S&P מעלות הורידה דירוג בזן ל-"-BBB" עם תחזית שלילית

רק אתמול הודיעה החברה כי היא תפטר 240 עובדים - 16% מכוח העבודה ■ S&P מעלות: "החברה חייבת למצוא מקורות מימון חלופיים"

S&P מעלות הורידה את דירוג האשראי לבזן ל-"-BBB" והכניסה אותו לתחזית שלילית עקב חולשה בביצועים התפעוליים. רק אתמול הודיעה החברה כי היא תפטר 240 עובדים - 16% מכוח העבודה.

בשבוע שעבר נקלעה החברה לסחרור בשוק ההון ואיבדה רבע משוויה, לאור חוסר הבהירות לגבי יכולתה לעמוד בהחזרי החוב הפיננסי לנושיה, שעומד על כ-5.5 מיליארד שקל.

לפני מספר חודשים העניקה S&P מעלות דירוג בגובה "-BBB" לצורך גיוס אג"ח. הורדת הדירוג החריפה מסכנת המשך השקעות של גופים מוסדיים.

בחברת הדירוג מציינים כי "הביצועים התפעוליים של בזן בשנת 2013 מושפעים לרעה ממרווחי זיקוק נמוכים יחסית, וצפויים להיות חלשים מתחזיותינו המוקדמות. התחזית התפעולית המעודכנת שלנו ויחסי הכיסוי הנובעים ממנה אינם תואמים את הדירוג הקודם.

"בעקבות החולשה בתוצאות התפעוליות חלה שחיקה בפרופיל הנזילות של החברה כפי שמתבטא בגירעון בין המקורות של החברה לשימושים הצפויים שלה עד סוף שנת 2014, בתלות גבוהה מאד בקווי אשראי לא מובטחים לזמן קצר ובסיכון לחריגה מהתניות פיננסיות".

בחברת הדירוג מעריכים כי "הירידות החדות במחירי ניירות הערך של החברה בתקופה האחרונה והירידה בנגישות למקורות מימון מחייב את החברה לפעול באופן מידי לחיזוק פרופיל הנזילות, לשיפור התזרים ולמציאת מקורות מימון חלופיים.

צרו איתנו קשר *5988