האם מחלת בן זוג מצדיקה חלוקה לא שוויונית של הרכוש?

לדעת ביהמ"ש לענייני משפחה בת"א, התשובה לכך חיובית ■ ביהמ"ש קבע כי בשל מחלת הגבר הפנסיה וכספי הירושה שלו יהיו שייכים רק לו בחלוקה לאחר הגירושים

האם מחלה קשה ומתקדמת של אחד מבני הזוג מצדיקה חלוקה לא שוויונית של הרכוש המשותף, וזאת באופן חורג מחוק יחסי ממון, הקובע חלוקה שווה של כלל הנכסים בני איזון בעת גירושים? לדעת בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב, התשובה לכך היא חיובית.

בני זוג במרכז המחלוקת המשפטית להלן היו נשואים 27 שנים, ונולדו להם 3 ילדים. לפני כ-20 שנה אובחן הגבר כחולה בטרשת נפוצה, ולפני כ-10 שנים חלה במחלה אוטו-אימונית נוספת. לפני כשנתיים עבר הגבר שני צנתורים וניתוח קשה, ולטענתו, בעקבות הידרדרות מצבו הרפואי החליטה האישה להתגרש ממנו ולנסות לגזול ממנו את הירושה שקיבל מהוריו, תוך חלוקת הרכוש בו היא מעוניינת, ובלי לחלוק את זכויותיה שלה.

לאחרונה קיבל בית המשפט את טענתו הגבר, שיוצג בידי עו"ד רות דיין-וולפנר ומור אוזרקובסקי ממשרדה, וקבע כי מחלתו של גבר בטרשת נפוצה מצדיקה שלא להכליל חלק מהנכסים הפיננסיים שצברו בני הזוג במהלך שנות הנישואים במסגרת הנכסים "בני האיזון", שהינם נכסים שנחלקים בשווה בין בני זוג במקרה של גירושים.

בית המשפט קבע כי הפנסיה של הגבר וכספים שהוא הפקיד בחשבון המשותף, שמקורם בירושה מהוריו, יהיו שייכים רק לו, וכך גם לגבי הפנסיה וכספים שקיבלה האישה מהוריה.

מדובר בהחלטה חריגה, שכן חוק יחסי ממון קובע כי בעת פקיעת הנישואים, יש לערוך שומה של נכסי כל אחד מבני הזוג שהתקבלו במהלך הנישואים. בן הזוג שנכסיו שווים יותר, צריך לשלם לבן הזוג השני את מחצית מהפרש השווי.

במקרה זה, השופט קבע כי בשל מחלת הבעל, שהביאה לפערי הכנסות משמעותיים בין בני הזוג, ולאור העובדה שהבעל החל כבר לקבל את הפנסיה שלו, הפנסיות של בני הזוג לא ייכללו ברשימת האיזון, וכל אחד יהיה זכאי לפנסיה שלו עצמו.

גם לענין החשבון המשותף של בני זוג קבע השופט קביעה חריגה: בעוד חוק יחסי ממון קובע כי כל הכספים שהופקדו בחשבון משותף, ולא משנה מה מקורם, הם נכסים משותפים - החריג בית המשפט את כספי הירושה שהבעל הפקיד בחשבון זה.

את החלטתו זו נימק השופט באמירה שמלכתחילה, הכספים הם כספי ירושה שאינם נכללים בנכסים בני האיזון, וברור כי אלמלא הופקדו בחשבון המשותף, לא הייתה האישה זכאית לקבל את מחציתם.

בנוסף, האישה הודתה כי חשבה להתגרש זמן רב לפני שעזבה את הבית, בסמוך למועד בו הפקיד הבעל את כספי הירושה שלו בחשבון המשותף, ואם הבעל היה מבין שבכוונתה להתגרש, הוא לא היה מפקיד את הכספים בחשבון אחר ולא היה רוצה לשתף אותה בהם.

את הקביעות הן ביחס לפנסיה והן ביחס לחשבון הבנק ביסס בית המשפט על סעיף 8 לחוק יחסי ממון, הקובע כי במקרים מיוחדים רשאי בית המשפט לקבוע כי האיזון לא ייעשה בדרך של מחצה על מחצה או להוציא נכסים מסוימים מכלל הנכסים ברי-האיזון.

צרו איתנו קשר *5988