משרד הרווחה ביטל מכרז להפרטת ההוסטלים לשיקום אסירים

העתירה לעצירת המכרז הוגשה ע"י הקליניקה לזכויות חשודים, נאשמים, עצורים ואסירים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים

סוף מהיר לניסיון הפרטת ההוסטלים לשיקום אסירים, בעקבות עתירת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים: משרד הרווחה ביטל, בפעם השנייה, מכרז להפרטת ההוסטלים לשיקום אסירים. כך הודיעה בימים האחרונים פרקליטות מחוז ירושלים לבית המשפט המחוזי בעיר. העתירה לעצירת המכרז הוגשה על ידי הקליניקה לזכויות חשודים, נאשמים, עצורים ואסירים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. בשבוע שעבר הוציא נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, השופט דוד חשין, צו המקפיא את המכרז בעקבות העתירה. מכרז דומה, שפורסם לפני 22 חודשים, בוטל בעקבות עתירה דומה של הקליניקה.

העתירה הצביעה על קשיים עקרוניים במכרז - שעניינם הפרטת הסמכות לשלול חירות ופעולת הרשות בחוסר סמכות - המחייבים ביטולו. בעתירה נטען כי למשרד הרווחה אין הסמכות לפרסם מכרז להפעלת הוסטלים לשיקום אסירים בידי גורמים שאינם שלטוניים, שכן לא קיימת הסמכה מפורשת בחוק לכך. עוד טענה הקליניקה כי רק לגוף שלטוני קיימת הסמכות לשלול חירותם של אסירים ולהגביל את תנועתם - סמכות הנדרשת לצורך הפעלת הוסטלים לשיקום אסירים, ולא ניתן להעבירה לגורמים פרטיים.

סוגיית הפרטת ההוסטלים לשיקום אסירים נדונה במשך שנים במשרדי הממשלה השונים הרלוונטיים, ואף התקבלה החלטת ממשלה בנושא, שקבעה כי כל שינוי במצב הקיים יעשה באמצעות שינוי חקיקה ראשית בכנסת. בהליכי חקיקה שהתקיימו בנושא, ולאחר דיונים רבים בוועדת הפנים של הכנסת בהכנה לקריאה שניה ושלישית, החליט המחוקק שלא להפריט הוסטלים לשיקום אסירים המשוחררים על תנאי כלל.

למרות הליך החקיקה פירסם בינואר 2012 משרד הרווחה מכרז להפעלת הוסטלים שיקומיים לאסירים, ובמסגרתו פנה המשרד לציבור לקבלת הצעות להפעלת שישה הוסטלים לשיקום אסירים משוחררים. הקליניקה לזכויות חשודים, נאשמים, עצורים ואסירים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים הגישה עתירה לביטולו. העתירה השיגה את מטרתה ובאוקטובר 2012 הודיע משרד הרווחה על ביטול המכרז. באוגוסט האחרון, שנה ועשרה חודשים בלבד לאחר פרסום המכרז הקודם, פנה משרד הרווחה שוב לציבור במכרז פומבי שעניינו העברת ההפעלה של שבעה הוסטלים לגורמים פרטיים. על פי העתירה שהוגשה בשבוע שעבר, תנאי המכרז הנוכחי זהים כמעט לחלוטין לתנאי המכרז הקודם.

עו"ד סיגל שהב מהקליניקה לזכויות חשודים, נאשמים, עצורים ואסירים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים שהגישה את העתירה, מסרה: "משרד הרווחה נמנע ממבוכה ציבורית ומשפטית כאשר החליט על ביטול המכרזים להפרטתם של הוסטלים לשיקום אסירים. במקרה זה, כמו בעבר, לא היה מקום לפרסום המכרזים שכן פעולה זו הינה בלתי חוקתית, נעשתה בחוסר סמכות ואינה נסמכת על הוראת חוק מפורשת המאפשרת כת ביצועה. אנו נמשיך לעמוד על המשמר בעניין זה ונמנע את שלילת חירותם של אסירים משוחררים בידי גורמים שאינם שלטוניים".