המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה 12 אלף דירות בצפון ת"א

המועצה קבעה כי אין להמתין לפינוי שדה דב לצורך אישור התוכנית, אך החליטה כי בעלי הקרקעות בתכנית 3700 יקבלו זכויות נוספות בקרקע לאחר פינוי השדה ■ מה בתכנון? 12 אלף דירות, מלונות, חנויות ופארקים

אור ירוק לתוכנית צפון-מערב תל אביב: המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה לדחות את העררים שהוגשו כנגד החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחודש אוגוסט 2012 לאשר את התכנית בשינויים מסוימים.

המועצה הארצית קבעה כי קיים צורך אמיתי לאשר את התוכנית, ומשכך, ולמרות פינויו הקרוב הצפוי של שדה דב, אין מקום להמתין לפינוי על מנת לאשר את התוכנית. עוד קבעה המועצה כי בשל פינוי שדה דב ניתן יהיה להוסיף זכויות בנייה במתחם הדרומי הסמוך לשדה דב הרי שזכויות אלו יוקצו באופן שוויוני לכל הבעלים בתחום התכנית.

תוכנית תא/3700 היא תוכנית להקמת רובע חדש בצפון מערב תל אביב המשתרעת על שטח של כ-1900 דונם משדה דב בדרום ועד גבול הרצליה בצפון. התוכנית מייעדת את השטח לבנייתן של 12 אלף יחידות דיור, 50 אלף מ"ר שטחי מלונאות, 150 אלף מ"ר שטחי תעסוקה ו-70 אלף מ"ר שטחי מסחר. בנוסף מקצה התוכנית 500 דונם לפארק.

אחת הטענות המרכזיות נגד התוכנית שהעלו בין היתר על ידי עוה"ד שמואל שוב ונעמה שיף בערר שהוגש בשם בעלי קרקעות במתחם היתה שהתוכנית אינה לוקחת בחשבון את פינויו העתידי של שדה דב עד לשנת 2018 בהתאם להחלטת הממשלה, ולכן היא מגבילה את זכויות הבניה במתחמים הסמוכים לשדה בשל מגבלת גובה. המועצה הארצית קבעה כי אין זה הגיוני לבטל את התוכנית ולהכין תוכנית חדשה בשל הימשכות הליכי התכנון.

"החזרת גלגלי התכנון לאחור, משמעה אפוא הסגת התהליך לאחור למשך שנים מספר", צוין בהחלטה. "מחיר זה כבר מדי גם לבעלי הזכויות הרבים שחלקם נשמעו בפנינו וביקשו בניגוד לעוררים שנשים סוף להליכי התכנון ונשחרר סוף סוף חטיבת קרקע משמעותית לבניה".

עם זאת המועצה קבעה כי לתוכנית יתווסף סעיף הקובע כי אם תהיינה תוספת זכויות בניה במתחם הקרוב לשדה דב, ושכיום זכויות הבנייה בו מוגבלות, כל בעלי הזכויות בתכנית יזכו לחלק היחסי של תוספת זו ובכך אישרה למעשה תכנון דו שלבי למתחם. כמו כן צוין כי ניתן יהיה לנייד את הזכויות במידת הצורך.

המועצה אף קיבלה ערר נוסף שהוגש על ידי בעלי הקרקעות שיוצגו על ידי עוה"ד שמואל שוב ונעמה שיף ממשרד שוב ושות', בו נטען כי הוודעה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב הקצתה למינהל מקרקעי ישראל זכויות בניה לבניית 65 יחידות דיור עודפות. לטענת העוררים הועדה המקומית הקצתה את הזכויות מתוכנית אחרת, על חשבונם של בעלי הקרקע. לפיכך ביטלה המועצה הארצית את החלטת הועדה המקומית להקצות למינהל מקרקעי ישראל זכויות עודפות של 65 יחידות דיור בתוכנית זו.

סוגייה נוספת בגינה נדרשה המועצה הארצית להכריע, התייחסה למחלוקת בין עיריית תל אביב, לבין אגודת מכבי תל אביב וחברת שיכון ובינוי, בנוגע לשטח של 75 דונם הנמצא בבעלות אגודת הספורט וחברת שיכון ובינוי. האחרונות טענו באמצעות עוה"ד מרים דונין ומיכאל שטיינבך ממשרדה, כי תוכנית 3700 מקצה להן זכויות רק ממחצית השטח שבבעלותן ודרשו לקבל זכויות על השטח המלא. מחלקת הנכסים של עיריית תל אביב התנגדה גם היא לתוכנית בטענה כי לאגודה הספורט ולשיכון ובינוי לא מגיעות זכויות כלל. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה קיבלה את ההתנגדות של אגודת הספורט ושיכון ובינוי ודחתה את ההתנגדות של עיריית תל אביב. על החלטה זו הגישה עיריית תל אביב ערר למועצה הארצית, שנדחה כעת על ידה.

לדברי עו"ד דונין, "עיריית תל אביב מתחילה בימים אלו לקדם את התכנון המפורט לכל אחד מחמשת המתחמים, ענין זה כבר תוקצב על ידי העירייה ובקרוב יצא מכרז לבחירת האדריכלים". עוד הוסיפה עו"ד דונין, כי עתה עם אישורה הסופי של התכנית ישנה חשיבות רבה להתאגדות הבעלים יחד והליכה בקבוצות מאורגנות לצורך הקצאת זכויות משותפת באופן שיביא למימוש מהיר של הזכויות".