ארדן לרשות השידור: להפסיק את השימוש בעו"ד לגביית האגרה

שר התקשורת: "נוצרים מצבים אבסורדיים בהם חלקה של הקרן בגין חוב האגרה מהווה רק חלק קטן מסך התשלום הנדרש" ■ דורש כי רשות האכיפה והגבייה תטפל בחייבים קטנים, במקום נוהג הטיפול "האגרסיבי" הכולל שימוש במשרדי עו"ד

שר התקשורת גלעד ארדן דורש מרשות השידור להעביר מידיה את הטיפול בחייבי אגרה של עד 10,000 שקל.

במכתב ששלח ליו"ר רשות השידור, אמיר גילת, כתב ארדן כי הוא דורש להעביר במליאה החלטה לפיה רשות האכיפה והגבייה תטפל בחייבים קטנים, במקום נוהג הטיפול "האגרסיבי" של רשות השידור הכולל שימוש במשרדי עורכי דין.

ארדן כתב גם כי הוא שוקל לעגן בחקיקה ראשית קביעתה של חובה כללית על רשות השידור לפעול לגביית חובותיה רק דרך רשות האכיפה והגבייה.

"חלק ניכר מהביקורת הציבורית הנמתחת על רשות השידור נובע בשל אופן הליכי הגבייה אותם נוקטת הרשות על מנת לגבות את החובות בגין אגרת רשות השידור", כתב ארדן לגילת. "ביקורת זו מופנית, בין היתר, כלפי אופן חישוב החוב וכלפי הדרך בה מתנהלים הליכי הגבייה הננקטים כנגד החייבים.

"על-פי מידע שהוצג בפניי, במסגרת הליכי הגבייה נוצרים מצבים אבסורדיים בהם חלקה של הקרן בגין חוב האגרה אותה נדרשים לשלם מהווה רק חלק קטן מסך התשלום הנדרש, כאשר יתרת החוב, המורכבת משכר-טרחת עורכי דין והריבית הנצברת, מגיעה לעיתים לשיעורים של פי כמה וכמה מקרן החוב בגינה נפתח הליך הגבייה.

"שיטת גביית החובות הנהוגה כיום ברשות השידור, במסגרתה כל חוב באשר הוא (ללא קשר לגובהו) מועבר לטיפול משרד עורכי דין חיצוני, משיתה עלויות רבות הן על הרשות והן על הציבור, והיא מסרבלת ומייקרת את הליך הגבייה שלא לצורך. במסגרת הליכי הגבייה נוצרים לעיתים ממשקים אגרסיביים מול הציבור, דבר אשר מעורר ביקורת מצד הציבור כלפי הרשות.

"אני סבור כי יש הכרח לשפר ולייעל את מערך גביית האגרה, מתוך כוונה לפשטו ולהפכו לידידותי יותר כלפי הציבור (למרות ובלי קשר לפעילותה של 'ועדת לנדס').

"על כן, אבקשך להעלות בהקדם בפני מליאת רשות השידור הצעת החלטה לפיה החל מתחילת שנת 2014, יופנו כל תיקי הגבייה עד לסכום של 10,000 שקל (אשר על-פי המידע שנמסר לי מהווים 99% מכלל תיקי החובות הנפתחים מדי שנה ברשות השידור) למסלול המקוצר לגביית חובות ברשות האכיפה והגבייה.

"מסלול זה, אשר מנוהל על-ידי פקידים עובדי מדינה, יוזיל באופן משמעותי את הליך הגבייה, יחסוך מהציבור תשלום שכר-טרחת עורכי דין בשיעורים גבוהים וייצר לציבור החייבים תמריץ חיובי לתשלום חובותיהם.

"במסלול זה, המכונה 'המסלול המקוצר בהוצאה לפועל', פועלים הפקידים לגביית החוב בהליכים הנחשבים ידידותיים יותר (באופן יחסי) כלפי האזרחים ואחוזי ההצלחה בו מרשימים.

"במערכת ההוצאה לפועל פתוחים כיום למעלה מ-100 אלף תיקי גבייה של רשות השידור, בשווי של 511 מיליון שקל (נכון ליום הפעילות הכספית האחרונה בתיק). חלק ניכר מתיקים אלה מתנהל מזה זמן רב במערכת ההוצאה לפועל, וקיים ספק בנוגע ליכולת הגבייה של מלוא הסכום.

"יתרה מכך, בתיקים רבים לא ביצעו עורכי הדין המטפלים כל פעולה משמעותית לגביית החוב בתיק במשך זמן רב, והחוב ממשיך לצבור ריבית, דבר אשר רק מקטין את הסיכוי לגבות חלק כלשהו ממנו".

צרו איתנו קשר *5988