עיריות: הנחה בארנונה למקבלי קצבת זקנה לנכה - אינה גורפת

בתשובה לבקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה נגד מרכז השלטון המקומי ו-34 עיריות, טוענות עיריות לוד ומגדל-העמק כי מדובר בהנחה הניתנת בתנאים מסוימים

בחודש יולי 2012 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לתביעה ייצוגית נגד מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ו-34 עיריות.

לטענת התובעת, עמותת "קן לזקן", העיריות הנתבעות גבו חיובי ארנונה שלא כדין, בכך שלא העניקו הנחה לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה.

התביעה נסמכת בעיקרה על תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), שנחקקו בשנת 2011, לפיהן על העיריות להעניק הנחה מארנונה בשיעור 100% ל-100 מ"ר מדירת מגורים בה מתגורר אזרח ותיק, המקבל קצבת זקנה לנכה.

כעת, באמצעות עו"ד עופר שפיר ממשרד שפיר ושות', טוענות שתי עיריית לוד ועיריית מגדל-העמק, כי התקנות האמורות לא מעניקות הנחה גורפת וקטגורית מארנונה לכלל האזרחים הוותיקים המקבלים קצבת זקנה לנכה, אלא מדובר בהנחה הניתנת בתנאים מסוימים, שעיקרם: הכנסת התושב, שאינה עולה על השכר הממוצע במשק; והגשת בקשה המוכיחה את הזכאות להנחה. יש לציין כי גם עמדת 32 הרשויות הנוספות, זהה.

לדברי עיריית מגדל-העמק, היא עומדת בתקנות ומעניקה את ההנחות לזכאים העומדים בקריטריונים.

גם עיריית לוד אינה חולקת על עצם הזכאות להנחה, ולדבריה העניקה את ההנחה החל מינואר 2012 לכל האזרחים הוותיקים המקבלים קצבת זקנה לנכה, המחזיקים נכסי מגורים בתחומה, ואשר הופיעו בדוח המועבר לעירייה מהמוסד לביטוח לאומי אחת לרבעון.

לאור זאת, טוענות שתי העיריות כי אין כל בסיס לטענותיה של העמותה כלפיהן, וכי אין מקום לאשר ניהול תביעה ייצוגית בעניין זה בכלל, ונגדן - בפרט.

לדבריהן, "בניגוד לנטען על-ידי התובעת, העירייה מעולם לא הפרה את הוראות הדין בסרבה להעניק את ההנחה נשוא הדיון, לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה ואשר עומד בתנאי החוק, ומשכך אין כל בסיס לטענות המועלות נגדה".

בהתייחס לטענת העמותה על כך שהעיריות לא מפרסמות את דבר ההנחה בצווי הארנונה העירוניים, בפרסומי מחלקת הארנונה ובאתר האינטרנט העירוני, טוענות העיריות בתגובה כי החוק מסמיך את השר לאזרחים ותיקים להתקין תקנות לעניין אופן יידוע האזרחים הוותיקים על-ידי המשרד לאזרחים ותיקים בעניין זכויותיהם.

לצד זאת קובע החוק כי במקרים חריגים רשאי השר לקבוע בתקנות כי פרסום המידע ויידוע האזרחים הותיקים ייעשו על-ידי רשות ציבורית, שבהתאם להגדרה בחוק כוללת גם עירייה או מועצה מקומית. אלא שתקנות מסוג זה, טוענות העיריות, לא הותקנו על-ידי השר, ומשכך לא הוטלה על העירייה כל חובה בדבר פרסום מידע אודות הטבות המוענקות על-ידה לאזרחים ותיקים.

צרו איתנו קשר *5988