אומ"ץ: חשד לפגיעה בטוהר המידות ובמינהל התקין באיגוד הכדורסל

במכתב לשמעון מזרחי, דורשת אומ"ץ בעקבות טיוטת דוח מבקר הפנים, להשעות בעלי תפקידים לרבות המנכ"ל, גזבר, רואה חשבון, מנהלי חשבונות ויועץ משפטי

גם אחרי הודעתו של אבנר קופל על התפטרותו מתפקיד יו"ר איגוד הכדורסל, הבלאגן באיגוד סביב דוח מבקר הפנים נמשך. ראש תנועת אומ"ץ, אריה אבנרי, שלח הבוקר (א') מכתב לממלא מקום יו"ר האיגוד שמעון מזרחי ובו דרישה להשעות בעלי תפקידים נוספים בשל טיוטת דוח המבקר, רו"ח אריה ברסקי, שחלקה כבר הודלפה לתקשורת.

"מקריאה של המעט שבמעט שנכתב בתקשורת עד כה, ניתן להבין כי מדובר בדוח חמור מעין כמוהו ואנו מניחים שכבר הספקת לקרוא את הדו"ח ולהבין זאת בעצמך", כותב אבנרי לשמעון מזרחי, יו"ר מכבי ת"א.

"על פי הנכתב יש חשד סביר לפגיעה לכאורה בטוהר מידות ובמנהל התקין שמבוצע בעיקר על ידי יו"ר, מנכ"ל ויו"ר ועדת מינהל של האיגוד. ברצוננו להזכירך כי ההנהלה, בין אם ידעה או לא ידעה, חייבת בחבות מנהלים ועיקר נטל הפקוח על הנעשה בעמותה הינו עליה. לדעתנו עליך בתוקף תפקידך כממלא מקום יו"ר האיגוד לנקוט בפעולות הבאות: 1. להשעות לאלתר את מנכ"ל האיגוד (יעקב בן שושן - ט.ו.); 2. להביא לביטול מינויו של יו"ר ועדת מינהל מכל תפקידיו באיגוד. 3. להשעות מתפקידיהם את כל בעלי המקצוע האמורים להתריע על מינהל לא תקין ופגיעה בטוהר מידות כמו: גזבר, רואה חשבון, מנהלי חשבונות ויועץ משפטי; 4. למנות משרד חוקרים פרטיים לבדיקה באם חס וחלילה מישהו מבכירי האיגוד קבלו טובות הנאה כאלה ואחרות במסגרת תפקידיהם; 5. להדיח חברי הנהלה, באם יש דרך חוקית לכך, ועובדי איגוד שהשתמשו בכספי האיגוד בניגוד לתקנון או לשימושם הפרטי ואנו מקווים שאין כאלה; 6. לכנס לאלתר את הנהלת האיגוד ולבצע את התיקונים הנדרשים מטיוטת דוח הביקורת וזאת למרות שמדובר בטיוטה בלבד".

עוד כותב אבנרי למזרחי: "אדוני, ידוע לנו כי הינך מכהן כחבר הנהלת האיגוד זה שנים רבות, אולי יותר מכל אחד אחר בהנהלת האיגוד וכי הכדורסל בישראל חשוב לך מאוד וזורם בדמך. אנו בטוחים כי תאמץ את המלצותינו ותביא להבראת איגוד הכדורסל כבר בעתיד הקרוב. אין צורך להזכירך כי איגוד הכדורסל הינו אחד מגופי הספורט החשובים ביותר במדינה, נהנה מכספי ציבור במיליוני ואף עשרות אלפי שקלים ואחראי על פעילותם של מאות קבוצות כדורסל ועשרות אלפי ספורטאים בהם ילדים ובני נוער וככזה על האיגוד לתת דוגמה אישית וציבורית לכלל עם ישראל. עלינו לציין כי הנך כיום האיש המרכזי באיגוד ולעניות דעתנו מוטלת עליך חובה מוסרית לפעול ברוח דרישתנו המפורטת לעיל".

כזכור, בסוף השבוע הודיע אבנר קופל על התפטרותו מאיגוד הכדורסל בתום שבעה חודשים וחצי בתפקיד. במקביל נבדק האיגוד בשבועותה אחרונים על-ידי שלל גופי ביקורת - מבקר המדינה, רשם העמותות, מינהל הספורט, ודוח מבקר פנים של האיגוד.