לידיעת שר האוצר: מעמד הביניים בישראל קטן ביחס לעולם

מחקר של הכנסת מצביע על כך שמאז 2005 יותר אנשים נכנסים למעמד הביניים, ועם זאת הוא חלקו מסך משקי-הבית עדיין קטן ב-11% מהממוצע הבינלאומי ■ "מעמד ביניים צר יכול להעיד על חברה מקוטבת"

על רקע הדיון הער בישראל בנוגע למעמד הביניים לאור דיוני התקציב ו"ריקי כהן מחדרה" של שר האוצר יאיר לפיד, מנסה מחקר חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתח את משקל מעמד הביניים בקרב סך משקי-הבית בישראל ולשפוך אור על המושג.

"ככל שמשקל מעמד הביניים מסך משקי-הבית ומסך עוגת ההכנסות גדול יותר, עוגת ההכנסות מתחלקת באופן שוויוני יותר בין משקי-הבית", נכתב במחקר. "מעמד ביניים רחב מבחינת מספר משקי-הבית המשתייכים אליו ומשקלם בעוגת ההכנסות יכול להעיד על חברה שוויונית יחסית; מעמד ביניים צר מבחינת גודל האוכלוסייה, וחלקה בעוגת ההכנסות יכול להעיד על חברה מקוטבת, אשר מצד אחד יש בה עניים רבים ומצד אחר עשירים רבים".

נהוג להגדיר את מעמד הביניים כמשקי-הבית המכניסים 75% - 125% מן ההכנסה החציונית של משקי-הבית (הסכום אשר למחצית ממשקי-הבית יש הכנסה גבוהה ממנו, ולמחצית ממשקי-הבית יש הכנסה הנמוכה ממנו). עם זאת, המחקר של הכנסת משתמש במודל שונה: משקי-הבית אשר הכנסתם נעה בין 75% - 200% מההכנסה החציונית, כאשר משקי-בית המכניסים 125% - 200% מההכנסה החציונית נחשבים במחקר מעמד בינוני-גבוה.

מעמד הביניים - 49.4% מסך משקי-הבית

המחקר מסתמך על נתוני הוצאות והכנסות משקי-בית של הלמ"ס, על-פיהם המעמד הבינוני מכיל משקי-בית בהם ההכנסה החודשית נטו לנפש הינה 3,000 עד 8,000 שקל וההכנסה הכספית החודשית נטו למשק-בית נאמדת בכ-7,600 שקל עד 18,600 שקל.

35.9% מסך משקי-הבית בישראל משתייכם למעמד הנמוך, ולמעמד הגבוה משתייכים 14.7% ממשקי-הבית בישראל.

עוד עולה מהנתונים כי משקל משקי-הבית של מעמד הביניים מסך משקי-הבית עמד בשנת 2011 על 49.4%, וחלקו בסך הכנסות משקי-הבית עמד על 53.6%.

מאז 2005 - יותר אנשים נכנסים למעמד הביניים

בשנים 2002-2005 קטן מעמד הביניים, אולם מאז שנת 2005 מתרחב מספר משקי-הבית במעמד הביניים, ונכון לשנת 2011 עומד משקל מעמד הביניים מתוך סך משקי-הבית בדומה למשקלו בשנת 2003.

בנוסף, החל מ-2005, גדל חלקם של משקי-הבית ממעמד הביניים בהכנסות, מתוך כלל הכנסות משקי-הבית בישראל. מ-2005 ועד 2011 עלה משקל הכנסות משקי-הבית של מעמד הביניים (וגם של המעמד הנמוך) על חשבון משקל ההכנסות של המעמד הגבוה.

בהשוואה בינלאומית - מעמד הביניים בישראל קטן

ממחקר שנערך במסגרת Luxembourg Income Study עלה כי משקל משקי-הבית במעמד הביניים מתוך סך משקי-הבית בקרב 29 מדינות באירופה עמד בשנת 2009 על 53% בממוצע.

עם זאת, מדובר בשקלול שונה - במחקר זה בגדרת מעמד הביניים היא משקי-בית המכניסים 70% עד 150% מההכנסה החציונית.

בדיקה שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת לפי הגדרה זו העלה כי משקל משקי-הבית במעמד הביניים בישראל בשנת 2009 עמד על 39% - 11 נקודות אחוז פחות מהממוצע הבינלאומי. הממצאים מעידים כי משקל משקי-הבית במעמד הביניים בישראל מסך משקי-הבית נמוך משמעותית בהשוואה למדינות המפותחות.

על-פי אותו מחקר של הכנסת, "מעמד ביניים רחב יכול להעיד על חברה שוויונית יחסית", כך שעל-פי ההשוואה הבינלאומית מעמד הביניים בישראל מעיד על חברה שוויונית פחות.