המבקר: ליקויים בפעילות "הפרויקט לקידום ספורט נשים"

למרות עלייה במספר הספורטאיות בישראל בשנים האחרונות, מבקר המדינה מותח ביקורת על פרויקט "אתנה" שתוקצב ב-80 מיליון שקל מכספי הטוטו

דוח מבקר המדינה שפורסם היום ייחד פרק נפרד גם לספורט הישראלי. המבקר, שבחן את "הפרויקט לקידום ספורט נשים" (פרויקט "אתנה") שיצא לדרך ב-2005, מצא לא מעט ליקויים בפרויקט. מירב הליקויים נקשרים לתפקוד המועצה לספורט נשים, כשגם משרד התרבות והספורט שפיקח על הפרויקט, ומכון וינגייט שנבחר כקבלן לביצוע הפרויקט, לא יוצאים נקיים. הפרויקט לקידום ספורט נשים נחשב לאחד מהפרויקטים המשמעותיים ביותר, לפחות מבחינה תקציבית, אותו הובילה המשלה ומשרד הספורט.

הפרויקט תוקצב ב-80 מיליון שקל שהיו אמורים להתפרס על פני 8 שנים מכספי הטוטו, ובנוסף 1.8 מיליון שקל בשנה מהקצבות משרד התרבות והספורט. המבקר בחן את 3 מטרות-העל שהוצבו בתחילת הפרויקט: 1. הקמת תשתית איכותית של ספורטאיות בפריסה ארצית (הגדלת מספר הספורטאיות); 2. קידום מנהיגות נשים בספורט (מאמנות וחברות בארגוני הספורט במדינה); 3. שינוי עמדות לגבי ספורט נשים.

המבקר מצא כי בפועל התקציב העיקרי לקידום הפרויקט, יועד רק למטרה מרכזית אחת של הפרויקט: הגדלת מספר הקבוצות של ספורט נשים והגדלת מספר הספורטאיות. בפועל ניכר כי ביעד זה עמדה המועצה - מספר הספורטאיות בענפים המתוקצבים גדל בין השנים 2007-2010 ב-62%, מ-8,000 ל-13,000. עם זאת, היעדים המרכזיים האחרים של הפרויקט - שינוי עמדות כלפי ספורט נשים וקידום מנהיגות נשים - לא תוקצבו במישרין.

צפו: הדוח המלא של משרד מבקר המדינה על פרויקט הקידום לספורט נשים

עוד ציין המבקר כי המועצה לספורט נשים לא השתמשה די הצורך בתקשורת הכתובה והאלקטרונית לצורך שינוי עמדות כלפי ספורט נשים, על אף חשיבות השימוש בערוץ האמור להשגת יעד מרכזי זה של הפרויקט. עוד מצא המבקר כי עד סוף שנת 2010 ניצלה המועצה רק 64% מהתקציב שלפי הערכות משרד הספורט צפוי היה שתנצל משנת 2007.

המבקר מציין גם את חלקו של משרד הספורט, וכותב כי הפיקוח על הפרויקט היה לקוי. עד מרץ 2010 לא קיים משרד הספורט פגישות סדירות עם יו"ר המועצה לספורט נשים כדי לדון בפעולות בעניין הפרויקט וקידומו. בנוסף, מינהל הספורט לא ביצע בקרה על אופן ביצוען של תכניות העבודה שלו בנושא הפרויקט לקידום ספורט נשים לשנים 2007-2009 ובכלל זה על המידה שבה הושגו היעדים שנקבעו בהן.

גם ההתקשרות המועצה עם שני גופי תקשורת שנועדו להכניס תשדירים ותוכן פרסומי על מנת לקדם את המודעות לספורט נשים - ערוץ הספורט (הסכם בגובה 860 אלף שקל) וערוץ הילדים (232 אלף שקל) - זכתה לביקורת, והמבקר טוען כי ההתקשרויות לא הובאו לדיון במליאת המועצה. גם הארכת ההסכם עם ערוץ הספורט בקיץ 2011 עבור 900 אלף שקל, אושר במליאה לטענת המבקר אחרי שכבר החל.

גם בנושא התקשרויות להעסקת עובדים ויועצים מצא המבקר דופי בפעילות המועצה. בין היתר מציין המבקר כי ליו"ר המועצה (חנה גרטלר) וליועצת השיווק שלה החזקות בחברה שיש לה מניות בחברה אחרת שבה הם משמשים כמנהלים, ומכאן שהתקיימה זיקה עסקית ביניהן. עוד ציין המבקר כי לחברה שהם משמשים בה כמנהלים, קשרים עסקיים עם ערוץ הספורט שעמו התקשרה המועצה.

תגובת משרד התרבות והספורט: "מרבית הליקויים לכאורה המועלים בדוח הביקורת אותרו זה מכבר על ידי משרד הספורט כנושאים הדורשים שיפור ותיקון, ורובם המכריע כבר טופלו על-ידי המשרד או נמצאים בתהליך עבודה. בהתאם לכך, מוסדו ישיבות עדכון סטטוס בראשות המנכ"לית וגובשה טיוטת תקנון להסדרת סדרי עבודת המועצה לרבות קיום מעקב אחר מספר התכנסויותיה השנתיות ונוכחות החברים בישיבות. מוטב היה לו ממצאי הדוח היו נבחנים ומוצגים בחלוקה לשתי תקופות זמן על רצף פעילות הפרויקט - הראשונה עד לשנת 2010 והשנייה החל משנת 2010. שכן, החל משנת 2010, עם מינויה של ח"כ לימור לבנת לשרת התרבות והספורט חלה תפנית משמעותית לטובת קידום הפרויקט תוך הצבת ספורט הנשים בעדיפות גבוהה בסדרי הקדימויות של המשרד. המשרד פועל כיום בשיתוף פעולה מלא עם המועצה לספורט נשים ומכון וינגייט במטרה ליישם את החלטת הממשלה במלואה. במקביל ממשיך המשרד בפעולות הפיקוח והסדרת תהליכי העבודה מול מכון וינגייט ומול המועצה, זאת לצד קביעת מטרות ויעדים חדשים לשם העצמת הנשים וקידומן בספורט בישראל".

צרו איתנו קשר *5988