המחוזי לא אישר את מכירת התחנה המרכזית בת"א לקובי מימון

השופט בנימין ארנון האריך ב-3 חודשים את תוקף הקפאת ההליכים שבה נמצאת התחנה המרכזית החדשה בת"א, בשל קשיים בהערכת השווי המדויק של הנכס

שופט בית המשפט המחוזי מרכז בלוד, בנימין ארנון, החליט היום (א') להאריך את תוקפה של הקפאת ההליכים שבה נמצאת חברת התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב, ב-3 חודשים נוספים. זאת עקב קשיים רבים באישור הצעת המכר של חברת מפעלי תחנות בשליטת קובי מימון, שעומדת על 221 מיליון שקל.

בנוסף, בית המשפט מינה את עו"ד יוסף בנקל ממשרד ראבד-מגריזו-בנקל כנאמן נוסף יחד עם שני הנאמנים הקיימים, רו"ח חיים קמיל ורו"ח עליזה שרון.

ארנון התייחס גם לשווי התחנה, שנכון להיום אינו ברור. לדבריו, מלבד הערכת השווי של אהוד המאירי שעמדה נכון ליוני 2012 על 243 מיליון שקל, הרי שבשנת 2007 שווי התחנה הוערך על-ידי השמאי חיים גלצנר ב-360 מיליון שקל.

"האם סביר כי מחירי הנדל"ן בישראל, ירדו מ-360 מיליון שקל ל-243 מיליון שקל בתקופה זו?", שאל ארנון.

ארנון מתח ביקורת על כך שנכון למועד הגשת ההצעות לרכישת התחנה, עדיין לא קיים זיהוי של כל הזכויות הקנייניות של הנכס, ועל כן אין מענה לשאלה אילו שטחים בדיוק נמכרים, והאם למעשה המציע ירכוש שטחים ציבוריים או שטחים שנבנו ללא היתר בנייה.

בנוסף טוען ארנון כי ראוי היה לפתור את הבעיות המשפטיות שקיימות בנכס, מה שיעלה את ערכו ב-20% לפי חוות-הדעת השמאית של אהוד המאירי, ורק אחר-כך להעמיד אותו למכירה.

בהקשר זה מציין ארנון כי קיים צורך להגדיר באופן מדויק יותר את הנכס הנמכר, זכויות הבנייה הנוספות שקיימות בו ועדכון שווי הנכס בהתחשב בבעיות הקנייניות המשפטיות והרישומיות של התחנה.

כמו כן מציין ארנון כי יש להביא בחשבון את השפעתה של תוכנית המתאר שיזמה עיריית תל-אביב על מבנה התחנה המרכזית, שכן התוכנית משנה את השימושים במבנה התחנה ואת זכויות הבנייה בה.

לדבריו, בחוות-הדעת של המאירי אין התייחסות לפוטנציאל התכנוני של הנכס, אלא רק התייחסות לשווי התחנה כיום, ועל כן יש לבחון האם ניתן יהיה לממש את זכויות הבנייה הנוספות.

עו"ד צבי שוב, המייצג את בעלי החנויות בתחנה המרכזית המתנגדים להצעת מפעלי תחנות לרכישת התחנה, מסר כי "בית המשפט הבין כי מכירת התחנה בשלב זה, שלא ברור אילו שטחים בדיוק נמכרים, עלול להביא למצב של בעיות גדולות עתידיות לקונה החדש. על כן צריך לעדכן בדיוק את כל המרכיבים שמגדירים את שווי השטחים הנמכרים, כמו הסכמי השכירות עם אגד ודן שמסתיימים בסוף השנה, אילו שטחים בדיוק נמכרים, ומה השלכות תוכנית המתאר של תל-אביב על הנכס".