7 דברים שחשוב לדעת על הסדר הפנסיה שלכם

בדרך כלל, אנשים נוטים לבדוק את תשואת הקרן או חברת הביטוח ולהתרשם מגובה דמי הניהול. אבל, בכך לא די. ממש לא

כל מי שחבר בהסדר פנסיוני נוטה לבדוק ראשית את התשואות של הקרן או של חברת הביטוח, להתרשם מגובה דמי הניהול ועוד קריטריונים שאמורים להוזיל את עלות החיסכון הפנסיוני ולהביא להגדלת הקצבה לפנסיה. כל זה יפה וחשוב, אבל אחרי שבדקנו את עניינים אלה, חשוב לשים לב לדברים נוספים, מהותיים לא פחות.

1. להקפיד על הצהרת בריאות:

במקרה של תביעה, חברת הביטוח תחפש בתיקים הרפואיים כל מחלה, תאונה, תלונה או ניתוח בעברו של המבוטח, שיכולים להשפיע על הזכות לקבלת פיצוייים. למשל, מבוטח שלא הצהיר על משקל נכון בזמן הצטרפותו לביטוח, לא קיבל פיצוי כאשר הפך נכה בגלל התקף לב, כיוון שחברת הביטוח טענה שאילו היתה יודעת את משקלו האמיתי, לא היתה מקבלת אותו כמבוטח.

מצד שני סביר להניח, שאם המבוטח היה יודע זאת במועד ביצוע הפוליסה, הוא היה מנסה לקבל כיסוי בקרן פנסיה או בחברת ביטוח אחרת או לפעול להרחבת הפוליסה. שינוי במצב הבריאות לאחר תחילת ההסדר הפנסיוני, אינו משפיע על הכיסוי הביטוחי.

2. קביעת מוטבים בפוליסת ביטוח:

כספי פוליסות ביטוח וקרנות פנסיה (כמו גם קופות גמל) אינם מחולקים לפי היורשים על פי הצוואה, אלא יינתנו למי שרשום כמוטב בפוליסה או ליורשים החוקיים, או על פי תקנון, במקרה של קרן פנסיה.

כבר נרשם מקרה שכל כספי הפוליסה לביטוח חיים של מבוטח שנפטר, שולמו לגרושתו מזה 15 שנה, כיוון שהאיש שכח לשנות את המוטב בפוליסה לאחר שהתגרש, ולמרות שהוא נישא בשנית והיו לו ילדים נוספים. לכן, אחד הכללים החשובים ביותר שאנשים לא מודעים לו הוא עדכון את המוטבים בביטוחים או בקרנות, בהתאם לשינוים במצב האישי של המבוטח.

3. לא ניתן לקבוע שארים בקרן פנסיה:

בניגוד לפוליסה לביטוח מנהלים בה כספי הביטוח משולמים למוטבים אותם בוחר המבוטח, הכספים מקרן הפנסיה משולמים למוטבים הקבועים בקרן הפנסיה (אישה וילדים מתחת לגיל 18) ולא לפי בחירתו של העמית. על כן, כאשר אדם מעוניין להחליט בעצמו למי מיועדים כספי החיסכון הפנסיוני שלו, עליו לבחור בביטוח מנהלים ולא בקרן פנסיה.

4. לבדוק מהו המועד בו נצברות מלוא הזכויות בקרן פנסיה: אם הגעתם למלוא צבירת הזכויות בקרן הפנסיה (ועדיין לא הגעתם לגיל פרישה), אל תמהרו להמשיך ולהפקיד בקרן מתוך מחשבה שמדובר בחיסכון נוסף עבורכם. לא כך עובדת קרן פנסיה. עלול להיווצר מצב בו הכספים "העודפים" פשוט יירדו לטמיון מבחינתכם ויילכו לקופת קרן. לכן, בהגיע מועד צבירת זכויות מקסימלית, מומלץ מאוד להתייעץ עם מומחה פנסיוני כדי להבין את כדאיות המשך ההפקדות בקרן, אם בכלל.

5. החלפתם מקום עבודה? אתם זכאים לכספי הפיצויים:

יש לעמוד על קבלת צבירת הפיצויים שבהסדר הפנסיוני, גם במקרה של התפטרות. רבים אינם יודעים כי צבירת כספי הפיצויים מגיעה לעובד גם בהתאם לצו ההרחבה בדבר פנסיה חובה וגם לאור סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, האוסר על מעביד להחזיר לעצמו את צבירת הפיצויים שהופקדה לקופה לקצבה.

6. פרשתם. האם לקבל קצבה או סכום חד פעמי?

עובד שהגיע לפרישה צריך להחליט האם לקבל את הפיצויים בסכום חד פעמי או כקצבה חודשית. השיקולים בבחירה זאת רבים ומורכבים, וחובה לקבל ייעוץ אישי במועד הפרישה. כך, למשל, העובדה שניתן למשוך פיצויים, או חלק מהם, עם פטור ממס, יכולה להפוך את הסכום החד-פעמי לכדאי הרבה יותר מהקצבה. לעומת זאת, בפוליסות ותיקות סכום הקצבה גבוה יותר לעומת הקצבה שמקבלים מפוליסות חדשות. לכן, החלטה על קצבה עשויה להיות כדאית יותר.

7. במקרה של מוות עד שבע שנים מגיל הפרישה:

על היורשים לבדוק את זכויותיו הפנסיוניות של הנפטר. לא רק אם הוא קיבל את המגיע לו מקרן הפנסיה או חברת הביטוח, אלא לבדוק גם אם המעסיק שילם את ההסדר הפנסיוני בהתאם לחוק. אם לא, ייתכן שליורשיו של העובד יש זכות תביעה נגד המעסיק בגין זכויות נוספות שהגיעו לעובד, כגון: הפרשי הפקדה לפנסיה.

הדברים נכונים במיוחד לגבי עובדים שלאחר מותם מתברר שאין להם הסדר פנסיוני בכלל, הואיל שכיום כל המעבידים חייבים לבצע הסדר פנסיוני.

ולמה עד 7 שנים? כי לאחר מכן מתיישנת זכות התביעה נגד המעסיק.

■ הכותב הוא ממשרד גורודיסקי ושות' ומתמחה בדיני עבודה ופנסיה

צרו איתנו קשר *5988