סליחה, תקלה

דוח מבקר המדינה על התנהלות משרד התקשורת: חברי ועדה שלא מגיעים לישיבות ותדרים שאף אחד לא יודע כמה הם שווים

אגף הספקטרום במשרד התקשורת כיכב בדוחות מבקר המדינה לא אחת. האגף מרכז את תכנון ההועדה וההקצאה של התדרים בישראל והוא נחשב לאחד האגפים החשובים ביותר במשרד. האגף אמור להביא בחשבון את הצרכים הביטחוניים המורכבים ובמקביל להתחשב בתעשיית הסלולר ולהקצות תדרים לחברות בתחום.

המבקר יוסף שפירא הצביע בדוח שלו, שפורסם לפני שבועיים, על שורה של כשלים מהותיים שמצביעים על אוזלת היד של המשרד בכל מה שנוגע לניהול ספקטרום התדרים. המבקר מתייחס גם לפוליטיקה הפנימית - המאבקים בין משרדי הממשלה השונים, בהם משרד הביטחון, משרד התקשורת ומשרד האוצר - וטוען שהיא פוגעת ביעילות הקצאת התדרים. אף משרד לא יוצא נקי מדוח המבקר שאומר במילים פשוטות: חברים, משהו כאן לא מתפקד כמו שצריך והגיע הזמן שתתעוררו.

הביקורת הרלוונטית נערכה אשתקד - בחודשים אפריל עד אוגוסט. בשל קוצר היריעה, נציג כאן רק כמה בולטות לבעיות שאותן הציג המבקר. מסתבר למשל שלא כל חברי ועדת התדרים מקפידים להגיע לכל הישיבות של הוועדה. מהביקורת עולה שבאף אחת מהישיבות לא נרשמה נוכחות מלאה של כל החברים והמשקיף. עוד עולה מהדוח כי אחד החברים מאגף התקשוב בצה"ל לא נכח באף ישיבה וכי המשקיף ממשרד האוצר נכח בישיבה אחת בלבד. עוד נמצא למרות שבוועדה יש שבעה חברים, הרי שבארבע ישיבות היו חסרים שלושה חברים, בחמש ישיבות היו חסרים שני חברים ובשתי ישיבות היה חסר חבר אחד. כל אחד, מסתבר, עושה מה שבא לו.

נקודה נוספת: המבקר מצא שאין הערכה כלכלית לשווי התדרים. נסו לדמיין מפעל במגזר הפרטי שלא יודע כמה שווה המלאי שנמצא במחסנים שלו. וזה מה שכתב המבקר: "לקביעת ערכם הכלכלי של התדרים נודעת חשיבות רבה, היות שמדובר במשאב במחסור. לדעת משרד מבקר המדינה מקבלי ההחלטות במשרד התקשורת נדרשים לקביעה זו בשעה שהם מתווים את מדיניות המשרד בשוק התקשורת בעידן של פיתוחים טכנולוגיים רבים ובהתנהלותם אל מול צרכני התדרים, שהם בעיקר גופים עסקיים גדולים".

המבקר מוסיף: "באוגוסט 2004 החליטה הממשלה וקבעה שהחל מ-1.1.06 תוטל חובת תשלום אגרות על כל הגופים המשתמשים בתדרים ובכלל זה על כוחות הביטחון. כמו כן הוחלט להגדיל את התקציבים של משרדי הביטחון, ראש הממשלה וביטחון הפנים בסכום שיכסה את התשלום שיחול על המשרדים.

"נמצא כי עד שנת 2012 לא בוצעה החלטת הממשלה, הוראות הפקודה לא שונו וכוחות הביטחון המשתמשים בחלק ניכר מן התדרים אינם משלמים בעדם אגרות למדינה".

פוטנציאל כלכלי משמעותי

האם מערכת הביטחון אמורה לשלם אגרות עבור התדרים שהיא עושה בהם שימוש? השאלה הזו לא תקבל מענה בעתיד הנראה לעין. משרד האוצר, במסגרת המשא ומתן עם משרד הביטחון, החליט לא להתעקש על הנושא הזה, למרות שהוא סבור שהצבא מבזבז תדרים. האם זה נכון או לא? קשה לדעת, אבל אסור להגזים ולחשוב שצה"ל אדיש לצרכים האזרחיים, גם אם הוא יכול וצריך לגלות יותר מחויבות לצרכים של השוק הפרטי.

היועץ הכלכלי, פרופ' מומי דהן, שהכין עבודה בעניין הקצאת התדרים קבע ש"מתן פטור למערכת הביטחון פוגע משמעותית ביעילות ההקצאה של תדרים ופוגע בשקיפות ביחס לסך המשאבים המוקצים לביטחון... החולשה העיקרית של מתן הפטור היא שגורמי הביטחון ינהגו באופן נכון מנקודת ראותם גם אם הם ישתמשו בתדרים באופן בלתי יעיל מנקודת ראות כלל משקית".

עוד כתב דהן כי "הצבת המחיר הנכון בפני מערכת הביטחון היא בעלת פוטנציאל כלכלי משמעותי, וזאת מבלי לפגוע בביטחון מדינת ישראל כמלוא הנימה... והיא עשויה להגדיל את התקציב הלאומי ואת המקורות להגברת ביטחון מדינת ישראל". כדוגמה לדבריו הביא היועץ את תמחור ימי המילואים, שגרם לירידה ניכרת במספר ימי המילואים, הביא לחיסכון ניכר והגדיל את המשאבים שהממשלה יכלה להעמיד למטרות שונות, ובכלל זה לרכש והתעצמות צבאית.

הממונה על התקציבים במשרד האוצר כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 2012 כי משרד האוצר רואה חשיבות רבה בהטלה של אגרת תדרים על הגופים הביטחוניים כדי להוביל את מערכת הביטחון למתווה של התייעלות השימוש בתדרים. הוא הוסיף כי יפעל לסייע למשרד התקשורת בעניין "הערכת שווים הכלכלי של התדרים המצויים בידי משרד הביטחון וכימות העלויות שלהם והצגתם השקופה במסגרת תקציב הביטחון". צה"ל ענה כי לפי החלטת הממשלה יש צורך בהגדלה של תקציב הביטחון לפני הטלת חובת תשלום אגרות תדרים על כוחות הביטחון, אך הדבר טרם נעשה.

"מרבית הנושאים תוקנו"

בנוסף לכל זה, המבקר עסק גם בכישלון הצורב של משרד התקשורת בנוגע להוצאת תדרי הדור הרביעי. עזבו את הפוליטיקה שהתלוותה להחלטת המשרד לעכב את פרסום המכרז, זה סיפור בפני עצמו, אבל האופן שבו העסק מתנהל הוא דוגמא לניהול בעייתי.

וכך כותב המבקר: "בכתב המינוי התבקשה ועדת המכרזים להכין את מסמכי המכרז ותנאיו, לפרסם את המכרז ולנהלו, ולבחור את הזוכים בו. נקבע שהמכרז יתפרסם עד סוף אוגוסט 2012, אולם נמצא כי רק ביוני 2012 הטילה ועדת המכרזים על משרד התקשורת להמציא נתונים מן המפעילים, ועל הלשכה המשפטית לבחון את הדרך שבאמצעותה יוכל המשרד לחייב מפעילים ליישם טכנולוגיית G4 בתדרים שכבר הוקצו לשימושם. עד סוף אוגוסט 2012 לא השלימה ועדת המכרזים את הכנת מסמכי המכרז".

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התקשורת כי מסיכום הדיון האמור לא עולה כי הייתה מניעה שוועדת המכרזים תשלים לפחות את הכנת מסמכי המכרז ותנאיו, גם אם אי אפשר היה לפרסמו. נדגיש כי בתקציב האחרון - לאחר פרסום דוח המבקר - הגיעו צה"ל ומשרד האוצר לסיכום שיוביל לכך שצה"ל יפנה חלק מהתדרים שבהם הוא עושה שימוש.

משרד התקשורת מסר בתגובה: "מרבית הנושאים הלקויים המוצגים בדוח מבקר המדינה תוקנו וכל השאר נמצאים בשלבים שונים של קידום. לדוגמא הקמת אתר הגיבוי הממוחשב נמצאת בשלבי יישום מתקדמים".

צרו איתנו קשר *5988