ביהמ"ש: משמורת משותפת אינה שוללת את "חזקת הגיל הרך"

חזקה זו קובעת כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם, אך המחוזי בת"א קבע לאחרונה כי אם יש משמורת משותפת, האם נותרת משמורנית - אם כי יחד עם האב

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע לאחרונה כי הסכם גירושים אשר במסגרתו נקבע כי המשמורת על הקטין תהיה של האם, אינו מחייב גם אם קיבל תוקף של פסק דין, ובית משפט יכול לקבוע משמורת משותפת, כאשר מוכח כי שזה לטובת הקטין.

עוד נקבע בהחלטה זו של השופט שאול שוחט, כי משמורת משותפת אינה שוללת את חזקת הגיל הרך (הקובעת כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם), כיוון שהמשמורת לא נשללה מהאם, והיא נותרה משמורנית על בנה - אם כי יחד עם האב.

החלטת המחוזי ניתנה בערעור שהגישה אם לילד בגיל הרך על החלטת בית משפט לענייני משפחה, שהורתה על הרחבת הסדרי ראייה של הילד עם אביו, לצד קביעת משמורת משותפת, זאת בניגוד להסכם הגירושים שנחתם בין בני הזוג ושקבע כאמור כי האם היא המשמורנית.

המחוזי דחה את ערעורה של האם וקיבל את טענות האב, שיוצג בידי עו"ד רות דיין-וולפנר, כי החלטת בית משפט לענייני משפחה נעשתה על סמך תסקיר של רשויות הרווחה לפיהם משמורת הורית משותפת הינה טובה ונכונה לילד.

כמו כן, בית המשפט ציין כי עצם ההחלטה על משמורת משותפת אינה מבטלת את "חזקת הגיל הרך".

החלטת בית המשפט ניתנה בתיק של בני זוג שהתגרשו ולהם ילד משותף. האישה ביקשה למנוע את הרחבת הסדרי הראייה של הילד עם אביו, ובעיקר לא הייתה מעוניינת כי ילון אצלו באמצע השבוע. בין היתר טענה האם כי האב משחק בביתו פוקר בשעות הערב ושותה משקאות אלכוהוליים. על רקע זה, טענה, אין זה ראוי שהילד ישהה בבית האב.

לאחר בחינת תסקיר הרווחה, דחה השופט יהורם שקד מבית המשפט למשפחה את טענות האם וקיבל את עמדת האב ,לאחר שממצאי התסקיר העלו כי קיים קשר חם, אוהב ועמוק בינו לבין הילד, וכי האב עובד, ותנאי מגוריו נאותים ביותר.

השופט מתח ביקורת על האם וציין כי ב"הסכם הגירושים הסכימה האם ללינת הילד בסופי שבוע מיום שישי ועד ליום א', ואילו באמצע השבוע היא חוששת לשלומו של הילד...? האם קלפים או שתייה חריפה ניתנים לשימוש רק באמצע השבוע, להבדיל מסופי שבוע.... ניכר כי אין צורך להשיב".