מכתב התמיכה באלשיך: עוה"ד שחתמו לא יועמדו לדין משמעתי

כך החליטה ועדת האתיקה בלשכת עוה"ד ■ הכוונה למכתב התמיכה שנחתם בעקבות פרשת "הפרוטוקול המשופץ" ■ עם זאת, הוועדה הזהירה כי חתימת עורכי דין על מכתבי תמיכה בשופטים עשויה להוות עבירה אתית במקרים דומים בעתיד

עורכי הדין הבכירים שחתמו על מכתב התמיכה בשופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב ורדה אלשיך, בעת שנציב תלונות הציבור על שופטים, אליעזר גולדברג, עסק בבירור התלונה נגדה בפרשת "הפרוטוקול המשופץ" - לא יועמדו לדין משמעתי בלשכת עורכי הדין.

כך החליטה באחרונה ועדת האתיקה של מחוז ירושלים, שאליה הופנתה תלונתה של עמותת אומ"ץ נגד אותם עורכי דין. עם זאת, הוועדה הזהירה כי חתימה של עורכי דין על מכתבי תמיכה בשופטים עשויה להוות עבירה אתית במקרים דומים בעתיד.

מכתבם של עורכי הדין נשלח למנהל בתי המשפט דאז, משה גל, ולראש לשכת עורכי הדין, דורון ברזילי, בינואר 2012, ימים אחדים לאחר שנחשפה פרשת השופטת אלשיך.

בין עורכי הדין שחתמו על המכתב: רם כספי, איתן ארז, אלי זהר, רובי בכר, אלקס הרטמן, אביחי ורדי, אורי חורש, אביב פריצקי, ליפא מאיר, רלי לשם, משה דרוקר, אילן שביט, ארז חבר, פנחס רובין, שלמה נס ועוד רבים אחרים - ובסך-הכול נציגים של 55 משרדי עורכי דין מהמובילים בשוק.

הם כתבו במכתב כי "השופטת אלשיך הינה שופטת חכמה, אמיצה, עניינית וחרוצה באופן יוצא מגדר הרגיל. בזכות החלטותיה האמיצות והנבונות של השופטת אלשיך ניצלו עד כה עשרות אלפי מקומות עבודה בישראל, ניצלו מאות מפעלים ונגבו מיליארדי שקלים".

בהחלטתו של הנציב גולדברג בעניינה של השופטת אלשיך ממאי 2012, מתח הנציב ביקורת חריפה על עורכי הדין וגינה את תופעת עצומות התמיכה בשופטים מצד עורכי דין.

גולדברג כתב כי "מעבר לדיני הפסלות יש לדעתי לעקור באיבה את התופעה של חתימת עורכי דין על מכתב תמיכה בשופט שנגדו מוגשת תלונה. לא ניתן להתעלם ממראית פני הדברים, כשלאחר המופיעים התומכים בפני אותו שופט, ולא ניתן להתעלם מתחושתו של עורך דין, שהופיע בפני אותו שופט ולא חתם על המכתב. ראוי שלשכת עורכי הדין תאסור על עורכי דין לחתום על מכתב תמיכה שכזאת".

עמותת אומ"ץ פנתה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין בתלונה משמעתית על עורכי הדין, וזו הועברה לטיפול ועדת האתיקה של מחוז ירושלים, נוכח המעורבות האקטיבית של מחוז תל-אביב בתלונה נגד אלשיך.

לדברי יו"ר אומ"ץ, אריה אבנרי, "לפי מיטב שיפוטנו, החתימה על מכתב תמיכה מהווה לכאורה עבירה אתית. העמדה לדין של עורכי דין שחתמו על עניין התמיכה הינה מחויבת המציאות. במקביל, על לשכת עורכי הדין לקבוע כללים חד-משמעיים בנושא הנדון".

ואולם כאמור, בימים האחרונים החליטה ועדת האתיקה במחוז ירושלים לדחות את התלונה ולא להעמיד את עורכי הדין הללו לדין משמעתי.

עם זאת, הוועדה ממליצה לראש הלשכה, עו"ד דורון ברזילי, וליו"ר ועדת האתיקה הארצית של הלשכה, לקיים דיון עקרוני בסוגיה זו.

בין היתר מציינת הוועדה כי "ייתכנו מצבים שבהם חתימה על מכתב תמיכה בשופט שעורך הדין מופיע בפניו, תהווה מעשה או מחדל שאינו הולם את מקצוע עריכת הדין; בנסיבות הנוכחיות, והואיל ומדובר במקרה הראשון שבו קבוצה גדולה של עורכי דין חתמה על מכתב תמיכה בנסיבות של מחלוקת פומבית וכתגובה לפרסומים נגד השופטת אלשיך, הגיעה ועדת האתיקה של מחוז ירושלים למסקנה, לאחר התלבטות, כי ראוי במקרה זה לגנוז את התלונה".

הוועדה החליטה כאמור לפנות לגורמים המוסמכים בלשכה, כדי שאלה יקיימו דיון עקרוני בשאלה האם ובאילו נסיבות חתימה על מכתב תמיכה בשופט תיחשב עבירה אתית.

הוועדה גם תפרסם בפרסומים רשמיים של המחוז את עמדתה העקרונית, ולפיה "מכתבי תמיכה בשופטים החתומים על-ידי עורכי דין המופיעים בפניהם עלולים להיתפס ככאלה שנועדו להטות את לב השופט לטובת עורך הדין או לקוחו, ובכך לגרוע מאמון הציבור במערכת המשפט".

אומ"ץ הודיעה כי תפנה לפרקליט המדינה כדי שישקול הגשת קובלנה משמעתית נגד אותם עורכי דין לבית הדין המשמעתי של הלשכה.