וואן טכנולוגיות: ההכנסות ב-2012 גדלו ל-1.1 מיליארד שקל

ברבעון הרביעי של 2012 צמחו הכנסות וואן ב-9% ל-307 מיליון שקל ■ הרווח הנקי גדל ב-11% ל-13.5 מיליון שקל

וואן טכנולוגיות תוכנה, שהינה מחברות ה-IT המובילות בישראל, מסכמת את שנת 2012 ואת הרבעון הרביעי של השנה עם צמיחה ושיפור בכל הפרמטרים הפיננסיים המרכזיים.

הכנסות וואן טכנולוגיות בשנת 2012 גדלו ב-5% והסתכמו ב-1.1 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-1.05 מיליארד שקל בשנת 2011. הגידול נבע בעיקרו מגידול בהכנסות במגזר פתרונות ושירותי תוכנה.

הכנסות החברה ממגזרי התוכנה, השירותים המנוהלים והאחרים הסתכמו בשנת 2012 בכ- 569 מיליון שקל ושיעורן מסך ההכנסות הסתכם בכ-52%, בהשוואה לכ-489 מיליון שקל בשנת 2011, אז שיעורן מסך ההכנסות עמד על כ-46.6%.

הרווח התפעולי בשנת 2012 הסתכם בכ-74.4 מיליון שקל, (6.7% מסך ההכנסות), בהשוואה לכ-69.6 מיליון שקל (6.6% מסך ההכנסות) בשנת 2011. הגידול ברווח התפעולי הינו פועל יוצא מהשיפור ברווחיות בכל המגזרים, ובעיקר במגזר התוכנה ונגזריו, שהיקפי פעילותו התרחבו משמעותית.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של וואן טכנולוגיות טיפס בשנת 2012 בכ-20% לכ-48.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-40.6 מיליון שקל בשנת 2011. הגידול נבע בחלקו מגידול ברווחיות במגזרי פעילות החברה ובחלקו מקיטון בהוצאות המימון נטו.

מגמת הצמיחה מאפיינת את תוצאות וואן גם ברבעון הרביעי של שנת 2012. הכנסות הקבוצה ברבעון הרביעי של 2012 צמחו בכ-9% לכ-307 מיליון שקל, בהשוואה לכ-281 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקרו מגידול בהכנסות במגזר פתרונות ושירותי תוכנה. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2012 הסתכם בכ-54.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 51.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2012 הסתכם בכ-19.9 מיליון שקל, גידול של כ-4.7% בהשוואה לכ-19 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2011.

בשורה התחתונה, רשמה וואן ברבעון הרביעי של 2012 רווח נקי לבעלי המניות בסך כ-13.5 מיליון שקל, גידול של כ- 11% בהשוואה לכ-12.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של וואן, נכון לסוף שנת 2012, עמד על כ-164.3 מיליון שקל ומהווה כ-27% מסך המאזן.

היקף המזומנים ושווי מזומנים של החברה לסוף שנת 2012 הסתכם בכ-87.3 מיליון שקל. יצוין כי, תזרים המזומנים של וואן מפעילות שוטפת במהלך שנת 2012 הסתכם בכ-88 מיליון שקל, עלייה של כ- 51% לעומת כ-58 מיליון שקל בשנת 2011.

בהתאם למדיניות של חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות בקבוצה, הודיעה וואן היום, כי הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד בסך כ-6.7 מיליון שקל, שישולם ב-3 באפריל 2013.

עדי אייל, מנכ"ל וואן טכנולוגיות: "שנת 2012 היתה שנה מאתגרת מאד בשוק ה-IT הישראלי, ולמרות זאת סיימנו את השנה בתוצאות שיא. וואן הגדילה בשנה זו את הכנסותיה ורווחיה, וזאת תוך הגדלת נתח ההכנסות מתחום התוכנה ומהתחומים המניבים שיעורי רווחיות גבוהים יחסית. בשנה האחרונה הטמיעה וואן את הפעילויות בתחומי ה"סאפ" ובדיקות התוכנה, שרכישתן הינה נדבך נוסף ביישום אסטרטגיית הרכישות והמיזוגים של וואן, שמטרתה לחזק את מעמדנו כחברת IT מובילה המעניקה מגוון רחב של פתרונות ללקוחותיה בתחומי פעילות והתמחות רבים".

צרו איתנו קשר *5988