ועדת הכספים אישרה תוספת של 5.1 מיליארד שקל לביטחון

3.27 מיליארד שקל הועברו כתוספת תקציבית ו-1.8 מיליארד שקל עודפים מכספי הסיוע האמריקאי

ועדת הכספים אישרה היום (ב') העברת תוספת תקציבית כוללת של 3.27 מיליארד שקל לביטחון. זאת לאחר שחברי הכנסת וידאו שלא תהיה פגיעה בתקציבי משרדי הרווחה והבריאות. בנוסף אישרה הוועדה העברת עודפים מכספי הסיוע האמריקאי בסך 1.8 מיליארד שקל שהם עודפים מתוך 3.1 מיליארד דולר כספי סיוע שנתי לישראל. הוועדה אישרה את ההעברות התקציביות לביטחון, לאחר שאנשי האוצר נענו לדרישת יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי), והקדימו להביא העברות תקציביות ספציפיות למשרדי הרווחה והבריאות, אותן הציבה הוועדה כתנאי לתוספות לביטחון.

התוספת לביטחון מורכבת מ-2.79 מיליארד שקל בהתאם להחלטת ועדת שרים לענייני ביטחון, 300 מיליון שקל למימון פינוי מספר מתחמים במחנות צבאיים: ממחנה הקריה, צריפין ופלנורד על-מנת לאפשר שיווק של מתחמי דיור ותעסוקה באזורי הביקוש בשנים הקרובות. בנוסף אישרה הוועדה העברת עוד 50 מיליון שקל, 90 מיליון שקל ו- 40 מיליון שקל למטרות שונות, שיוסברו ויפורטו בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון.

סלומינסקי הסביר כי החליט לאשר את ההעברות התקציביות לאחר שקיבל הסברים לגבי התוספות. "אני מאפשר את התוספות לביטחון לאחר שהאוצר נענה לדרישתי, עמד בהתחייבותו והביא לאישור הוועדה תוספות למשרדי הרווחה והבריאות. עתה אנחנו יכולים להיות רגועים שתקציבי המשרדים הללו לא ייפגעו עקב הגידול בתקציב הביטחון", אמר.

נציגי האוצר הציגו לפני חברי הכנסת את מקור הכספים שיועברו למשרדי הרווחה והבריאות וטענו כי מדובר בכספים שמקורם ברזרבה של הביטוח הלאומי, שבין כה וכה, אין הוא יכול להשתמש בהם אלא נועדו לביצוע התאמות שונות בסוף שנת הכספים. רכז ביטוח לאומי באגף התקציבים באוצר, דב בארי, הסביר ש"לביטוח לאומי יש רזרבה תקציבית אותה קובע האוצר והיא איננה עומדת לרשותו כמו התקציב השוטף, אלא נועדה לביצוע התאמות ושימושים מיוחדים. כך הדבר גם לגבי כל משרדי הממשלה, לגביהם קיימת רזרבה בהתאם למדיניות להעמיד רזרבה לכל משרד".

לשאלות חברי הוועדה, הוסיף בארי, כי "אין שום פגיעה באיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי, לא בקצבאות, לא בשיעורי הזכאות לקצבאות ולא בייעודים כספיים אחרים. הכספים שמועברים לרווחה ולבריאות הם מכספי הרזרבה של הביטוח לאומי בסך 1.4 מיליארד שקל. האוצר מעביר כספים לביטוח לאומי מתוקף חוק וכך גם הביטוח הלאומי לציבור. התקציב של הביטוח הלאומי מתעדכן כל הזמן, מכיוון שמדי חודש הוא מעדכן כמה דמי ביטוח לאומי הצליח לגבות מהציבור, משכירים, מעצמאיים וכמה קצבאות ותשלומי העברה שילם. לכן בסוף שנה אנחנו מבצעים התאמות. בדצמבר אחרי שרואים את התשלומים בפועל של אחד עשר חודשים. ביטוח לאומי הוא בבחינה מסוימת סוג של צינור באמצעותו המדינה מממנת תחומים שונים והרזרבה נועדה לאפשר ביצוע התאמות לקראת סוף שנת תקציב.

במענה לחשש שהביעו חברי כנסת בעניין השימוש בכספי הרזרבה של הביטוח הלאומי בעוד קיים גירעון אקטוארי ענק למוסד, אמר נציג הביטוח הלאומי, עו"ד שלומי מור: "ה- 1.4 מיליארד שקל הללו לא היתה לנו בהם חזקה. אין לנו טרוניה כלפי האוצר, וזה לא קשור לגירעון האקטוארי שקיים בביטוח לאומי".

צרו איתנו קשר *5988