80% מהקילומטראז' של רכבי הליסינג - לנסיעות פרטיות

כך קובעת חברת הייעוץ שלדור בדוח שנגנז ■ בשיטת שווי השימוש הנוכחית מקבל הרכב אינו משלם מס על דלק לצרכים פרטיים, והדבר מעודד נסיעה עודפת שמעלה את מספר המכוניות על הכביש, ומגבירה זיהום, תאונות ובלאי תשתיות

שווי השימוש ברכב צמוד בישראל נמוך מהשווי הריאלי שלו ומגלם בתוכו הטבת מס סמויה של המדינה בשווי של כמיליארד שקל בשנה - כך קובע דוח הייעוץ של חברת "שלדור", שהוגש בשנה שעברה לאוצר. על פי חישובי הדוח, שווי השימוש הריאלי נטו לרכב משפחתי טיפוסי שמחירו 123 אלף שקל הוא כ-3,700 שקל לעומת 3,050 שקל בשיטה הנהוגה כיום. זאת, בשקלול כל מרכיבי הבעלות והאחזקה של רכב בבעלות פרטית, כולל פחת חודשי ממוצע, נסיעה שנתית, עלות דלק חודשית, רישוי וביטוח, טיפולים וריבית. החישוב מבוסס על כך, שבממוצע כ-80% מהיקף הקילומטרים של הנוסעים ברכב צמוד הוא לשימוש פרטי ושנסועת הליסינג הממוצעת בשלוש השנים האחרונות עמדה על כ-30,700 קילומטרים בשנה.

לטענת הדוח, אחת הבעיות המרכזיות היא הטבת הדלק, שגורמת לעיוותים רבים. בדו"ח נכתב, כי "עובד אשר ניתן לו רכב צמוד מקבל לרוב גם דלק עבור נסיעות פרטיות, המהווה הטבה הנזקפת לצרכי מס, אולם בשיטת שווי השימוש הנוכחית הוא אינו משלם מס ישירות עבור דלק לצרכים פרטיים. עובדה זו מביאה עמה יתרונות לעובדים, אך מעודדת נסועה עודפת - העלות השולית של הנסיעה היא אפס - המגבירה גודש, זיהום, תאונות ובלאי של תשתיות. בנוסף, אמנם קבלת הרכב הצמוד הינה הטבה המגדילה את ההכנסה הפנויה ואת כוח הקנייה הנוכחי של העובד, אך בטווח הארוך עלולה לפגוע ביכולתו לחסוך ובכוח הקנייה העתידי, לאור הפגיעה בהפרשות הסוציאליות שתלויות בשכר".

הדוח ממליץ לאוצר לבחון את האפשרות להפריד את שווי השימוש עבור הטבת הדלק החופשי משווי השימוש עבור הרכב, בדומה למודל הקיים בבריטניה. במודל זה יכול הנהג לבחור אם הוא רוצה לשלם שווי שימוש מופחתת עבור מרכיב הרכב הצמוד בלבד, ללא הטבת דלק חופשי, או לשלם סכום גבוה יותר עבור מלוא שווי השימוש. לפי הדוח, השינוי בשיטת המיסוי בבריטניה השפיעו משמעותית על היקף ואופי השימוש ברכב צמוד. כמות רכבי החברה ירדה ב-25% והייתה ירידה במספר העובדים המקבלים הטבת דלק חופשי.

הצעה לשינוי המיסוי נפסלה

יצוין כי הצעה ברוח זו הועלתה בשלהי השנה שעברה על ידי אגף התקציבים באוצר, ואף נחשפה בטיוטת חוק ההסדרים, אולם נגנזה ולא הועלתה שוב בקדנציה הנוכחית של הממשלה. עם זאת, מקורות באוצר רומזים כי הנושא עשוי להיבחן מחדש.

ההצעה הראשונית הועלתה על יד הממונה על התקציבים באוצר, גל הרשקוביץ. הוא ביקש למסות את בעלי רכב ליסינג בשתי דרכים: או למסות את הדלק או למסות את הנסועה. הצעתו נפסלה בזמנו ולא הועלתה שוב, מסיבות לא ברורות. באותה עת, מי שהביע התנגדות למהלך הייתה רשות המסים, ובעיקר הסמנכ''ל המקצועי, ערן יעקב. עד עצם היום הזה, ישנם גורמים באוצר אשר סוברים, כי מבחינה מקצועית יש הצדקה להעלאת שווי השימוש, הן מבחינת חלוקת ההכנסות והן מבחינת הפחתת הנסועה. עם זאת, באוצר מודעים לכך שבאווירה הציבורית הנוכחית, יהיה מאוד קשה להעביר בוועדת הכספים מהלך כזה.

בועז סופר, לשעבר מנכ"ל רשות המסים ומי שגיבש את השיטה הנוכחית של שווי השימוש, אמר, כי שיטת החישוב הקיימת (כ-2.5% ממחיר המחירון של הרכב בחודש) משקפת ערך מקורב מאוד לשווי השימוש הריאלי, כפי שהוא נגזר משיעור הנסועה הממוצע בישראל ומהחלק היחסי של נסיעות פרטיות מכלל הנסועה.

עיקרי הדוח: "אין כשלים מהותיים בתחרות. מחירי הרכב גבוהים בגלל המיסוי"

המחקר המקיף של חברת שלדור על ענף הרכב, ש"גלובס" חשף בתחילת החודש, בוצע בין פברואר לאוגוסט אשתקד במסגרת דיוני "הוועדה הבינמשרדית לבחינת התחרותיות בענף הרכב", והוא כלל בחינה של כל המקטעים בשוק - החל ממכירת רכב חדש, עבור לליסינג והשכרה, מוסכים, רכב משומש, חברות ביטוח ועוד. הוא מתבסס, בין השאר, על מקורות לא גלויים לציבור, כמו דוחות כספיים של חברות ליסינג, יבואני רכב ויבואני חלפים, לצד השוואה מקיפה של הנעשה בשוק הרכב הישראלי ביחס לשווקים דומים בעולם.

דוח המחקר הוגש לאוצר ולמשרד התחבורה בספטמבר2012 ומאז נעלמו עקבותיו. הסיבה לכך נמצאת בשורה התחתונה של הסעיף העוסק בנושא התחרותיות במקטע יבוא הרכב. "בבחינת התחרותיות במקטע הרכב החדש לא זוהו כשלים מהותיים בתחרות בין היבואנים השונים, אם כי התחרות מושפעת באופן ישיר מהדומיננטיות הרבה של חברות הליסינג. מחירי הרכב

החדש בישראל גבוהים בעיקר בשל מרכיב המיסוי המהותי,ואולם בניכוי מרכיב המיסוי, רמות המחירים אינן חריגות באופן מיוחד מהמקובל בעולם, ואף נמוכות בחלק מהמקרים".

המחקר סותר למעשה, את הטענות החוזרות ונשנות של שר התחבורה, ישראל כץ, אודות "תיאום מחירים" בענף ורווחיות יתר של היבואנים. במסקנות המחקר כתוב כי "קיימת דינמיקה במחירי הרכב החדש אשר מתחזקת בחודשים האחרונים ומתבטאת במבצעים והנחות ובשינויים מהותיים במחירי המחירון. בקרב דגמים אשר הינם דומיננטיים בחברות

ליסינג (בקטגוריית הרכב המשפחתי במיוחד), השינויים במחירי המחירון ניכרים באיחור לאור ההשלכות הצפויות על שווי הנכסים של חברות הליסינג המהוות לקוח דומיננטי עבור היבואנים. כמו כן, כתוצאה מביטול מנגנון מדרגות המיסוי, החלה להיווצר שונות ברמות המחיר בין המותגים השונים בקטגוריית הרכב המשפחתי, ונוצרה גם תחרות על קטגוריית הצרכן הפרטי המתבטאת במבצעים והנחות גדולות".

"ריכוזיות המותגים והיבואנים בישראל דומה למקובל בעולם, ישנה דינמיות גבוהה בנתחי השוק של היבואנים המובילים. כמו כן, בהשוואה לרווחיות המצרפית של מפיצים ודילרים בעולם, לא זוהתה רמת רווחיות חריגה בקרב היבואנים בישראל".

ליסינג
 ליסינג

צרו איתנו קשר *5988