגדל שוקי הון, מתכוונים לשלוח מכתב לדירקטוריון החברה בו הם יבהירו את האחריות האישית שלהם. זאת, אם וכאשר החברה תלליט לרכוש את כלל ביטוח.

במסגרת זו צפויים בתי ההשקעות האמורים לדרוש שבבואה של הוועדה לבחון האם לבצע את העסקה, עליהם לקחת בחשבון את יכולת ההחזר העתידי של כור.

צרו איתנו קשר *5988