"נושי IDB יכולים לכפות הסדר אם יוכיחו שהיא חדלת פירעון"

רשות ניירות ערך והכנ"ר הגישו לבית המשפט את עמדתם באשר לשילוב הידיים של מחזיקי אג"ח אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פתוח

מחזיקי האג"ח של אי.די.בי יכולים לכפות על החברה הסדר חוב אם יצליחו להוכיח בפני בית המשפט שהיא חדלת פירעון - זו המסקנה אליה הגיעו רשות ניירות ערך וכונס הנכסים הרשמי, בעמדה שהוגשה לבית המשפט.

התשובה הוגשה בעקבות שילוב הידיים של מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פתוח, המבקשים לכפות הסדר חוב על החברה ולהמיר חלק ניכר מהחוב למניות.

"מבלי להידרש לשאלת חדלות פירעונה של החברה שבנדון (אי.די.בי פיתוח), הרי שעמדת מגישי העמדה הינה כי הגשמת תכליתו של סעיף 350 לחוק החברות בנוגע להליכי הבראה ולחברות בקשיים מחייבת הותרת גמישות מירבית בידי בית המשפט, שתאפשר מתן פתרונות לחברות בקשיים, אף קודם להגיען לחדלות פירעון, ודווקא על מנת למנוע מהן להגיע לחדלות פירעון", נכתב במסמך.

הרשות והכנ"ר הדגישו כי "גם אם טרם בשלו התנאים לכפיית הסדר חוב בניגוד להסכמת החברה, קיימת בידי בית המשפט סמכות למתן סעדי ביניים, אשר גם באמצעותם ניתן לספק הגנה לנושים. סעדים אלה יינתנו אם בית המשפט סובר כי קיים חשש לחדלות פירעון. עוצמת הסעדים ועיתוי קביעתם משתנים כתלות בהסתברות שהחברה חדלת פירעון, ובמאזן הנוחות בין הנזק שייגרם לנושים מאי-פסיקת הסעד, לנזק שייגרם לחברה מנקיטתו".

במסמך יש גם התייחסות לחשש של "ניצול לרעה של הסעיף בידי נושה סחטן", אך הרשות והכנ"ר מציינים כי "לבית המשפט כלים מספקים להתמודד עם חשש כאמור, ובין היתר - פסיקת פיצויים משמעותיים שעה שבקשת הנושים הוגשה שלא בתום-לב, או אם הוכח כי החברה כשירה לתשלום חובותיה בהסתברות גבוהה".

צרו איתנו קשר *5988