"לשרי אריסון יש אינטרס ברור שמחירי הדירות יעלו"

עו"ד אסף ברם: "כיצד יעלה על הדעת שלבעל שליטה בבנק הגדול במדינה תהיה הזכות לנהל פעילות ריאלית – ואף לשלוט בה – בתחום הדיור?!"

עו"ד אסף ברם, ממשרד ברם, סלוצקי ושות', פנה לוועדת הכספים על רקע הדיונים בחוק הריכוזיות במשק ובהתייחסו להחזקה הצולבת של תאגידים פיננסיים וריאליים אמר כי נחשף בעצמו לעיוותים במשק.

ברם ציין במכתבו כי משרדו מייצג מחזיקי אג"ח של תאגידים גדולים כמו למשל דלק נדל"ן, אי.די.בי ושיכון ובינוי, כך שהוא נחשף מקרוב לעיוות הנוצר כשהמחוקק מאפשר לבעל שליטה או השפעה בתאגיד פיננסי לשלוט ולהשפיע על תאגידים ריאליים.

"בכוחכם לתקן עיוות מהותי הזה. מחובתכם לעשות כן", אמר כתב ברם לחברי ועדת הכספים. הוא מדבר על "הנזק החמור שנוצר לחוסכים, נזק שבהיותו מתפזר על מיליוני חוסכים לכאורה קטן יחסית לכל חוסך, אך במשקלו המצטבר עצום לכלכלת המדינה. נזק יסודי לתחרות בשוק, המזיקה לכיסו של כל צרכן. נזק ועיוות בהקצאת המקורות והשימושים במשק".

על מנת להמחיש את טענותיו משתמש ברם בדוגמה של קבוצת אריסון של שרי אריסון, השולטת בתאגידים ריאליים כמו חברת הנדל"ן שיכון ובינוי לצד תאגיד פיננסי כמו בנק הפועלים.

"קבוצת אריסון עצמה נושאת על גבה חוב פיננסי של 2.5 מיליארד שקל", כותב ברם. "המימון לחוב זה, הועמד לה לאחרונה ע"י בנק דיסקונט, בנק מזרחי טפחות, הבנק הבינלאומי, חברת הביטוח הראל, חברת הביטוח מגדל, חברות הביטוח הפניקס, חברת הביטוח מנורה, בית ההשקעות פסגות, בית ההשקעות אקסלנס וכן קרנות פנסיה ותיקות. קבוצת אריסון התחייבה כלפי הגופים המממנים (שכולם ללא יוצא מן הכלל מחזיקים מיליארדים של שקלים מחסכונות הציבור ואמונים על שמירת ממונו של הציבור) לפרוע את החוב העצום הזה בשנים הקרובות.

"יכולת הפירעון של קבוצת אריסון תלויה ברווחיות הגופים העסקיים שבשליטתה וביכולתה למשוך דיבידנדים בהיקפים גבוהים מגופים אלה. מגבלות שהטיל בנק ישראל מקשות על קבוצת אריסון למשוך דיבידנדים מבנק הפועלים. כך, מקור הדיבידנדים שלה הוא שיכון ובינוי - והיא אכן מנצלת אותו היטב בשנים האחרונות. היא חייבת לנצל אותו, שמא היא עצמה תיקלע לבעיה קשה. כך, ללא כחל ושרק, לקבוצת אריסון יש אינטרס גלוי וישיר, ששיכון ובינוי תשגשג, אף על חשבון מתחרותיה, קרי, שמתחרותיה יחלשו, שמחירי הדיור יעלו ועוד. והדברים ברורים".

ברם שואל את חברי הכנסת: "כיצד יעלה על הדעת שלבעל שליטה בבנק הגדול במדינה תהיה הזכות לנהל פעילות ריאלית - ואף לשלוט בה - בתחום הדיור?!".