גלובל ריטייל גרופ תרכוש את ml וג'אמפ ב-2.2 מיליון שקל

(עדכון) - עונות הציעה לרכוש את המוניטין והמלאי של ג'אמפ ב-1.2 מיליון שקל, והמשביר הציעה לרכוש את המוניטין והמלאי של ml במיליון שקל, אך ביהמ"ש העדיף את הצעת גלובל ריטייל, שאינה דורשת את אישור הממונה על ההגבלים

מסתמן: חברת גלובל ריטייל גרופ בע"מ תרכוש את המלאי והמוניטין של ml וג'אמפ כמקשה אחת תמורת 2.2 מיליון שקל.

שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, עירית וינברג-נוטוביץ, דנה היום (א') בהצעות לרכישת רשתות האופנה ml וג'אמפ שבבעלות אבי מלכה.

נציין כי הצעת גלובל אמנם לא הייתה הגבוהה מבין ההצעות, אולם השופטת נימקה את יתרונותיה: ראשית, העובדה שהחברה לא נזקקת לאישור הממונה על ההגבלים לצורך הרכישה; ושנית, התחייבות גלובל להפעיל את מרבית חנויות ml וג'אמפ ולהעסיק את מרבית העובדים של שתי הרשתות.

בפתחו של הדיון היום עמדו בפני בית המשפט 3 הצעות לרכישת נכסי החברות: רשת האופנה עונות הציעה לרכוש את המוניטין והמלאי של ג'אמפ תמורת 1.2 מיליון שקל במזומן; רשת המשביר לצרכן הציעה לרכוש את המוניטין והמלאי של ml תמורת מיליון שקל במזומן בתוספת תמלוגים ואחוזים מהמלאי; ואילו חברת גלובל ריטייל גרופ בע"מ הציעה לרכוש את המלאי והמוניטין של ml וג'אמפ כמקשה אחת, כשהצעתה המשופרת והעדכנית עומדת על 2.2 מיליון שקל, כש-1.2 מיליון שקל ישולמו במזומן, והיתרה בתשלומים.

לדברי השופטת, הצעות עונות והמשביר כפופות לקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, שלא ניתן לקבלו במהירות, דבר המחייב המשך הפעלה של עסקי החברות כשלא ברור מה הם מקורות המימון להפעלה. המשביר לא הייתה מוכנה לשאת בהוצאות ההפעלה עד לקבלת אישור כאמור.

לדבריה, הצעת המשביר לקתה אף בכך שבכוונתה הייתה להכניס את המותג ml לסניפי המשביר, באופן שמרבית עובדי ml לא יועסקו על-ידה.

מאידך, הצעת עונות" והצעת גלובל כללו את העסקת מרבית העובדים, כשעונות התחייבה להעסיק את עובדי ג'אמפ בלבד ואולי עוד מספר עובדים.

יצוין כי במהלך הדיון נראה היה כי המשביר נסוגה למעשה מהצעתה.

לדברי השופטת, יוצא אפוא שלמעשה עומדת בפני בית המשפט הצעה אחת, שאינה גבוהה, והיא הצעת גלובל לרכוש את נכסי שתי החברות (מלאי ומוניטין) תמורת 2.2 מיליון שקל.

באשר להצעת גלובל, הגם שאין מדובר בהצעה גבוהה, יתרונותיה באים לידי ביטוי בשני עניינים: האחד - העובדה שמדובר בחברה שאינה נזקקת לקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לצורך רכישה; השני - וזהו בעצם היתרון העיקרי - שגלובל מתחייבת להפעיל את מרבית חנויות הרשת (של ml וג'אמפ) ולהעסיק את מרבית עובדיהן.

לדברי השופטת, העובדה שגלובל התחייבה להעסיק את מרבית העובדים מעניקה לה יתרון בולט ביחס להצעות אחרות שעמדו בפני בית המשפט, גם בשים לב לעובדה שהמפרקים הזמניים אינם יכולים עוד להפעיל את עסקי החברות, כדי לנסות להשיג הצעה טובה יותר.

במהלך הדיון נאותה גלובל לשפר את הצעתה הכספית וכן את הצהרותיה, ולאור זאת תמכה נציגת הכנ"ר באישור ההסכם הנ"ל.

לדברי השופטת, "במכלול הנסיבות ובשים לב לכך שלא עמדה בפני בית המשפט הצעה משמעותית אחרת, ועל-פי עמדת הכנ"ר, אני מאשרת את ההסכם שנחתם על-ידי המפרקים הזמניים עם גלובל, בתיקונים שנעשו על-פי הצהרות הצדדים באולם בית המשפט".

נקבע המפרקים הזמניים יגישו נוסח מלא ומעודכן חתום על-ידי גלובל ועל-ידם לתיק בית המשפט.

נציין כי הרכישה על-ידי חברת גלובל ריטייל אושרה רק לאחר דיון ממושך בבית המשפט. גלובל הוגדרה על-ידי עו"ד שפלר, המפרק הזמני של הקבוצה, כ"חברה עלומה", כשהוא מביע את החשש לקשר "כזה או אחר" עם חברת גלובל ובין בעליה הקודמים של הקבוצה, אבי מלכה - קשר שהוכחש בהמשך בדיון על-ידי שלומי טבת המנהל את גלובל: "לאבי מלכה אין יד בדבר הזה, הוא לא בעל מניות, לא מזרים כספים. לא קשור לרכישה, לא קשור לגלובל. אין לו מניות לא בחברה-האם ולא בחברה-הבת. נכון, הוא מכיר את הבעלים של החברה, אבל מדובר בקשר של ספק-לקוח. הוא היה לקוח גדול, הוא ביקר וראה אותו, אבל אין קשר".

צרו איתנו קשר *5988