עיריית ת"א: 1,125 שקל לחודש בדיור בר-השגה להשכרה

מדובר בפרויקטים בשכונות שפירא ויד אליהו הכוללים יחד 77 יחידות דיור סך-הכול ■ ביד אליהו שכר הדירה יהיה 1,100-2,700 שקל, בגני שפירא 2,900-3,100 שקל

ועדת הכספים של עיריית תל-אביב אישרה הערב (א') את עדכון הגדרת הקריטריונים לדיור בר-השגה בתחומי העיר תל-אביב-יפו. עוד אישרה העירייה את גובה שכר הדירה שייגבה עבור הדירות שיכללו בהגרלה הראשונה, המתייחסת לשני הפרויקטים הראשונים של דיור בר-השגה בעיר, הצפויה להתקיים בתחילת נובמבר 2013.

מדובר בפרויקטים בשכונות שפירא ויד אליהו הכוללים יחד 77 יחידות דיור סך-הכול. על-פי הנוסח שאישרה ועדת הכספים, יעמוד שכר הדירה החודשי בפרויקט גני שפירא שנבנה בשכונת שפירא על 2,900 שקל לדירת 3 חדרים ו-3,100 שקל לחודש לדירות 4 חדרים ודירות הגן שיוצעו בפרויקט לזכאים.

בפרויקט השני, בשכונת יד אליהו, יעמוד שכר הדירה על 45 שקל למ"ר כאשר הסכום לא יפחת מ-1,100 שקל לדירה. בפרויקט זה יוצעו 6 דירות בנות כ-25 מ"ר שעל-פי החלטה זו שכר הדירה שייגבה בעבורן יעמוד על 1,125 שקל לחודש, 20 דירות בנות כ-40 מ"ר ששכר הדירה שייגבה בעבורן יעמוד על 1,800 שקל ו-7 דירות בשטח כ-60 מ"ר עליהן ישלמו הזכאים 2,700 שקל לחודש.

ראש עיריית תלֿאביב-יפו, רון חולדאי: "עיריית תל-אביב-יפו לקחה על עצמה להוביל את נושא הדיור בר-ההשגה, מתוך הבנה שצריך להקל על התושבים בני מעמד הביניים, לנוכח עליית מחירי הדיור. אנו משקיעים כ-10% מתקציב הפיתוח העירוני לצורך בניית דיור בר-השגה ועדיין זו טיפה בים. אני מקווה שהממשלה החדשה, אשר הצהירה כי בכוונתה לטפל ביוקר המחיה ולהוריד את מחירי הדיור, תרים את הכפפה ותקדם גם היא מדיניות לדיור בר-השגה, זאת כדי שמעמד הביניים יוכל לחיות בכבוד במדינת ישראל".

עוד נמסר מהעירייה: "הקריטריונים לקביעת הזכאות לדיור בר-השגה בתל־אביב-יפו, הומלצו על-ידי הועדה לדיור בר-השגה בעיר תל־אביב-יפו, בראשות המשנה לראש העירייה ארנון גלעדי, אשר מונתה על-ידי ראש העירייה. הזכאות והקריטריונים הינם פועל יוצא של שיקולי מדיניות ובראשם הגדרת קהלי היעד כתוצאה של אמידת צרכים. הקריטריונים נקבעו ברמה כוללנית-עירונית: קריטריונים שהם תבחיני זכאות, 5 תנאי סף בסיסיים ועוד תנאי התלוי בגודל הדירות. ההגרלה הראשונה לדיור בר-השגה תתקיים בתחילת נובמבר 2013. מועמדות להשתתפות בהגרלה ניתן יהיה להגיש החל מאמצע חודש יולי 2013".

הקריטריונים כוללים 5 סעיפים:

• תושב תל-אביב-יפו הוא מי שהיה ועודנו תושב העיר תל-אביב-יפו ברציפות במשך 5 שנים, בטרם מועד פרסום המכרז (הרשמה והגרלה).

• הגבלת גיל - הזכאות רק למשקי-בית שבהם גילו של אחד מהבגירים אינו עולה על 45 שנה במועד פרסום ההגרלה. לגבי יחידים לא תהיה זכאות למי שגילו נמוך מגיל 27.

• חסר דירה - ללא בעלות על דירה או חלק מדירה אחרת. הוכחה על-ידי הצגת תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון או על-ידי הצגת תעודת הגבלה של חברת עמידר.

• הכנסה - יוכלו לגשת רק משקי-בית שהכנסתם נמוכה מהשכר הממוצע של עשירון שביעי. כלומר, הכנסה חודשית ברוטו למשק-הבית המועמד תהיה בין עשירון ראשון לעשירון שביעי. על המועמד להגיש הצהרה על הון ונכסים שתכיל פירוט בדבר נכסי נדל"ן (מגרשים, חנויות), כלי רכב, נכסים ופקדונות פיננסיים וכיוב'.

• מיצוי כושר השתכרות - משפחה תיחשב כעובדת, הממצה את כושר השתכרות אם אחד מבני הזוג הינו אחד מאלו: עובד במשרה מלאה או בעל תיק במס הכנסה. מיצוי כושר השתכרות למשפחה או ליחיד הינו: ב-3 שנים שלפני המועד הקובע עבד המועמד לפחות 24 חודשים במשרה מלאה, אשר מתוכם 12 חודשי עבודה במשרה מלאה ובאופן רציף. במקרה של משקי-בית של עובדים עצמאיים - בחינת כושר השתכרותם תערך באופן שיהיה ככל שניתן דומה לבדיקה של משקי-בית של עובד שכיר.

צרו איתנו קשר *5988