58% משתכרים פחות מ-7,000 ש' בחודש - ובמאיון העליון מרוויחים כמעט חצי מיליון שקל בחודש

דוח מיוחד של מינהל הכנסות המדינה: במאיון העליון מרוויחים כל חודש כ-276 אלף שקל נטו - והרוב בכלל לא מגיע מעבודה

49.7% מהעובדים בישראל היו מתחת לסף המס בשנת 2011. כך עולה מדוח של מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר, המפורסם היום (א'). לפי הנתונים, מדובר ב-52.2% מכלל השכירים במשק וב-33.8% מהעצמאים. בשנת 2012 עלה שיעור העובדים שלא מגיעים לסף המס ל-52.3%.

סף ההכנסה הוא למעשה ההכנסה שמעליה מתחילים לשלם מס הכנסה. גבר הזכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, למשל, מתחיל לשלם מס הכנסה משכר של 4,703 שקל לחודש.

הדוח חושף את פערי השכר בישראל ואת התרחבות הפערים. הנתונים נכונים כאמור לשנת 2011, אז היו כ-64 אלף ישראלים (1.8% מכלל העובדים) שהשתכרו 40 אלף שקל בחודש ומעלה. אותם עובדים ריכזו 13% מסך ההכנסה בישראל (ברוטו) ושילמו 34% מס הכנסה. 6% מהעובדים שהשתכרו 21-40 אלף שקל בחודש שילמו 33% מס הכנסה וריכזו 20% מסך ההכנסה ברוטו בישראל.

יתרה מכך - הדוח חושף כי 17% מהעובדים שילמו 76% מסך המסים הישירים (84% מסך ההכנסה וכ-62% מסך דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות).

הדוח חושף גם שההכנסה ברוטו של העובדים בישראל עולה עם הגיל ומגיעה לשיא של כ-13 אלף שקל בחודש בממוצע בגילאים 45-64, ואז יורדת בגילאים מבוגרים.

עוד עולה מהדוח כי רבע מהעובדים בישראל משתכרים 7,000-14,000 שקל בחודש ורק 3% משתכרים מעל 35 אלף שקל בחודש (כ-104 אלף עובדים). 58% מהעובדים בישראל משתכרים פחות מ-7,000 שקל בחודש.

מהצד השני של המשוואה נמצאים העובדים המשתייכים למאון העליון, המשתכרים 441,898 שקל בחודש בממוצע ולאחר מס נשארים להם 276,225 שקל בחודש "בלבד", כלומר הם שילמו מסים ישירים של 37.4% מהכנסתם. אגב, רק 25% מרווחי המאיון העליון מגיעים משכר ופנסיה, כאשר רוב הרווחים שלהם מגיעים מהכנסות אחרות ורווחי הון (כמו למשל השקעות ודיבידנדים).

 דוח הכנסות
  דוח הכנסות


 דוח הכנסות
  דוח הכנסות

 דוח הכנסות
  דוח הכנסות


 דוח הכנסות
  דוח הכנסות


 דוח הכנסות
  דוח הכנסות

צרו איתנו קשר *5988