רווחי וואן טכנולוגיות עלו ברבעון הראשון לכ-12.7 מיליון שקל

הכנסות חברת ה-IT ירדו בכ-6.4% ברבעון הראשון ל-250.8 מיליון שקל ■ המנכ"ל עדי אייל: "בכוונתנו ליישם בוואן אסטרטגיה עסקית לטווח ארוך, וזאת תוך ניצול הסינרגיה בתוך הקבוצה, ותוך שימת דגש על נושא הרכישות והמיזוגים"

חברת ה-IT וואן טכנולוגיות מסכמת את הרבעון הראשון של 2013 עם צמיחה ברווחיה. הרווח הנקי של וואן ברבעון הראשון של שנת 2013 גדל בכ-6.5% לכ-12.7 מיליון שקל (מתוכו כ-12 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה), בהשוואה לכ-11.9 מיליון שקל (מתוכו כ-11.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות וואן טכנולוגיות ברבעון הראשון של 2013 הסתכמו בכ-250.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-268 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של כ-6.5%. הירידה נרשמה כתוצאה מירידה בהכנסות מגזר תשתיות ומחשוב, בעקבות ירידה בהזמנות מהמגזר הציבורי, וזאת לאור אי אישור תקציב המדינה, וכן בשל עיתוי חג הפסח, שחל השנה ברבעון הראשון, מה שהביא לכך שנרשמו ברבעון פחות ימי עבודה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

למרות הירידה בהכנסות, הרווח התפעולי של וואן ברבעון הראשון גדל לכ-18.6 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של כ-17.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי עלה ברבעון הראשון של 2013 לכ-7.4%, בהשוואה לכ-6.7% ברבעון המקביל ב-2012. העלייה ברווח התפעולי ובשיעורו נבעה כתוצאה משיפור ברווחיות מגזרי פתרונות התוכנה והאחרים, לרבות עלייה בהכנסות מפעילות מוצרי תוכנה לתחום הסלולר.

ההון העצמי של החברה נכון לסוף מארס עמד על כ-160.8 מיליון שקל (מתוכם כ-152.8 מיליון שקל מיוחסים לבעלי המניות), ובקופתה של החברה מזומנים ונכסים פיננסיים בהיקף כולל של כ-92.2 מיליון שקל.

בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנדים של החברה, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ-6 מיליון שקל.

עדי אייל, מנכ"ל קבוצת וואן טכנולוגיות: "אנו שבעי רצון מתוצאות הרבעון הראשון. השיפור ברווח נבע מהעלייה ברווחיות מגזר התוכנה, שאנו פועלים כיום להגדיל את משקלו מתוך פעילותה הכוללת של וואן. אנו מעריכים, כי שנת 2013 תהיה שנה מאתגרת לסקטור ה-IT בישראל, ופועלים כדי לשמר את הצמיחה של הקבוצה תוך ניצול יתרונותיה היחסיים בתחומים בהם וואן הינה מובילת שוק. בכוונתנו ליישם בוואן אסטרטגיה עסקית לטווח ארוך, וזאת תוך ניצול הסינרגיה בתוך הקבוצה, ותוך שימת דגש על נושא הרכישות והמיזוגים".

צרו איתנו קשר *5988