ויאוליה-ישראל במגעים להכנסת בנק זר כשותף

הכנסת השותף נועדה לאפשר לויאוליה להרחיב את פעילותה בישראל

ויאוליה מנהלת מגעים עם בנק השקעות אירופי להכנסתו כמשקיע אסטרטגי בפעילותה בישראל. הכנסת השותף נועדה לאפשר לויאוליה להרחיב את פעילותה בישראל, זאת על רקע החלטת הקונצרן להתמקד בפעילות בתחומי האנרגיה, המים ואיכות הסביבה.

ויאוליה-ישראל היא חברה בת של קונצרן ויאוליה הצרפתי, מתאגידי תשתיות המים הגדולים בעולם. החברה בישראל פעילה בתחומי התחבורה, האנרגיה והמים ואיכות הסביבה. החברה, שהוקמה לפני כ-20 שנה ע"י איש העסקים אורי שטרקמן, מעסיקה כ-2,000 עובדים ומחזיקה בין היתר במטמנות אפעה ועברון, במתקן השריפה היחיד בארץ לחומרים מסוכנים, איסוף ופינוי פסולת בעשרות רשויות מקומיות בארץ ומתקני מיחזור. בתחום המים התאגיד מחזיק ב-50% ממתקן ההתפלה באשקלון, השני בגודלו בארץ, שמספק כ-120 מיליון קוב בשנה. כמו כן בידי ויאוליה מתקנים לטיהור שפכים כדוגמת מט"ש אילון.

לצד פעילות זו ויאוליה מחזיקה באמצעות החברה הבת דלקיה 20% בתחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל OPC-מישור רותם, שהחלה לפעול בימים אלה, ומפעילה את תחנת הכוח של דלק באשקלון. החברה אף שותפה בהקמת 4 מתקנים סולאריים מהגדולים בארץ, בשיתוף החברה הבת של חברת החשמל הצרפתית.

הנהלת התאגיד העולמי החליטה לאחרונה לזנוח את ההשקעה בתחבורה ולהתמקד בפעילות ליבה ובמיוחד בשירותי סביבה, אנרגיה ומים. חטיבת התחבורה נמכרה לגופים בינלאומיים, כשבישראל חברת אפיקים רכשה את פעילות האוטובוסים של קונקס.

בעבר כבר ניהלה ויאוליה מגעים על שילוב משקיעים נוספים, אך המגעים לא הבשילו. כמו כן, נודע כי אחת האפשרויות הנבחנות הינה הקמת קרן תשתיות חדשה ביחד עם משקיעים נוספים. מקבוצת ויאוליה ישראל לא נמסרה תגובה.