מניית היום: מזנקת ב-40% לאחר מיפוי ולקראת 3 קידוחים

במסגרת חיפושי האקספולרציה סיימה שפע ימים ניתוח סקר גיאו-פיזי ואיתרה את מיקומו המדויק, גודלו ועומקו של הגוף הגעשי ■ מכינה תוכנית לביצוע 3 קידוחים למרכז הגוף

חברת שפע ימים דיווחה הבוקר לבורסה לניירות ערך כי השלימה את ביצוע תוכנית העבודה באחד משלושת ההיתרים בהם היא פועלת ובמסגרתם על תוצאות פענוח הסקר הגיאו-פיזי שביצעה, ממנו עולה שבגוף המגמתי בתא השטח בו בוצע הסקר, קיימת "אנומליה מגנטית" , אשר משמעותה - קיומו של גוף מגמתי מגנטי (גוף שנוצר כתוצאה מפעילות געשית ועשוי להיות סלע המקור של אבנים יקרות).

במסגרת פיענוח הסקר נקבע שהגוף המגמתי מכיל אלמנטים מגנטיים (מהם מורכב גם סלע הקימברליט - סלע המקור של אבנים יקרות), וכן עומקו ומידותיו של הגוף, כמו גם מיפוי מיקומו של לוע ההתפרצות. בהתאם לפיענוח מכינים היועצים הגיאולוגים של החברה תוכניות לביצוע קידוחים למרכז הגוף. כאמור רק ביצוע של קידוח לעומק הגוף יכול לקבוע את הרכבו של הגוף המגנטי והאם הוא מכיל בתוכו אבנים יקרות.

שפע ימים ממשיכה ומציינת כי בהתאם לתוצאות פענוח הסקר הגיאו-פיזי התברר, כי הגוף המגמתי מצוי בעומק של בין 160 ל-200 מטרים - כלומר קרוב יותר לפני השטח מכפי שהוערך על-ידי סקר גיאו-פיזי משנת 2009. אז הוערך עומק הגוף המגמתי בעומק שבין 500 ל-1,000 מטר.

מבחינה כלכלית, מסבירה החברה, כי משמעות המידע אודות עומק הממצאים הינה, כי עלויות הקידוחים הנדרשים לשם זיהוי טיב הגוף ותכולתו יהיו נמוכות משמעותית. החברה עדכנה בהודעתה, כי בהמשך לתוצאות פענוח הסקר מוקמו 3 נקודות לצורך ביצוע קידוחים בהן.

החברה בוחנת ונערכת במסגרת עבודת מטה יחד עם היועצים המקצועיים המלווים את החברה באשר לשאלת ביצוע הקידוחים הנדרשים, הכנת תקציב, כולל רכישה ו/או הזמנת ציוד נדרש ובהתאם בחינת ההיתרים הנדרשים, ככל שנדרשים, לשם ביצוע הקידוחים והמשך פעילות האקספלורציה באזור. החברה מדגישה עם זאת, כי בשלב זה לא ניתן להעריך את הרכבו המדויק של הגוף כמו גם לקבוע האם הגוף נושא בתוכו אבנים יקרות, וכי בכוונתה להמשיך ולעבוד על-פי תוכנית העבודה שנקבעה בכל תחומי ההיתרים שברשותה.

במסגרת פעילות החיפושים של החברה אחרי מרבצים של יהלומים ואבני חן בגופים הגעשיים, החברה עוסקת מזה כמה חודשים בביצוע סקרים גיאו-פיזיים קרקעיים נרחבים למיפוי הגופים המגמתיים המצויים בשטחי היתרי החיפוש והחקירה של החברה ברכס הכרמל ורמות מנשה. הסקר הגיאו-פיזי האמור, מהווה עליית של שלב נוסף בביצוע שלבי החיפוש והחקירה של יהלומים ואבני חן בשטח ההיתרים.

הסקר הגיאו-פיזי בוצע על-ידי החברה באמצעות מכשיר מגנטומטר (Magnetometer) מסוג G-859 אותו ייבאה "שפע ימים" לארץ מחברת Geometrics מארה"ב, והוא בעל רזולוציה גבוהה מאוד, הנחשב מהמתקדמים והמדויקים כיום בעולם. החברה ממשיכה בביצוע הסקרים הגיאו-פיזיים בכל הגופים המגמתיים שבשטחי הרישיונות שברשותה.

צרו איתנו קשר *5988