המועצה הארצית: תוכנית לביא בגבעתיים תכלול שימור

המועצה הארצית קיבלה את הערר שהגישה עיריית גבעתיים וקבעה כי יש לבחון מחדש את פרויקט הפינוי בינוי במתחם, אך לכלול בו את מרכיב השימור

תוכנית ההתחדשות העירונית במתחם לביא, תשוב לשולחנה של הוועדה המחוזית: זאת לאחר שועדת המשנה לעררים במועצה הארצית לתכנון ובנייה, דנה בשבוע שעבר בערר שהגישו עיריית גבעתיים והוועדה המקומית, וקבעה כי על הוועדה המחוזית לדון בתוכנית, ולשלב בה את מרכיב השימור.

הערר הוגש לפני שנה על החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לפסול תוכנית פינוי בינוי במתחם, בנימוק כי יש לשמר את הבניינים במתחם שהוקמו לפני 80 שנה וששימשו בשנותיה הראשונה של הקמת המדינה כמעונות פועלים. זאת לאחר שהתוכנית קודמה במתחם במשך 12 שנה, אושרה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה והופקדה להתנגדויות בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. התוכנית שהופקדה, כללה הריסת שלושה בנייני רכבת רעועים, הכוללים 70 דירות ישנות, והקמת שני מגדלים הכוללים 225 דירות חדשות. את הפרויקט אמורה היתה להקים חברת נוה, עימה התקשרו הדיירים בהסכמים לביצוע הפרויקט.

הוועדה המחוזית דחתה את מרבית ההתנגדויות, למעט טענה שהגישו המועצה לשימור אתרים והחברה להגנת הטבע, שטענו כי בשל העובדה כי במתחם פעלו בשנים עברו מעונות פועלים, יש לשמר את הבניינים ולא להרסם. בטענה זו תמכו גם תושבי רמת גן המתגוררים בסמוך ומיוצגים על ידי עו"ד עפר לרינמן. הוועדה המחוזית החליטה לקבל את הטענה ודחתה את התוכנית.

על רקע זה, הגישה עיריית גבעתיים חלופה לתוכנית המקורית, שכללה מימוש התוכנית, אך שימור בניין אחד מתוך השלושה והפיכתו למוזיאון, ואת הקומות שמעליו למעונות סטודנטים בהם יהיו זכאים להתגורר סטודנטים בני העיר. הוועדה המחוזית לא קיבלה את החלופה, והוועדה המקומית הגישה ערר למועצה הארצית לתכנון ובנייה.

ועדת המשנה לעררים בראשות עו"ד מיכל ברדנשטיין החליטה בשבוע שעבר לקבל את הערר, וקבעה כי על הוועדה המקומית לאשר את החלופה הכוללת את השימור בוועדה המקומית, ולהגישה לוועדה המחוזית כתוכנית חדשה שתופקד מחדש להתנגדויות. יש לציין כי הליך זה, השיב את התקדמות התוכנית מספר שנים אחורה, שכן, הוא כולל הערכות להגשת התנגדויות, שמיעתן ומתן החלטה מחודשת בעניינן. "המתווה שהוצג על ידי המשיגות במסגרת חלופת שימור המבנה המזרחי הוא המתווה הנכון והראוי שצריך לקבל ביטוי במסגרת התוכנית החדשה שתוכן ותובא לדיון להפקדה בפני הוועדה המחוזית" צוין בהחלטה.

הוועדה ציינה כי הדוגמאות לפרויקטים של שימור מעונות עובדים ממדינוות שונות בעולם שהציגה המועצה לשימור אתרים הן בעיתיות, ראשית בשל הערך האדריכלי הרב המגולם באותם מבנים, ושהוסכם כי במתחם לביא הוא אינו רב. שנית כי אותם פרויקטים הוקמו על קרקעות ציבוריות במימון העיריות או פלינטרופים, שרצו בשימור. בעוד במתחם לביא, "הנטל הכלכלי של השימור מוטל על בעלי הנכסים", צוין בהחלטה. "לבסוף, אין לשכוח כי בישראל משאב הקרקע מוגבל, ומצומצם ביותר, ולפיכך הפשרות הנדרשות לגביו תובעות לעיתים בלי תברירה איזונים אחרים". הווועדה אף התייחסה לחלופה שהציגה עיריית גבעתיים בפני הוועדה המחוזית וקבעה כי "הוועדה המחוזית לא הפיקה את המסקנות המתבקשות בסופו של דבר מבחינת החלופה שהוצגב בפניה".

עוד ציינה וועדת המדנה לעררים כי "צדקה הוועדה המחוזית בכך שדחתה את התוכנית המופקדת אשר לא נכללה בה כל הוראת שימור. עם זאת יש לקבל את הערר במובן זה שבמקום החלטת הוועדה המחוזית הדוחה את חלופת שימור המבנה המזרחי, תבוא החלטנו. בהתאם לכך המשיגות תגשנה את חלופת שימור המבנה המזרחי לכדי תוכנית חדשה בהתאם למתואר בהצעתן. לאחר שלשכת התכנון תוודא שהתוכנית אכן תואמת את הצעת המשיגות התוכנית תובא לדיון לפני הוועדה המחוזית לצורך דיון בהפקדתה מחדש וזאת לאחר דיון בוועדה המקומית כקבוע בחוק".

הוועדה אף נתנה דעתה למשך הזמן הארוך בו קודמה התוכנית במתחם, והטילה על הוועדה המחוזית לקצר הליכים ככל הניתן, "התרשמותנו היא כי בכוונת הוועדה המחוזית לעשות כל מאמץ לקצר את משך זמן ההליך התכנוני שיידרש לתוכנית החדשה, לכשזו תוגש, וכי התוכנית תידון במהירות הראויה, ולשאוף לעמידה במועדים הקבועים בחוק. זאת, בשים לב לזמן הרב מאוד שבו נדונה התוכנית ומצבו העגום של המתחם במצב הקיים. אנו מקווים ומצפים שכך אכן ייעשה".

ראש עיריית גבעתיים ראובן בן שחר מסר כי "לאורך כל הדרך האמנתי שהתוכנית שהצענו היא ראויה ונכונה. התוכנית שיזמה עיריית גבעתיים ,יחד עם עמותות התושבים, היא נכונה וטובה בשל האיזון שיש בה בין צרכים שונים: שמירה על חיי אדם בשל סכנות שיכולות להיות במהנים ישנים, לבין ההיתכנות הכלכלית, ההתחדשות העירונית שכוללת שטח ציבורי ודיור בר בשגה לסטודנטים בני גבעתיים, ולבין אינטרס השימור שמוגש באמצעות שימור של אחד מהמבנים".

עו"ד עפר לרינמן המייצג את תושבי רמת גן המתנגדים לתוכנית מסר כי: " המועצה הארצית קיבלה את טענתנו שיש ערך שימורי למתחם לביא; וגם את טענתנו שהתכנית שהופקדה אינה ראויה ויש להפקיד תכנית חדשה. אנו נמשיך להילחם על שימור המתחם במלואו, כפנינה היסטורית ותרבותית ברמה הלאומית".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נדל"ן ותשתיות?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988