עצה לארדן: בטל את אגף הגבייה של רשות השידור

נכון להיום, מנגנון הגבייה ברשות השידור פועל בעיקר כדי להצדיק את קיומו ■ קיצוץ האגרה בחצי, כפי שמציע שר התקשורת, רק יחריף את האבסורד; מה גם שהאצלת סמכויות הגבייה של הרשות על משרדי עו"ד פרטיים היא בעייתית

במסגרת דיון שהתקיים לאחרונה בכנסת בהצעת חוק לביטול אגרת הטלוויזיה, הודיע שר התקשורת גלעד ארדן כי בכוונתו להגיש בקרוב הצעה להפחתת סכום האגרה. נכון לשנה זו עומד סכום אגרת הטלוויזיה על 360 שקל, כך שהפחתתו בחצי תעמיד את האגרה על 180 שקל בשנה.

הגם שמדובר בצעד חיובי, ברור לגמרי כי אין בו די, וכי יש לשקול אמצעים נוספים במטרה להביא לשינוי יסודי ביחסים שבין רשות השידור לקהל צרכניה הפוטנציאליים. אחד מאותם אמצעים הוא ביטול מוחלט של מנגנון הגבייה הנפרד של רשות השידור, בהיותו מנגנון מיושן, מעוות ובלתי מוצדק לחלוטין מבחינה כלכלית.

כבר כיום אין הצדקה לקיומו של מנגנון גבייה שלם אשר נועד כל-כולו לגביית סכום נמוך יחסית מהאזרח, דבר אשר מביא לאבסורד ולחוסר פרופורציה חריף בין סכום החוב המקורי לבין סכום ההוצאות הנדרשות לגבייתו.

כך, למשל, בעוד שסכום החוב המקורי עומד כאמור על 360 שקל בשנה, סכום ההוצאות הנדרשות על-ידי רשות השידור לשם גבייתו בגין אגרת פתיחת תיק הוצאה לפועל ושכר-טרחת עורכי דין מגיע כבר בשלב ראשון לכ-900 שקל - פי שלושה מסכום החוב המקורי.

הפחתת סכום האגרה תעצים כמובן את האבסורד ואת חוסר הפרופורציה האמורים ותנציח מצב שבו מנגנון הגבייה קיים ופועל בראש ובראשונה בשביל עצמו.

העובדה שרשות השידור הפריטה למעשה את אגף הגבייה והעבירה את משימת הגבייה בפועל למשרדי עורכי דין חיצוניים מהווה טעם נוסף לביטול הסמכות, שניתנה לה לגבות בעצמה את אגרת הטלוויזיה.

בהקשר זה יצוין כי עצם הענקת סמכות גבייה לאנשים שאינם עובדי ציבור היא בעייתית, וכי בית המשפט העליון מתח על כך ביקורת, בנימוק ש"אין זה מתקבל על הדעת כי אדם פרטי, ובכלל זה עורך דין פרטי, שאיננו חלק מן המערכת הציבורית ואינו נושא בחובות המשמעת, ההגינות והנאמנות המוטלות על עובדי ציבור, ימונה לתפקיד 'גובה מסים' ויוסמך לבצע סמכויות סטטוטוריות מובהקות, כגון אלה שגובה המסים הוסמך לבצע. מינוי כזה אכן נוגד את עיקרון חוקיות המינהל וחורג מכללי המינהל התקין".

על רקע זה טוב ייעשה שר התקשורת אם יפעל לביטול אגף הגבייה של רשות השידור. בדומה לאגרת הרדיו אשר נגבית במסגרת אגרת הרישוי לרכב, גם אגרת הטלוויזיה יכולה וצריכה להיגבות באופן עקיף, בין במסגרת התשלומים לחברות הכבלים והלוויין ובין במסגרת תשלום חובה אחר.

בימים האחרונים התפרסמה החלטת הממשלה להקים מערך גבייה משותף למשרדי האוצר והמשפטים, כך שניתן לשקול במקביל את העברת הנושא לטיפולו של מערך הגבייה החדש, הגם שמדובר באפשרות פחות טובה לאור העובדה שמדובר בסכום נמוך יחסית, ושאין כל הצדקה כלכלית לגבותו בנפרד.

הכותבים, עורכי דין ממשרד רדעי-גדות, פעילים בתחום הגשת התביעות הייצוגיות, לרבות תביעות הקשורות לגביית האגרה על-ידי רשות השידור.

צרו איתנו קשר *5988