משרד המשפטים עושה סדר בשיווק שטחים חקלאיים

טיוטת תקן חדש של משרד המשפטים להסדרת שיווק שטחים חקלאיים לרוכשים פוטנציאלים פורסמה להערות הציבור

התקן החדש שאמור להסדיר את שיווק הקרקע החקלאית או שטחים פתוחים על ידי גורמים פרטיים לרוכשים פוטנציאלים מתקדם. לאחר גיבוש טיוטת התקן על ידי מועצת שמאי המקרקעין שבמשרד המשפטים, פורסמה הטיוטה היום (ב') לעיון והערות הציבור. מדובר בתקן מספר 22, העוסק בשומה של קרקע שאינה מאושרת לבניה, המשווקת לצרכים ספקולטיביים על ידי גורמים שונים, מתוך ציפייה שתאושר בה בניה בעתיד.

כיום ניתן לראות פרסומים רבים בדבר שיווק קרקעות בשטחים פתוחים, לרוב חקלאיים, המוצגים לרוכשים פוטנציאלים ככאלה שיופשרו לבניה ולמגורים בעתיד, מבלי שניתן להם מידע, שיהיה בו, כדי לאפשר להם לבחון את כדאיות הרכישה ואת הסיכונים הגלומים בה.

במשרד המשפטים מסבירים כי מטרת התקן המוצע , אשר נערך בשיתוף עם הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן היא לסייע בהסדרת הנושא ולשפר את המידע הניתן לציבור לצורך גילוי נאות באשר למצב המשפטי והתכנוני של הנכס.

על פי התקן המוצע, בשומות מקרקעין שייערכו במסגרת שיווק קרקע מסוג זה, תהא חובה על השמאי לאמוד תחילה את הערך של הקרקע במצבה הנוכחי, תחת ההנחה כי ההפשרה המובטחת לא תאושר ולא תתקיים. בנוסף, יבחן השמאי את הפרוגרמה המוצגת על ידי הגורם המשווק את הקרקע, ובמידה וימצא כי קיימת סבירות לאישורה והינה בת מימוש, יהיה עליו לפרט את כל התהליכים והשלבים שיש לעבור עד לאישור הפרוגרמה (מול וועדות התכנון, רשות מקרקעי ישראל ויתר הגופים הרלוונטיים), וכן לאמוד את פרקי הזמן שידרשו להשלמת תהליכים אלה, ואת כל התשלומים והמיסים שיהיה על הרוכש לשלם לאורך הדרך לשם אישור הפרוגרמה.

בנוסף, לצד השווי העכשווי, השמאי יקבע את השווי ההיפותטי של הקרקע, כאילו הפרוגרמה מאושרת. אם לדעת השמאי אין סיכוי ממשי כי הפרוגרמה המוצגת על ידי היזם תמומש ( למשל, אם הקרקע הינה בתחום שמורת טבע או אם היא מופקעת לשם הקמת תשתית) הוא לא יקבע את שוויה ההיפותטי, כאמור, אלא רק את שוויה לפי מצבה העכשווי.

ממשרד המשפטים נמסר כי: "בדרך זו, יהיו בידי הרוכש הפוטנציאלי כלים יעילים יותר, על מנת לבחון את הסיכוי והסיכון הגלומים ברכישת קרקעות מסוג זה. לאחר קבלת הערות הציבור ובחינתן, תפרסם מועצת השמאים את הנוסח הסופי של התקן".

גם יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, אוהד דנוס, התייחס לטיוטת התקן שפורסמה היום להערות הציבור ואמר: "אני מברך את משרד המשפטים על המהלך שיזם בשיתוף עם לשכת שמאי המקרקעין. הדבר יצמצם את יכולתם של סוחרי הקרקעות להמשיך ולהתל במשקיעים, תוך הצגת מצגי שווא, ויהפוך את אפיק ההשקעה בקרקע חקלאית לשקוף ונגיש יותר. תקוותי היא שהתקנה החדשה גם תרחיק את הנוכלים הפועלים בתחום הקרקעות החקלאיות, שהשחירו את שמו של הענף, שיכול להוות פתרון, לעתים, עבור אלו שידם אינה משגת לרכישת דירה".

צרו איתנו קשר *5988