היועמ"ש וינשטיין מחזק את עצמאות הרשות להגנת הצרכן

קבע כי יועמ"ש הרשות אינה כפופה ליועמ"ש משרד הכלכלה, אלא ישירות ליועץ המשפטי לממשלה ■ בכך ניתן לרשות להגנת הצרכן מעמד דומה למשרדי ממשלה

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, מחזק באופן דרמטי את מעמדה של הרשות להגנת הצרכן: בימים האחרונים הודיעה לשכת היועץ לרשות כי אף שמדובר ביחידת-סמך של משרד הכלכלה, הרשות נהנית מעצמאות מקצועית בכל הנוגע לייעוץ המשפטי, וכי היועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן איננה כפופה ליועמ"ש של משרד הכלכלה, אלא ישירות ליועץ המשפטי לממשלה. בכך ניתן לרשות להגנת הצרכן מעמד הדומה לזה של משרדי ממשלה.

להחלטה זו עשויה להיות משמעות גם לגבי יחידות סמך אחרות של משרדי ממשלה נוספים, ורשויות שלטון עצמאיות שעשויות לזכות ל"עצמאות ממשלית" במקום להיות כפופות למשרדי ממשלה ולתכתיביהם של שרים.

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, בשמה המלא, הוקמה במקור בשנת 2006 כרשות פנים-ממשלתית הכפופה למשרד התמ"ת - כיום משרד הכלכלה. הרשות החליפה יחידה שפעלה במסגרת משרד הכלכלה, שבראשה עמד הממונה על הגנת הצרכן.

לפני כשנה פנתה היועצת המשפטית של הרשות, עו"ד חנה וינשטוק-טירי, ליועץ המשפטי וינשטיין והסבירה את הצורך במתן עצמאות לרשות. בהנחיית נציב שירות המדינה, עו"ד משה דיין, ביקשה וינשטוק-טירי מוינשטיין לקבוע כי יועמ"ש הרשות הוא עצמאי וכפוף אך ורק ליועץ המשפטי לממשלה, באופן ישיר.

בחודש אוגוסט האחרון הביע היועץ המשפטי של משרד הכלכלה את עמדתו, כי לרשות להגנת הצרכן ניתן להעניק עצמאות מקצועית, בכפוף לכך שיגובש נוהל עבודה שיסדיר את "התיאום בין יועמ"ש המשרד לבין יועמ"ש הרשות". נוהל כזה אכן נחתם בחודש פברואר האחרון.

במסגרת הנוהל הוסכם כי ככלל, היועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן תהיה עצמאית ותיהנה מאוטונומיה. לעניין זה יש השלכה גם באשר לטיפול בהצעות חוק ממשלתיות: ליועמ"ש הרשות יש כעת סמכות לגבש תזכירי חוק ולהפיצם בין משרדי הממשלה, בתחום הגנת הצרכן.

עוד עולה מנוהל העבודה כי יועמ"ש הרשות תקבל את הסמכות, שהייתה עד עתה בידיו של יועמ"ש משרד הכלכלה, לאשר העסקת יועצים חיצוניים ברשות, להסמיך תובעים מטעם הרשות ולאשר התקשרויות ומכרזים של הרשות.

גם האכיפה המינהלית תמשיך להיות מופעלת באופן עצמאי על-ידי הרשות, ואולם באשר להגשת כתבי אישום פליליים, סוכם כי בתקופת הביניים תמשיך האכיפה הפלילית להתבצע באמצעות מערך התביעה של משרד הכלכלה. זאת, עד למינוי תובע פלילי ברשות או עד לתיקון החוק, כך שייתוספו כלי אכיפה מינהליים, וניתן יהיה להמיר חלק מהאכיפה הפלילית באכיפה מינהלית.

"לאור כך זאת", כתב עוזרו הבכיר של וינשטיין, ד"ר אסף הראל, ליועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן, "הרינו להבהיר כי הייעוץ המשפטי של הרשות להגנת הצרכן הוא עצמאי בפעילותו השוטפת ואיננו כפוף ליועמ"ש משרד הכלכלה, וזאת בהתאם לאמור בנוהל העבודה עם יועמ"ש משרד הכלכלה".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988