החברה לישראל בוחנת פיצול החזקות - תישאר עם כיל ובזן

בכוונת החברה לישראל להימנע מביצוע השקעות בחברות חדשות ■ במסגרת תוכנית הפיצול תרשם החברה החדשה, שתחזיק בטאואר, צין וקורוס, למסחר בבורסה זרה או בבורסה בתל אביב

לאחר הפסקת ההשקעה בבטר פלייס ועל רקע ההפסדים הכבדים של צים, בוחנים בהנהלת החברה לישראל אפשרות לפצל אותה לשתי חברות. כך דיווחה הבוקר החברה לבורסה.

"דירקטוריון החברה קיבל את המלצת הנהלת החברה , והחליט לבחון מהלך אסטרטגי של פיצול בהחזקות החברה , שמטרתו יצירת ערך לחברה ולכלל בעלי מניותיה, באמצעות חשיפת נכסי החברה לציבור משקיעים גדול וממוקד יותר בתחומי הפעילות, יצירת גמישות מבנית בהחזקותיה התאגידיות של החברה , ומיקוד עסקי , אשר בטווח הארוך צפוי לסייע להקטנת הפער בין שווי נכסי החברה לשוויה בבורסה".

המהלך הנבחן ואופן יישומו כפי שהוא נבחן כעת הוא בפיצול החזקותיה של החברה כך שההחזקות באיי.סי.פאואר, קורוס (מיזם הרכב בסין), צים, איי.סי.גרין אנרג'י וטאואר יועברו לחברה חדשה שתוקם לשם כך ואילו החברה לישראל תמשיך להחזיק בכיל ובבזן.

בחברה לישראל , הנמצאת בשליטת עידן עופר, מעריכים כי תוכנית הפיצול תושלם בתוך 6-12 חודשים. החוב של החברה לישראל כלפי בנקים מממנים ומחזיקי אג"ח יוותר בחברה לישראל אשר תמשיך להחזיק בכי"ל. בעתיד אפשר שתבחן אפשרות לפצל גם את ההחזקה של החברה לישראל בבז"ן.

כמו כן, בכוונת החברה לישראל, אשר תחזיק בכיל ובבז"ן לאחר השלמת תוכנית הפיצול, להימנע מביצוע השקעות בחברות חדשות.

הכוונה היא שהמניות ואגרות החוב של החברה לישראל אשר תחזיק, לאחר השלמת תוכנית הפיצול, ככל שתושלם, בכיל ובבז"ן, ימשיכו להיסחר בבורסה בתל אביב. במסגרת תוכנית הפיצול תרשם החברה החדשה למסחר בבורסה זרה ו/או בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

ניר גלעד: חשיפה ממוקדת יותר למשקיעים על חברות הקבוצה

נציין כי קברניטי החברה לישראל, בראשות המנכ"ל ניר גלעד, הציעו לאחרונה, במסגרת דיונים עם נושי צים, לוותר על השליטה בחברת הספנות, במסגרת הסדר החוב המתגבש בחברה. ‏בהתאם, מציעה צים לבנקים ולמחזיקי האג"ח, להמיר כ-1.4 מיליארד דולר חוב, מתוך כ-3 מיליארד דולר סך התחייבויותיה של צים, ל-100% ממניות החברה. כלומר, תספורת של למעלה מ-50% על החוב. כחלק מהסדר כזה, תשקול החברה לישראל הזרמת הון גדולה לצים תמורת עד 20% ממניות החברה.

כבר בדוחותיה ל-2012 ציינה החברה לישראל על נכונותה לוותר על כלל המניות בצים - ששווייה מוערך באפס.

אמיר אלשטיין, יו"ר החברה לישראל, ציין כי "זו הבשורה הנכונה למשקיעים: מטרתנו היא להגדיל את חשיפת נכסי החברה לציבור משקיעים פוטנציאלי גדול וממוקד יותר בתחומי הפעילות הרלוונטיים של כל אחת מהחברות, לצד התאמת המיקוד העסקי, אשר צפויה לייצר עבורם ערך מוסף".

ניר גלעד, מנכ"ל החברה לישראל: "לאחר תקופת השבחה ופיתוח ממושכות, הגיע היקף ואופי הפעילויות הוותיקות והחדשות של החברה לישראל לשלב אשר מצדיק בחינת מהלך מסוג זה, תוך מתן חשיפה ממוקדת יותר למשקיעים לגבי חברות הקבוצה".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988