מידרוג מעלה דירוג סלע קפיטל לקראת גיוס של 120 מ' ש'

מידרוג מודיעה על העלאת דירוג, מדירוג A3 לדירוג A2 והצבת אופק דירוג יציב לסדרת אג"ח חדשה, בהיקף של עד 120 מיליון שקל ערך נקוב, שתונפק על ידי סלע קפיטל

מידרוג מודיעה היום (ה') על העלאת דירוג, מדירוג A3 לדירוג A2 והצבת אופק דירוג יציב לסדרת אג"ח חדשה, בהיקף של עד 120 מיליון שקל ערך נקוב, אשר תונפק על-ידי חברת סלע קפיטל , לצורך מיחזור חוב בנקאי ורכישת נכסים מניבים.

לדברי מידרוג, "העלאת הדירוג נתמכת, בין היתר, על ידי יחסי כיסוי ואיתנות בולטים לטובה; מצבת נכסים מניבים סולידית אשר גדלה לאחר תאריך המאזן, עם רכישת 2 נכסים חדשים; ביקושים יציבים לנכסי החברה, המתבטאים בחידוש חוזי שכירות, תוך שמירה על שיעורי תפוסה ממוצעים של כ- 93%, בשלוש השנים האחרונות".

עוד מציין במידרוג כי "סלע קפיטל תמשיך להציג איתנות פיננסית בולטת לטובה וכי יחול גידול משמעותי בתזרים הפרמננטי עקב הגידול במצבת הנכסים, תוך שמירה על רמות תשואת הנכסים הנוכחית; היותה של החברה קרן 'ריט', גורם המקנה לה אסטרטגיה יציבה וסולידית של השקעות ומינוף נכסים.

מאידך, היות החברה קרן 'ריט' באה לידי ביטוי גם במדיניות חלוקת דיבידנדים אגרסיבית יחסית וכן בגמישות פיננסית, הכפופה למגבלות מינוף. העלאת הדירוג נתמכת גם על ידי נגישות טובה למקורות מימון בנקאיים וחוץ בנקאיים; גידול בהון העצמי של החברה כתוצאה מהנפקת הון שבוצעה לאחרונה, המקנה לחברה נזילות טובה ובסיס להרחבה נוספת במצבת הנכסים; גידול בפיזור השוכרים, תוך הקטנת חלקם של השוכרים המרכזיים מסך הכנסות החברה, גורם המסייע לשיפור בפרופיל הסיכון".

צרו איתנו קשר *5988