דלק נדל"ן: נסגר התיק נגד סמנכ"ל הכספים לשעבר יוסי פרידמן

‎‎במסגרת ‎‎פרשת "בישול" הדוחות עלה חשד כי המנכ"ל לשעבר, איליק רוז'נסקי, והסמנכ"ל לשעבר, יוסי פרידמן, פעלו לניפוח שווי נכסים בדוחות כדי לקבל היתר לפרסום תשקיף ■ טרם הוחלט אם יוגש אישום נגד רוז'נזקי והחשודים האחרים

‎‎סאגת "בישול הדוחות" בחברת דלק נדל"ן שבשליטת יצחק תשובה הגיעה לשלב ההכרעה בפרקליטות: פרקליטות מחוז תל-אביב מיסוי וכלכלה הודיעה הבוקר (ג') לרו"ח יוסי פרידמן, ששימש כסמנכ"ל הכספים של חברת ‏DGRE‏ שנשלטה על-ידי חברת דלק נדל"ן, כי הוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום בפרשה.

ההחלטה על סגירת התיק התקבלה לאחר שמחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) ערכה שימועים למנכ"ל חברת דלק נדל"ן לשעבר, איליק רוז'נסקי, למשנה למנכ"ל לשעבר ולפרידמן. התיק נגד חוה טואף, שיוצגה בידי עו"ד נבות תל-צור, נסגר לפני 3 חודשים.

בשלב זה טרם קיבלו שאר החשודים - ובהם רוז'נסקי - הודעה אם הוחלט להגיש נגדם כתב אישום או לסגור את החשדות נגדם. לפי ההערכות, העובדה שפרידמן קיבל היום הודעה על סגירת התיק נגדו, ואילו רוז'נסקי לא קיבל הודעה על כך, מרמזת על כך שנגד רוז'נסקי צפוי להיות מוגש כתב אישום, או על כך שמתקיימים מגעים להסדר מינהלי או אחר בעניינו.

‏ממכתב ההחלטה על סגירת התיק עולות העובדות הבאות: דלק נדל"ן החזיקה בעקיפין, באמצעות חברת ‏DGRE‏, בחברת לינצ'פילד, וחברת לינצ'פילד החזיקה ב-130 חניוני רכב ברחבי בריטניה.

דלק נדל"ן הציגה את החניונים בדוחותיה לשנת 2008 לפי שיטת השווי ההוגן, ולשם כך היה עליה לעשות שימוש בהערכת שווי. לשם כך פנתה דלק נדל"ן למעריך השווי פול וולפנדן, והוא קבע שיהיה צורך לבצע הפחתה בשווי ההוגן של החניונים.

לפי כתב השימוע, ביקשו רוז'נסקי ופרידמן מוולפנדן לשנות את הערכתו, ומשסירב - פנו רוז'נסקי ופרידמן למעריך שווי אחר, חברת ‏CBRE‏, ודרשו ממנה הערכת שווי גבוהה יותר.

‏לאחר מכן, לפי הנטען, פנו רוז'נסקי ופרידמן לוולפנדן, וביקשו באמצעות מצגים כוזבים לשפר את הערכת השווי שלו. אז, נטען, קיבלו ממנו מכתב, שבו השתמשו כדי להציג מצג כוזב בפני רואי החשבון של דלק נדל"ן, כדי להניח את דעתו של סגל רשות ניירות ערך. לפי הנטען, על סמך זאת נתנה הרשות היתר לדלק נדל"ן לפרסום תשקיף.

‏פרידמן טען בשימוע, באמצעות עורכי הדין יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט, כי פעל כדין, הניח בפני הרשות את כל המידע הרלבנטי, ולא יצר בפני איש, בשום שלב, מצג כוזב - והפרקליטות קיבלה את טענותיו כאמור.

‏את רוז'נסקי מייצגות עורכות הדין נוית נגב ואיריס ניב-סבג, שטענו בשמו במסגרת ההליכים כי הוא פעל בתום-לב, באופן תקין ובמסגרת הנהוג והמקובל.

‎‎ניפוח שווי נכסים

בינואר אשתקד הודיעה הפרקליטות לרוז'נסקי וליתר החשודים בפרשה כי הוחלט להגיש נגדם כתב אישום, בכפוף לעריכת שימוע. לחשודים יוחסו עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, עבירות מירמה והפרת אמונים, עבירות מנהלים ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך, בקשר עם הסיווג החשבונאי של רשת רודשף בדוחות החברה במהלך שנת 2008, ובקשר עם הערכת השווי של חניוני ‏NCP‏ בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2008.

חקירת רשות ניירות ערך, שנפתחה בסוף 2009, הסתעפה וכללה את פעילות דלק נדל"ן ואנשיה גם בחו"ל. עיקר החשדות נוגעים למהלכים חשבונאיים לא תקינים שהביאו לניפוח שווי הנכסים של החברה בבריטניה.

ככל הידוע, במהלך החקירה הגיעו חוקרי הרשות למשרדים ולאתרי הנדל"ן שבהם פועלת החברה באנגליה, וערכו בדיקת שווי מלונות, חניונים ותחנות דלק שבבעלותה.

‏רוז'נסקי, שכיהן כמנכ"ל דלק נדל"ן עד יולי 2009, הוא החשוד המרכזי בפרשה. במסגרת החקירה הוא נעצר ושהה במשך כחצי שנה במהלך 2010 בשחרור בתנאים מגבילים. בתקופה זו המשיך לשמש כיועץ לדלק נדל"ן.

‎‎שינוי סיווג חשבונאי

‏רשת תחנות הדלק וחנויות הנוחות רודשף נרכשה על-ידי דלק נדל"ן במארס 2007. בעקבות המיתון בבריטניה, שפגע בתוצאותיה התפעוליות של רודשף, ובעקבות התחייבויות הענק של דלק נדל"ן עצמה, החליטה הנהלת החברה כבר בנובמבר 2008 לפעול למימוש מיידי של השקעתה, אולם רק בפברואר 2010 נמצא קונה - קבוצת דלק, לשעבר החברה האם של דלק נדל"ן, שנשלטת כמוה בידי תשובה.

‏על רכישת רודשף, שהסבה הפסדים של מאות מיליוני שקלים לדלק נדל"ן, היה חתום רוז'נסקי, שבשנות כהונתו כמנכ"ל דלק נדל"ן הפך לאחד השכירים העשירים בישראל (צבר על-פי ההערכות עלויות שכר של כ-50 מיליון שקל בחברה), בעיקר על רקע רווחים גבוהים שהציגה החברה במרבית שנות כהונתו, בעיקר כתוצאה משערוכים חשבונאיים. עם פרישתו מתפקיד המנכ"ל זכה רוז'נסקי ל"מצנח זהב" מפנק ולהסכם ייעוץ נדיב במיוחד מהחברה.

‏לפי ממצאי חקירת הרשות פעל רוז'נסקי לשינוי הסיווג החשבונאי של רודשף בספרי דלק נדל"ן, וזאת כדי להימנע מרישום פחת שנתי של כ-125 מיליון שקל בדוחותיה הכספיים של החברה.

לשם השגת מטרה זו, טוענת הרשות, הוביל רוז'נסקי מהלך שבמסגרתו נחתם הסכם ניהול שאיפשר את שינוי הסיווג החשבונאי. בכך, נטען, הטעו דלק נדל"ן ורוז'נסקי את הרשות ואת רואי החשבון, ויצרו מצגי-שווא ביחס להסכם הניהול.

‏עוד עלה מממצאי החקירה כי רוז'נסקי פעל בדרכים שונות, לרבות הטעיה של רשות ניירות ערך ושל מעריכי השווי ורואי החשבון של החברה, על מנת שחניוני ‏NCP‏ שבבעלות דלק נדל"ן יירשמו בשנת 2008 בערך הגבוה במאות מיליוני שקלים משוויים האמיתי. זאת, שוב, במטרה למנוע הפחתה משמעותית בדוחות הכספיים השנתיים של החברה באותה שנה. ‏‎‎‏