מי יגן על האפרוחים?

קחו מהשר שמצדד בפיטום אווזים את האחריות להגנה על בעלי חיים

"קביעתך על הצורך להעביר את הסמכויות על חוק צער בעלי חיים איננה מתבססת על העובדות, לוקה בחוסר הבנה ואיננה משתלבת באינטרס הציבורי הרחב". כך נמסר לי מלשכתו של שר החקלאות יאיר שמיר, בתגובה לפניה שלי, בה ניסיתי לברר מדוע מתנגד שר החקלאות להעברת הסמכות על החוק ממשרדו למשרד להגנת הסביבה.

את הפניה יזמתי במקביל לנסיונות של ח"כ תמר זנדברג, השר להגנת הסביבה עמיר פרץ ואחרים, לעורר את הסוגיה הזו בכנסת.

האם כולנו לוקים בחוסר הבנה? מי שלוקה בחוסר הבנה הוא, אפעס, שר החקלאות יאיר שמיר. חוק צער בעלי חיים, שנועד להגן על בעלי החיים מסבל והתעללות, נמצא תחת פיקוח שר החקלאות. אותו שר שאמון על פרנסתם של החקלאים. ניגוד האינטרסים ברור. הדבר דומה למצב בו דירקטוריון הבורסה בתל אביב יהיה אחראי על אכיפת הניהול התקין של המסחר במניות, במקום רשות ני"ע.

הנה, רק היום התקיים דיון בוועדת החינוך של הכנסת בנוגע לאופן בו מומתים 10 מיליון אפרוחים זכרים בשנה על ידי המדגרות, רק מפני שהם לא מטילים ביצים. ח"כ דב ליפמן אמר בדיון כי "העניין הזה מוכיח לנו שוב כי אין מנוס מהעברת סמכויות אכיפת חוק צער בעלי חיים, אלו שאינם יכולים להגן על עצמם, למשרד להגנת הסביבה". ליפמן אף הגדיל והציע לשלול תעודת כשרות ממדגרות שיבצעו את הרוטינה הזו. "אני לא מעוניין לקחת חלק מהדיון המוכן מראש בו תגידו לנו כי חייבים להשמיד את האפרוחים הזכרים כי זה 'פוגע ברווחי התעשייה', אני לא מעוניין לשמוע ש'ככה זה מתנהל בכל העולם'", הוא אמר בצדק רב.

אבל, אם יותר נוח וזול למגדלי התרנגולות לגרוס מיליוני אפרוחים בשנה - משרד החקלאות מעדיף לעזור לפרנסה ולא לבעלי החיים. אם יותר נוח וזול לגדל תרנגולות בכלובים קטנים וצפופים, לקטום להן את המקור, לגדל עגלים בכלובים בהם הם לא יכולים לעמוד (כדי להרוויח כסף רב על "עגל חלב") ולפטם פרות בתוספי מזון שגורמים לעטינים שלהן להכביד עליהן עד כדי אי יכולת ללכת - היו סמוכים ובטוחים שמשרד החקלאות יתייצב לצד המגדלים, ולא לצד בעלי החיים.

המצב הזה חייב להשתנות. אבל מה, כבר ראינו ששר החקלאות עומד לצד המגדלים באש ובמים, כמו בסוגיית פיטום האווזים - רוטינה מחרידה ומזעזעת שאם היא לא נופלת תחת קטגוריית "צער בעלי חיים" השד יודע מה כן - בה עמד השר על רגליו האחוריות כדי למנוע את האיסור על הפיטום.

יש להעביר ללא דיחוי את האחריות על יישום חוק צער בעלי חיים למשרד להגנת הסביבה, כפי שהציע השר עמיר פרץ, ונקווה שהוועדה עליה הטיל ראש הממשלה נתניהו לבחון את העניין תקבל החלטה שאינה מונעת מלחצים כלכליים.

שמיר כבר הודיע שהוא מתנגד, כי מישהו עוד עלול לפקח על האופן בו חיים בעלי החיים במשקים, וזה לא טוב למגדלים. הגיע הזמן לעשות סדר בנושא הזה, ולהביט בו בעיניים שרואות את בעלי החיים, ולא רק רווחים.