הרשות לני"ע דורשת מהחברות: לדווח על חשיפה לקפריסין

שר האוצר של קפריסין, מיכאל סאריס, הציע הערב את התפטרותו לממשלה, לפני אישור התוכנית להטיל מס על פקדונות בנקים במדינה

הרשות לניירות ערך דורשת מחברות ציבוריות שיש להן פעילות בקפריסין והן חשופות במידה כזו או אחרת למשבר שם - לדווח על היקף החשיפה.

"בהמשך להודעת רשות ניירות ערך מיום 29 בינואר 2012 שעניינה "גילוי בדבר שינויים בסביבה הכלכלית, המשבר בגוש היורו וסיכוני שוק", ובשים לב להתפתחויות שחלו במהלך הימים האחרונים בכל הנוגע לתוכנית החילוץ של האיחוד האירופי בקשר עם מערכת הבנקאות בקפריסין והאפשרות המסתמנת לפיה ייתכן מיסוי של פיקדונות המופקדים בבנקים בקפריסין, הרי שעל חברות אשר מושפעות באופן מהותי מהשינויים האמורים לתת גילוי במסגרת הדוחות העיתיים, ברוח האמור בהודעת הרשות בדבר שינויים בסביבה הכלכלית, בשינויים המחויבים", נאמר בהודעת הרשות שפורסמה היום.

שר האוצר של קפריסין, מיכאל סאריס, הציע הערב את התפטרותו לממשלה, לפני אישור התוכנית להטיל מס על פקדונות בנקים במדינה, כחלק מתנאי האיחוד האירופי לקבלת חבילת החילוץ בהיקף 10 מיליארד אירו, שאמורה לחלץ את המדינה מוכת החובות. התפטרותו טרם התקבלה.

קפריסין התכוונה בתחילה להטיל מס של כ-10% על פקדונות בהיקף של 100 אלף אירו ומעלה ומס של כ-7% על פקדונות בהיקף נמוך מזה. אולם בינתיים, הממשלה הודיעה כי בכוונתה לרכך מעט את רוע הגזירות: לפי ההצעה החדשה, בעלי פקדונות קטנים מ-100 אלך אירו ישלמו מס בסך 3% בלבד. אולם, בעלי פקדונות גדולים יותר ישלמו מס של 12.5% במקום 10%. על פי התוכנית, חוסכים שאיבדו כסף בשל המסים הללו יפוצו על ידי מניות בבנקים מסחריים, כאשר התשואות יובטחו מההכנסות העתידיות של תגליות הגז הטבעי.

ההצבעה צפויה להתקיים הערב בקפריסין, במהלך שנידרש במידה והממשלה מעוניינת להטיל בפועל את המס המדובר על הפקדונות הבנקאיים. ההצבעה אמורה הייתה להתקיים אתמול, אולם נדחתה לאור ניסיונות הממשלה לגייס רוב מוחץ יותר לקראת ההצבעה.

צרו איתנו קשר *5988