דוח ביקורת פנימי קשה וחמור במשרד התקשורת

דוח מבקר הפנים של משרד התקשורת מראה כי המשרד איבד שליטה על הוועדות הציבוריות שהקים ■ היקף הנסיעות לחו"ל של אחד מבכירי המשרד היה חסר תקדים, ומשקף אוזלת יד ומחדלים ניהוליים

ועדות ציבוריות שלא פעלו בהתאם לכתב המינוי שלהן ונסיעות לחו"ל שלא דווחו - אלו חלק מהממצאים שעולים מדוחות הביקורת החמורים שנדונו בשבוע שעבר במשרד התקשורת, בעקבות בדיקה של מבקר הפנים של המשרד. מדובר בשלושה דוחות העוסקים באופן הטיפול והניהול של המשרד בוועדות ציבוריות שהקים, ובדוח שעסק באגף לקשרי חוץ ובדק את הטיסות לחו"ל במשרד.

דוח המבקר התייחס כאמור, לשלוש ועדות ציבוריות ולאופן הטיפול של המשרד בהן: ועדת גרונאו שמונתה ב-2008 ועסקה בהסדרת שוק התקשורת; ועדת חייק שעסקה באותו נושא ב-2011; ו-וועדת זיו רייך לבחינת התחרות בתחום הדואר.

בבדיקת המבקר נמצא כי היה קיים פער בין כתב המינוי של הוועדה לבין מה שניפקה בפועל (ועדת רייך טרם סיימה את עבודתה - ג.פ.); הוועדות לא עמדו בלוחות הזמנים שהוקצבו להן; המלצותיהן לא יושמו כראוי; ובאופן כללי נראה כי המשרד לא שלט ולא ניהל כמו שצריך את הוועדות הציבוריות שהוא עצמו הקים.

הביקורת מופנית בעיקר כלפי הנהלת המשרד, שבראשה עמד המנכ"ל עדן בר-טל, שכיהן בתקופתו של השר משה כחלון ופרש לאחרונה מתפקידו (בתקופתו מונו ועדות חייק ורייך). עם זאת, נדגיש כי הביקורת אינה אישית ומתארת מציאות עגומה מבלי להטיל אחריות אישית. ממלא מקום המנכ"ל הנוכחי, מימון שמילה, אינו קשור לדוחות הנוכחיים שכן הוא לא כיהן כמנכ"ל באותן התקופות בהן מדובר.

ל"גלובס" נודע כי לאחר שהנהלת משרד התקשורת דנה בדוחות, צפוי מנכ"ל המשרד להעבירם לידי שר התקשורת. רק לאחר מכן יוחלט האם ניתן לעיין בדוחות, והאם ניתן להעבירם לפרסום בכלי התקשורת במסגרת חוק חופש המידע.

ביקורת חריפה נשמעה גם נגד איוש הוועדות שהוקמו ללא ייצוג מספק של אנשי המשרד. כך למשל, בוועדת רייך לא מונה סמנכ"ל הדואר כחבר בוועדה, ואילו בוועדת חייק לא מונה סמנכ"ל הנדסה מהמשרד. בכך נמצא טעם לפגם שכן אנשי המשרד הם אלו שנדרשים ליישם את מסקנות הוועדה. נציין, כי בוועדת חייק ובוועדת רייך מונה סמנכ"ל כלכלה במשרד כחבר בוועדה, ולכן אי-מינויים של יתר הבכירים משקף עד כמה פגומה הייתה מערכת יחסי העבודה בשנים האחרונות במשרד התקשורת.

הביקורת לגבי הנסיעות לחו"ל התמקדה בכך שלאחריהן לא סופק כל דוח שדיווח מה הייתה מטרת הנסיעה ומה נלמד בה. מהדוח עולה כי היקף הנסיעות לחו"ל של אחד מבכירי משרד התקשורת בשנים האחרונות היה חסר תקדים, ומשקף אוזלת יד ומחדלים ניהוליים במשרד התקשורת.

ממשרד התקשורת נמסר בתגובה: "מבקר הפנים של המשרד ערך, במסגרת תוכנית העבודה, ביקורת על עניינים הנוגעים לפעילות של ועדות ציבוריות במסגרת עבודת המשרד. דיון ראשוני בנושא נערך השבוע, והמשרד לומד הדוח על ממצאיו והמלצותיו. לכן, עדיין לא הגיעה העת למסור העתק מן הדוח או חלקים ממנו לגורמים חוץ משרדיים".